NÁZOR MARCELY DOBEŠOVEJ: O čo tu ide? Reakcia na odporcov pochodu

Pochod za život v Košiciach je realita. Svojou podstatou je to od roku 1989 najväčšie občianske zhromaždenie. V demokratickej spoločnosti je tento prejav veľmi dôležitý, vážny a mal by byť predzvesťou spoločenskej zmeny.

Aby sme si vzájomne rozumeli a mohli vedľa seba v pluralitnej spoločnosti existovať, najprv Vám chcem ujasniť a dať do poradia hodnoty, o ktoré nám v Košiciach išlo.

Najvyššou hodnotou u ľudí zúčastnených na prvom Národnom pochode za život je hodnota života a s ňou spojená ďalšia hodnota – zmysel života. Stálo im zato cestovať do Košíc z každého kúta Slovenska.

Sklamali sme sa v politikoch. Cirkev po niekoľkých rokoch snaženia pro-life hnutí tiež pochopila, odkiaľ treba začať. Super! Časť občianskej spoločnosti sa prebudila. Je to pre nás úspech, že celá táto milá akcia stála iba stotisíc eur, ktoré nešli z našich daní. V skúške obstáli všetci zúčastnení.

"Kým budeme tolerovať násilie a bezcitnosť na tých, ktorí sa nevedia brániť, nečudujme sa, že tolerujeme silných, ktorí majú moc a peniaze."

Zdieľať

Ako pán Michal Hvorecký píše: „v tomto svete rozmach korupcie, vplyv peňažných skupín, nezamestnanosť, štátny dlh a chudoba“ - tieto veci sú iba dôsledkom doby, v ktorej žijeme. Zídené zhromaždenie riešilo spoločenskú zmenu, nie jednotu mocných!

Sloboda! Myslíte si, že je to o interrupciách? O antikoncepcii? O dúhovom pochode? O registrovaných partnerstvách? Nie! Je to o ponuke životného štýlu a o voľbe, nie o zákonom stanovených spoločenských normách a konsenzoch postavených na konštitucionálnom liberalizme.

Viete o čo tu ide? Ide tu o veľa, ide tu o peniaze. Veď to, čo sa deje u nás a v globálnom svete, nie je nič nové. Je to len iba boj o peniaze a moc. Známe perpetuum mobile – kto má moc, má aj peniaze a kto má peniaze, má aj moc. Toto je Slovensko!

Košický pochod za život bol pochodom za život, nie proti nemu. Rozmach korupcie, bezohľadné ovládanie krajiny finančnými skupinami, rastúca nezamestnanosť a historicky najvyšší štátny dlh nie sú agendou kultúry života. Nech je to vám i nám jasné! Kým budeme tolerovať násilie a bezcitnosť na tých, ktorí sa nevedia brániť, nečudujme sa, že tolerujeme silných, ktorí majú moc a peniaze.

"15 rokov pomáhame konkrétnym ženám v ťažkých životných situáciách, aj tým po potrate, ale výsledky nikoho nezaujímajú. Tí, čo najviac kričia za možnosť voľby, koľkým konkrétnym ženám pomohli?"

Zdieľať

Umelý potrat je stále zlo, hoci je na historickom minime, ako o tom píšu odporcovia pochodu za život. Jeho následkami trpia aj ženy, ktoré samotné sú obeťami, ako ich nenarodené deti. Stretli ste sa niekedy so ženou po potrate? Aj s takou, čo bola znásilnená? Prečítajte si príbehy žien, ktoré sú zozbierané v knižke „Kto uverí mi?“. 15 rokov pomáhame konkrétnym ženám v ťažkých životných situáciách, aj tým, ktoré boli na potrate, ale výsledky nikoho nezaujímajú. Nie sú príťažlivé pre média, ani pre utilitaristické záujmy mocných a bohatých. Tí, čo najviac kričia za možnosť voľby, koľkým konkrétnym ženám pomohli?

Vnútorné bolesti cirkvi účastníci pochodu neriešili. Toto riešili a riešia iné zhromaždenia. Kauza arcibiskupa Bezáka je svedomím cirkevnej hierarchie. Ani mocní nepili, nespievali. Hierarchická cirkev a Boží ľud sa v tomto prípade zjednotili na spoločnej vízii.

Dámy a páni, ktorí sa nestačíte čudovať o čo tu ide. Ide tu o civilizačný problém. Od politickej sily záleží, ako bude vyzerať Slovensko, Európa o niekoľko rokov.

Základné ľudské právo – právo na život sa stáva vecou dohody a voľby jednotlivca. Tvrdo sa presadzujú nové ľudské práva - práva LGBTIQA a ideológia rodovej rovnosti, ktorá už dávno nerieši zrovnoprávnenie mužov a žien. Sexuálna revolúcia oddeľuje sex od lásky a berie ho ako „národný šport“. Ide o bioetický zápas - antikoncepcia, umelé oplodňovanie a umelý potrat sú právom ženy, sú dokonca predmetom financovania z verejných zdrojov, z našich daní. Pojem spoločné dobro sa vytráca a akoby existovalo iba dobro jednotlivca, ktoré sa však relativizuje. Nový životný štýl, v ktorom je "všetko dovolené“, odmieta uznávať akúkoľvek mravnú autoritu. Kresťanstvo a tradície áno, ale len mimo verejného sektora a dosahu škôl. Vytvára sa vlastný mravný kódex pre túto dobu. To je to, o čo teraz ide.

Prosím, zachovajme si v tejto dobe zdravý rozum!

Marcela Dobešová
Autorka je predsedníčka Fóra života.

Foto: pochodzazivot.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo