KÁZEŇ PÁTRA GABRIELA: Jedinečný zážitok

Možno ste mali aj vy vo svojom živote to šťastie, že ste sa stretli s mimoriadnym človekom. A zážitok z tohto stretnutia bol taký mocný, že mal vplyv na celý váš život. Pre apoštolov bolo takýmto nezabudnuteľným zážitkom prvé stretnutie s Ježišom. Že šlo o čosi mimoriadne, o tom svedčí i malá časová poznámka, ktorú zapísal evanjelista Ján: „Boli asi štyri hodiny popoludní.“ (Jn 1, 39).  A to od okamihu ich prvého stretnutia uplynulo približne šesťdesiat rokov!

Keď zdanlivo bezvýznamnú Jánovu poznámku čítame, kladieme si otázku: „Čím tak mocne Ježiš zapôsobil na apoštolov?“ Pomôže nám osobná skúsenosť. Čo nás najviac fascinuje na druhých? Možno i vonkajší vzhľad; avšak oveľa viac to čaro, ktoré vychádza kdesi z hlbín onej osoby. A pred apoštolmi nestál obyčajný človek, ale Bohočlovek. Apoštolov pri stretnutí s Ježišom muselo preniknúť niečo, čo ich v najhlbších vrstvách ich bytostI osvietilo jasným svetlom a zároveň naplnilo nezmerateľným pocitom šťastia. Zažili niečo oveľa hlbšie a krajšie než je to, čo my prežívame v najlepších chvíľach nášho života. Videli totiž Božiu tvár a ich vnútro bolo očarené pohľadom na ňu.

Stretnutie s Kristom má moc zmeniť život

Tento svoj zážitok, ktorý sa ťažko dá vyjadriť obyčajnými ľudskými slovami, vyjadrili veľavravným konštatovaním: “Našli sme Mesiáša!” (Jn 1, 41). Stretnutie s Ježišom-Mesiášom malo potom radikálny dopad na ich životy: opustili nielen svojho dovtedajšieho duchovného učiteľa Jána Krstiteľa, ale taktiež svoje rodiny, povolania, zaužívaný spôsob života. Od prvej chvíle stretnutia až do konca života, bol potom pre nich dennodenný styk s Ježišom nikdy nekončiacim zážitkom šťastia. A to rovnako v dobrých,  ako aj zlých chvíľach života.

Ako každá stať evanjelia, i tá dnešná nie je pre nás len nejakou „informáciou“ o niečom minulom; je dôležitým posolstvom. Aj pre nás môže byť stretnutie s Ježišom reálnym zážitkom. Veď Ježiš po svojom slávnom zmŕtvychvstaní povedal: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 20). Povedal to preto, aby sme aj my hľadali jeho svätú tvár a nasýtili sa pohľadom na ňu.

Mnohí mystici, ktorí šli cestou kontemplatívnej modlitby, nám dosvedčujú svoje zážitky zo svojich stretnutí s Kristom. Tu je skúsenosť jedného z nich. Sv. Ján z Kríža za najvhodnejšiu reč, ako vysloviť nevysloviteľné, považoval báseň. Píše takto:

Ó, živý plameň lásky,
ktorý tak nežne raníš
v najhlbšom strede moju dušu neraz!
Keď si bez hrdej masky,
skonč´ to už, čo sa brániš,
tkaninu sladkej schôdzky, ak chceš, preraz.

Ó, úpal – jemnosť zo sna!
Ó, slastné poranenie!
Ó, mäkká ruka! Hebké dotýkanie,
čo večný život pozná,
dlh splatí v pevnej mene!
Keď zabíjaš, v tej smrti život vzplanie.

Ó, lampy veľkolepé!
V žiare, čo nepohasne,
jaskynné hĺbky zmyslu, ktoré driemu,
čo boli temné, slepé,
podivuhodne krásne
dávajú teplo a svit ľúbenému.

Aký len krotký, hravý
sa v mojej hrudi budíš,
kde tajne bývaš sám pod strechou skromnou,
a dychom blaha, slávy
a rozkoše mnou blúdiš,
ako len lahodne sa láskaš so mnou!

                                                                   (Živý plameň lásky)

Staňme sa účastníkmi dialógu lásky s Kristom

Táto báseň je výrazom mystikovej, láskou Božou spaľovanej duše. Kiežby aj naše srdcia spaľovala oná neuhasiteľná túžba po Bohu. Kiežby aj našu dušu zaplavoval jas Božieho ohňa. Kiežby sme aj my boli účastníkmi dialógu lásky, ktorý chce Boh skrze modlitbu v intimite našich sŕdc viesť s každým z nás! Pretože jedinečný zážitok so stretávania sa s Kristom je pre modliaceho sa silou hľadiacou bez strachu v ústrety každému dňu, každej situácii, ktorú pred neho kladie život.

Gabriel Prievalský
Autor je františkánsky kňaz.

Ilustračné foto: flickr.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo