Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
30. máj 2009

POLEMIKA: Dôvody, prečo voliť Annu Záborskú do Európskeho parlamentu

Je mi ľúto, že v rámci politického boja sa začínajú útoky z vlastných radov. Fórum života (FŽ) presadzuje rešpektovanie ľudskej dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť a ochranu rodiny, ako optimálneho miesta vzniku a rozvoja ľudského života. Robí to prostredníctvom podpory legisla...

Je mi ľúto, že v rámci politického boja sa začínajú útoky z vlastných radov. Fórum života (FŽ) presadzuje rešpektovanie ľudskej dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť a ochranu rodiny, ako optimálneho miesta vzniku a rozvoja ľudského života. Robí to prostredníctvom podpory legislatívy, poradenstva a obhajobou tých, ktorí sa nevedia brániť. Vďaka členke predsedníctva FŽ Anne Záborskej má táto naša činnosť zastúpenie aj v Európskom parlamente.

Netajím sklamanie nad tým, že Anna Záborská nie je lídrom na kandidátke do EP a jej ďalšie pôsobenie v EP je vážne ohrozené. Jej nezvolenie postaví slovenských kresťanov a konzervatívcov do pozície, ktorí si nevedia oceniť politika, ktorý sa umiestnil v rámci EP (hodnotených viac ako 900 poslancov) na 15. mieste a v rámci EPP (290 poslancov) na 3. mieste a je príkladom angažovanosti ženy pre spoločné dobro vo verejnom živote.

Posúďte sami:

Štatistika aktivít všetkých 14 poslancov za SR, z toho 3 za KDH v porovnaní s aktivitami Anny Záborskej (AZ):
Aktivita Aktivity všetkých 14 poslancov za SR Priemer aktivít na poslanca SR za 5 rokov činnosti v EP Všetci poslanci 3 za KDH v EP Z toho aktivity AZ Porovnanie priemeru s reálnou aktivitou AZ % aktivít AZ v porovnaní so všetkými 14 poslancami za SR % aktivít AZ v porovnaní s 3 poslancami za KDH
Písomné Deklarácie EP 26 1,9 18 18 9,7 69,23% 100,00%
Schválené Deklarácie EP 3 0,2 3 3 14,0 100,00% 100,00%
Parlamentné prejavy 1 043 74,5 278 131 1,8 12,56% 47,12%
Parlamentné otázky 123 8,8 44 27 3,1 21,95% 61,36%
Návrhy uznesení 40 2,9 9 8 2,8 20,00% 88,89%
Stanoviská 36 2,6 12 8 3,1 22,22% 66,67%
Vlastné správy EP 13 0,9 6 4 4,3 30,77% 66,67%

Inzercia

 1. Anna Záborská je ženou, manželkou, matkou, babkou, lekárkou, členkou správnej rady v Áno pre život n.o., aktívnou členkou Fóra života a političkou, ktorá mala možnosť dostať sa na kandidátku do EP za KDH. Je ženou – političkou, ktorá nie len vie čo chce, ale vie aj sformulovať svoje názory. Svojou prirodzenou autoritou a komunikačnými schopnosťami vedela získať pre dobrú vec množstvo potrebných hlasov, aby to čo žije a hovorí mohla aj presadiť v politike.
 2. Keď Anna Záborská začala pracovať v Európskom parlamente ako pozorovateľka v roku 2003, väčšina poslancov presne ani nevedela, kde sa Slovensko nachádza. Dnes to už vedia. V roku 2004, keď bola zvolená za poslankyňu EP a za predsedníčku Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, politickí protivníci ju žiadali, aby sa tejto pozície vzdala. Neurobila to napriek všetkým útokom a to bolo správne rozhodnutie. Počas piatich rokov konkrétne pomáhala ženám a rodinám v Európe a vo svete a zároveň obhajovala slovenské záujmy v Štrasburgu a Bruseli. Ako predsedníčka výboru je členkou skupiny na najvyššej úrovni pre rovnosť a rozmanitosť, ktorá je zriadená ako poradný orgán predsedu parlamentu.
 3. Na základe výsledkov práce Anny Záborskej, bola opakovane zvolená za predsedníčku Výboru na druhú polovicu volebného obdobia. V porovnaní s voľbou na začiatku pri tejto druhej voľbe AZ bola zvolená jednomyseľne, čo je v EP výnimočné.
 4. Ako prvá začala riešiť problémy žien a chudoby v Európe. Zdôrazňovala diskrimináciu žien v členských štátoch EÚ v situáciách, keď prerušia prácu počas materskej dovolenky. Výchovu detí prezentovala ako plnohodnotnú prácu a zasadzovala sa za to, aby bola náležite spoločensky aj finančne ohodnotená.
 5. EP prijal jej písomnú deklaráciu, v ktorej žiadala pomoc pre začínajúce ženy, podnikateľky pri poskytovaní mikropôžičiek.
 6. Najväčší úspech dosiahla, keď sa v EP po prvý raz hovorilo o tom, ako sú handicapované deti s dyslexiou a dysgrafiou diskriminované v mnohých štátoch Európy už od prvého dňa v škole. Vo vyučovacom procese nie je zohľadňované ich ochorenie a sú nespravodlivo klasifikované, čo pre nich znamená celoživotný handicap. Spolu so svojimi kolegyňami a kolegami zo všetkých politických skupín a za podpory najväčších európskych „Dys“organizácií zorganizovala prijatie Deklarácie na podporu takto postihnutých detí. Zároveň sa jej podarilo v rozpočte EÚ presadiť vyčlenenie finančných prostriedkov na pomoc týmto deťom.
 7. V ďalšom prijatom písomnom vyhlásení bojovala proti pedofílii a za ochranu detí pred škodlivými vplyvmi internetu. Pod jej vedením Výbor pre práva žien dosiahol veľké úspechy pri ochrane pred nútenou prostitúciou a nezákonným obchodovaním s deťmi a ženami za účelom sexuálneho zneužívania. Iniciovala kampaň “Červená karta nútenej prostitúcii”. Táto karta sa stala symbolom v EÚ v boji proti tomuto porušovaniu ľudskej dôstojnosti.
 8. V EP sa Anna Záborská zasadzuje za solidaritu medzi generáciami. Jednou z najvýznamnejších výziev Európy je politika zamestnanosti a jej prepojenie s demografickými zmenami. Zosúladenie profesionálnych ambícií a rodinného života sa javí ako kritická záležitosť každodenného života. Bola úspešná a Komisia EÚ bude prehodnocovať svoj prístup k uznávaniu dôležitosti úlohy otcov a matiek vo vzťahu k deťom a synov a dcér k svojím rodičom.
 9. Bola členka parlamentu s najväčším počtom príspevkov a pozmeňovacích návrhov k správam, ktoré sú zamerané na ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť a taktiež na ochranu rodiny založenej na manželstve muža a ženy. Bioetika je jednou z priorít jej práce.
 10. Anna Záborská je lekárka a jej kolegovia s ňou často konzultujú odborné otázky týkajúce sa zdravia, napríklad rakoviny prsníka a krčku maternice, osteoporózy, Alzheimerovej choroby, detskej obezity a iných ochorení.
 11. Veľa úsilia venuje aj obrane ľudských práv v zmysle kresťanských hodnôt. Je Slovenka, ktorá prispela k prijatiu najdôležitejších rezolúcií, ktoré sa zasadzujú za ochranu kresťanských komunít v arabskom svete. Pomohla zachrániť Katedrálu svätého Jozefa v Bukurešti pred ohrozením. Všetky tieto aktivity bolo možné presadiť len preto, že našla spôsob, ako osloviť politické skupiny v EP a vytvoriť zoskupenia, ktoré boli ochotné spolupracovať na dobrej veci. Bola členkou pracovnej skupiny COMECE (európska biskupská konferencia) na prípravu manifestu k 50. výročiu EU.
 12. Jej jazykové schopnosti umožňujú hovoriť s Francúzmi, Angličanmi, Nemcami a Talianmi v ich materinskom jazyku. Dôležitejšie však pre ňu, ako ovládanie cudzej reči, je mať úctu ku každému bez ohľadu na jeho politickú príslušnosť a rešpektovať jeho názor. Tento prístup Anny Záborskej je dôkazom a jedným z dôvodov, prečo bola počas celých piatich rokov predsedníčkou parlamentného výboru, čo je v EP zriedkavé.
 13. Legislatíva EÚ má dôsledky pre Európu ako celok. Preto sa zasadzovala za rešpektovanie zvrchovanosti Slovenska v kultúrnych a etických otázkach a chcela dosiahnuť, aby za každých okolností prirodzená rodina bola zachovaná v pôvodnej podobe a aby rodičom zostali tie práva, ktoré majú od nepamäti.
 14. Tieto zásady boli pred niekoľkými dňami znova potvrdené Európskou ľudovou stranou na jej kongrese vo Varšave. Predsedníctvo EĽS jednomyseľne prijalo rezolúciu, ktorá potvrdila platnosť hodnôt, ktoré majú byť základom každodennej práce kresťanskodemokratických strán v Európe.
 15. Bola podpredsedníčkou pracovnej skupiny pre dobrovoľníctvo a pracovných skupín pre karcinom prsníka, chudobu tretieho sveta, bioetiku, rodinu a ochranu detstva a skupiny pre vínohradníctvo a tradičné výrobky.
 16. Vďaka jej komunikačným schopnostiam a empatií dokázala spojiť mimovládne organizácie v 23. členských štátoch EU a vytvoriť funkčnú platformu na ochranu života a rodiny. Bola iniciátorkou petície na podporu Všeobecnej deklarácie ľudských práv pri príležitosti 60. výročia jej prijatia. Petíciu podporilo viac ako 1 mil. obyvateľov Európy.
 17. O jej pôsobení v európskej kresťanskej politike svedčí podporný list Rocca Buttiglioneho, podpredsedu talianskeho parlamentu, bývalého eurokomisára, predsedovi KDH pred nomináciou kandidátov do EP. 9. mája tohto roku Erfurte v Nemecku Anna Záborská dostala ocenenie Matejcek-Preis jedného z najvýznamnejších združení na podporu rodiny v Nemecku. Týmto bolo vyzdvihnuté jej nasadenie v EP za slobodu svedomia, podporu prirodzených rodín a medzigeneračnú solidaritu.
 18. Anna Záborská potvrdila dôležitosť účasti žien v politike. Vniesla do nej ženskú logiku a hlavne riešenie politických problémov s láskou. Pracovala a chce pracovať pre rodinu a za kultúru života, čo je jej ako žene milé a prirodzené.

