Prezident vyzval cirkevných predstaviteľov, aby sa postavili proti prejavom extrémizmu

Arcibiskup Ján Orosch prezidentovi Kiskovi poprial, aby jeho rozhodnutia boli vždy v duchu Svätého písma a aby bol pevným zástancom hodnôt.

Arcibiskup Ján Orosch prezidentovi Kiskovi poprial, aby jeho rozhodnutia boli vždy v duchu Svätého písma a aby bol pevným zástancom hodnôt.