Rok 2013 bol výnimočný svojim zápasom o rodinu

Celý rok 2013 bol výnimočný rozsahom, tlakom, finančnou a mediálnou podporou na „búranie stereotypov“ v rodine a v šírení „kultúry smrti“, ako sú podľa Jána Pavla II. zabíjanie nenarodených, eutanázia, prostitúcia, obchod so ženami a mladistvými, terorizmus, vojny, potlačovanie ľudských práv v celom svete.

Na Slovensku sme hneď na začiatku roka zistili, že v tichosti sa zaregistrovali potratové tabletky v rozpore s legislatívou, pokračovanie financovania genderovej politiky z verejných zdrojov, sexualizácia detí a mládeže cez programy mimovládnych organizácií na školách a ponuka kníh súvisiacich so sexuálnou výchovou, určených pre deti, príprava Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, snaha ratifikovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu s cieľom znížiť násilie na ženách, ktoré jednoznačne podporujeme, ale sú s ním spojené konkrétne nebezpečenstvá spoločenského vývoja a ďalšie politické rozhodnutia týkajúce sa financovania služieb vo verejnom záujme.

Nové ľudské práva – práva LGBTIQA, právo na potrat, sexuálna výchova v Európe i vo svete v roku 2013 nadobúdali konkrétnu podobu a vyvolali vlnu protestov - demonštrácie vo Francúzsku, Španielsku, pochod za život v USA, iniciatíva "Jeden z nás", hlasovanie v Európskom parlamente o dokumente s názvom ESTRELA Report, ktorý sa venoval sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a súvisiacim právam, jasné a nekompromisné postoje pápeža Františka, biskupských konferencií a mnoho iných aktivít, sú historickým svedectvom o dobe, v ktorej žijeme.

Na Slovensku časť občianskej spoločnosti, ktorú média a poniektorí politickí predstavitelia označili ako kresťanské organizácie, tieto udalosti doma i vo svete zjednotili a začali viesť vzájomný dialóg v oblasti bioetiky (zdravotníctva), ľudských práv, výchovy, vzdelávania, rodovej rovnosti a feminizmu s vplyvom na rodinu a manželstvo. Výsledkom tohto zjednotenia a dialógu bol v septembri Národný pochod za život v Košiciach, ktorý iniciovala Konferencia biskupov Slovenska a v decembri vznik novej prorodinnej platformy Aliancia za rodinu s podporou viacerých cirkevných denominácií.

Veľký rozruch vyvolal pastiersky list biskupov Slovenska k 1. adventnej nedeli, v ktorom otvorene varovali veriacich katolíkov o reálnych ohrozeniach rodiny, ktoré sa už aj na Slovensku skrývajú pod označením rodovej rovnosti.

V roku 2013 časť občianskej spoločnosti na Slovensku, ale aj vo svete začala riešiť vážny civilizačný problém spojený s podstatou bytia človeka a spoločnosti, ktorej existencia a ďalšie pokračovanie je ohrozené v samých základoch svojej reprodukčnej schopnosti i v kultúrnom a duchovnom rozvoji.

Marcela Dobešová
Autorka je predsedníčkou Fóra života.

Ilustračné foto: flickr.com (licencia CC)

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo