KÁZEŇ PÁTRA GABRIELA: Keď dva je viac ako milión

Spoločnosť oceňuje silu a výkon. Jej pozornosť upútavajú mimoriadne skutky. Kto je schopný dať viac, ten má prednosť pred tým, kto dáva málo.

Je cenné iba to, čo je mimoriadne?

Táto svetská mentalita sa prenáša i do chápania duchovného života. Aj tu sa potom hodnota kresťana, či kvalita jeho dokonalosti a prospešnosť pre Cirkev a svet posudzuje podľa stupňa veľkosti a mimoriadnosti jeho skutkov.

Isteže Duch Svätý a jeho milosť, ktorého kresťan dostáva pri krste môže v pokrstenom pôsobiť i mimoriadnym spôsobom – svedčia o tom životy mnohých svätých. Ale je to norma, ktorá by sa mala stať akýmsi všeobecným pravidlom alebo neomylnou známkou, že Duch Svätý je v človeku činný?

V 19. storočí sa takýto pohľad začal hlásať v niektorých kruhoch kresťanstva. Za hodnotné a cenné sa považovalo iba to, čo je prejavom moci ľudskej vôle a čo sa navonok prejavuje v mimoriadnych činoch človeka. Voluntarizmus, akým bolo toto učenie pomenované, Cirkev odsúdila. Šlo v ňom vlastne iba do nových šiat prezlečený starý blud známy pod menom pelagianizmus.

"Aj nepatrné skutky môžu mať väčšiu cenu, než mimoriadne, ak sa konajú s láskou."

Zdieľať

Evanjelium dnešnej nedele je výrečnou ilustráciou, podľa ktorej i ten najnepatrnejší skutok môže byť cennejší než pozornosť budiace veľké a navonok samo o sebe hodnotné skutky.

Chudobná vdova vhadzuje do chrámovej pokladnice dva haliere. Je to smiešna suma v porovnaní s peniazmi, ktoré do chrámovej pokladnice vhadzovali boháči. A predsa Pán Ježiš nás uisťuje, že táto vdova dala viac, než všetci, ktorí dávali pred ňou. Ako je to možné? Je to možné len v tom prípade, ak sa hodnota skutku nemeria podľa vonkajšej veľkosti, ale podľa úmyslu srdca, s akým sa ten-ktorý skutok koná. „Ona dala všetko, čo mala na svoje živobytie“ (Mk 12, 44). Týmto svojím skutkom chudobná vdova prejavila totálnu oddanosť a dôveru Bohu. Stačilo jej vedomie, že On o nej vie, že jej život je v jeho rukách.

Evanjeliový príbeh ukazuje, že nie je potrebné konať mimoriadne skutky budiace ľudskú pozornosť, aby sme boli milí Bohu, alebo aby sme sa museli hanbiť za to, že do pokladnice Cirkvi dávame tak málo.

Nie každý má na konanie mimoriadnych skutkov. Nemusí byť však preto skleslý a nemusí závidieť tomu, kto budí svojím konaním pozornosť sveta. Stačí konať nepatrné skutky, ale s veľkou láskou v srdci, ktorá je spojená so živou vierou a odovzdanosťou do rúk Božích.

O tom, že je Boh spokojný s nami aj vtedy, keď konáme iba nepatrné skutky (pod vyššie spomenutou podmienkou), svedčí i novodobá učiteľka Cirkvi sv. Terezka Ježiškova. Vo svojom životopisnom diele Dejiny duše píše takto: „Sebatrýznenie svätých nebolo stvorené pre mňa ani pre malé duše, ktoré majú kráčať cestičkou detstva, kde nič nevybočuje z obyčajnosti. Pre svoje umŕtvovanie využívam všedné príležitosti“ (DD XII). Čo je dôležité, je podľa nej toto: Byť až do hĺbky srdca preniknutý jedinou túžbou, a to túžbou vo všetkom pôsobiť radosť Pánu Bohu. A z podnetu tejto túžby byť celkom odovzdaný do rúk nekonečnej milosrdnej Lásky a „konať všedné skutky s veľkou láskou“. Nikto z nás ozaj nemusí vyhľadávať mimoriadne príležitosti k veľkej láske. Stačí využívať na jej prejavovanie tie mnohé všedné príležitosti, ktoré nám každý deň prináša.

Terezka žila v dobe, kedy začal ožívať vyššie spomínaný blud. Malú karmelitánku a učiteľku Cirkvi Božia prozreteľnosť použila, aby na jej živote, v ktorom nebolo „nič mimoriadne“ (ako to tvrdí ona sama), hmatateľne ukázala, že svet sa obohacuje a pretvára láskou (a to aj cez tie najmenej badateľné počiny), a nie nafúkanými skutkami na prvý pohľad majúcimi podobu „lásky“ a „dobročinnosti“. U Boha sú dva centy darované s láskou a pokorou viac, než milión eur daných na charitu len preto, aby si človek učičíkal svoje pokrytecké svedomie. Ale tieto dva centy sú viac prínosné i pre svet, v ktorom žijeme. 

Gabriel Prievalský
Autor je františkánsky kňaz.

Foto: Flickr.com, wikimedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo