Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kultúra
25. február 2018

Šekely

Mikro-esej o cene otroka a cene zrady.
Šekely

Nikolaj Ge: Svedomie, Judáš (1891).

Aká je cena ľudského života a ľudskej slobody? Dobre to vidno na biblickom príbehu o Jozefovi Egyptskom. Keďže bratia chceli Jozefa zabiť, Júdov návrh predať ho sa ponúkal ako menšie zlo. Do hry vstúpili peniaze.

V tom čase bola cena za otroka 20 šekelov striebra. Jozefovi bratia boli slušní obchodníci, trhovú cenu nijako nenavyšovali. V neskoršom období cena otroka stúpla na 30 šekelov. Treba ešte dodať, že vtedy sa cena zlata a striebra veľmi nelíšili: africký kontinent bol na zlato bohatý. Vo svetle uvedených historicko-ekonomických faktov môžeme lepšie porozumieť aj dávnej legende, ktorú skúsime prerozprávať v nasledujúcich riadkoch.

Legenda

Jozefa predali bratia za 20 šekelov striebra... a potom, o 22 rokov za ne – od neho! – kúpili faraónovo obilie. Nebudeme sa zdržovať tým, ako im peniaze vrátil, a ešte ich obdaroval – to nájdeme v knihe Genezis. No legenda k biblickému rozprávaniu pridáva, že keď Jozef zomrel, ostatní bratia za tých pôvodných 20 šekelov kúpili v Sábe masti na jeho zabalzamovanie. Tak sa šekely dostali do Sáby....

O nejaký čas darovala kráľovná zo Sáby 30 šekelov Šalamúnovi... 

Uplynul ešte nejaký čas a dostali sa ku kráľovi Arábie – tento, ako jeden z mudrcov nasledujúcich hviezdu do Betlehema – ich daroval Ježiškovi spolu s ďalším zlatom...

Lenže v zhone cestou do Egypta ich Mária stratila, a tak rodina zostala chudobná... 

Šekely našiel pastier, ktorý neskôr – oslepený ich jagotom? – stratil zrak... Po 33 rokoch držby peňazí mimo obehu Ježiš pastiera uzdravil a on za to daroval 30 šekelov chrámu...

Inzercia

James Tissot: Rozhovor Jozefa a Judáša.

Ale v chrámovej pokladnici nezostali dlho. Farizeji, ktorí spravovali chrámové peniaze, za tie šekely – čo je vlastne známych 30 strieborných – kúpili Judáša... a po jeho smrti hrnčiarovo pole.

Nezrovnalosti medzi sumami či medzi kovmi, ktoré boli v obehu, a rovnako ďalšie adaptácie pre potreby legendy si netreba príliš všímať, nie je to ekonomická teória. Zmysel legendy je v inom: v uvedomení si paralely medzi zradou Jozefových bratov a Judášovou zradou.

Príbehy o zrade v Starom zákone a v Novom zákone odkazujú na paralelné príbehy o odpustení. Vďaka paralele vystúpi aj odlišnosť situácií: ľútosť Jozefových bratov, ktorá dosahuje odpustenie, a Judášovo zúfalstvo.

A, pravdaže, zaujímavý je aj motív peňazí, štrngotajúcich dejinami, akoby stále tých istých, akoby rovnako, cena utrpenia a cena zrady.Keďže ste náš pravidelný čitateľ, tak už viete, že články na Postoji nie sú spoplatnené. Vznikajú len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. 

Budeme si veľmi vážiť, ak sa k nim pridáte. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe obsahu.

Ďakujeme!

Odporúčame