Je už len zodpovednosťou každého jedného z nás a nášho svedomia v týchto kľúčových voľbách, kto nás bude zastupovať v Európskom parlamente. V prípade, že Anna Záborská nebude zvolená do Európskeho parlamentu, kresťanská politika skutočne stratí doterajšiu silnú pozíciu v európskych inštitúciách a výrazne sa preruší kontinuita v presadzovaní rodiny a tradičných kresťanských hodnôt, ktoré Anna Záborská vybudovala za päť rokov pôsobenia v EP. Keby aj niekto chcel robiť to, v čom si Anna Záborská vytvorila v európskych štruktúrach silnú pozíciu, musel by začať od znova...

Marcela Dobešová
predsedníčka Fóra života

Foto: europarl.europa.eu, epp-ed.eu

Súvisiace články:
V aké prolife veria europoslanci KDH?
Palko alebo Záborská? Kňazi riešia dilemu eurovolieb

Odporúčame

KOMENTÁR: Šťastie? Nešťastie? Iba Pán Boh vie!

KOMENTÁR: Šťastie? Nešťastie? Iba Pán Boh vie!

Výsledky 1. kola prezidentských volieb boli názorovým spektrom občanov Slovenska. V týchto voľbách bolo z čoho vybrať. Od pokračovateľov ideí komunizmu, klientelizmu, cez socialistov, liberálov, až ku konzervatívcom. A tú sú výsledky. Podstatná časť voličov vyberala medzi dvomi kandidátmi, ktorí p...

POLITIKA: Palko alebo Záborská? Kňazi riešia dilemu eurovolieb

POLITIKA: Palko alebo Záborská? Kňazi riešia dilemu eurovolieb

Súdny vikár Spišskej diecézy a profesor kánonického práva Ján Duda na svojom blogu prezentoval zámer podporiť v blížiacich sa eurovoľbách lídra KDS Vladimíra Palka. V článku zároveň kriticky vystúpil proti kandidátom KDH Anne Záborskej a Miroslavovi Mikolášikovi. Dudov článok rozpútal tvrdú diskusiu...

OSOBNOSŤ: Neumlčané svedectvo Václava Vaška

OSOBNOSŤ: Neumlčané svedectvo Václava Vaška

„Formation par action (človek sa formuje aktivitou), voir, jugé, agir (vidieť, súdiť, konať).“ Tieto jocistické heslá, ktoré na Slovensku oživoval profesor Kolakovič, oduševnili Silva Krčméryho, Vlada Jukla, ako aj už zosnulého Antona Neuwirta († 2004), i Václava Vaška († 22. mája 2009), narodeného...