Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K veci Spoločnosť
09. apríl 2016

Pápežova exhortácia: krásna, dojímavá aj rozdeľujúca

František predkladá úprimnú starosť o rodiny. Ale nejednoznačnosť a rôzny výklad textu môže viesť k chaosu a konfliktu. Píše Robert Royal.
 Pápežova exhortácia: krásna, dojímavá aj rozdeľujúca

Pápež František. Foto: TASR/AP

Najprv pozitíva. Nová pápežova apoštolská exhortácia Amoris Laetitia („Radosť z lásky“) obsahuje mnoho nádherných pasáží podobne, ako ich mala aj záverečná správa synody 2015. Hovorí o pôvodnom Božom pláne pre muža a ženu; láske a manželstve; deťoch, súrodencoch, rodičoch, starých rodičoch; pute medzi generáciami a o zásadnom význame toho všetkého pre budúcnosť a samotné prežitie Cirkvi a spoločnosti. A v neposlednom rade o nežnosti Boha, ktorú by sme mali prinášať do našich domovov.

V texte je aj niekoľko jednoznačných deklarácií katolíckych princípov týkajúcich sa tejto témy:

- otvorenosť k životu (t. j. bez antikoncepcie) v každom manželskom akte;
- právo na život a právo – a povinnosť – zdravotníckych pracovníkov nepodieľať sa na potratoch, eutanázii a iných lekárskych zákrokoch proti životu;
- potvrdenie, že „homosexuálne zväzky nie sú v žiadnom prípade podobné či dokonca vzdialene analogické Božiemu plánu pre manželstvo a rodinu“ (hoci osoby s homosexuálnou orientáciou by mali byť prijaté);
- fakt, že deti potrebujú súčasne matku a otca a majú sa narodiť svojim vlastným rodičom (niekedy so špeciálnymi potrebami), a nie reprodukčnými technológiami, ktoré sa nadraďujú nad ľudský život alebo robia z detí iba hračky v životných plánoch ich rodičov;
- právo rodičov na kontrolu výchovy svojich detí a na pomoc spoločnosti v tejto kontrole.

Pápež poukazuje na potrebu sprevádzať mladých pri vstupe do manželstva, pretože tí dnes majú o tom falošné alebo nereálne očakávania, ktoré vytvorili moderné médiá. Zdieľať

Text obsahuje omnoho viac vrátane rozsiahlych citácií svätého Jána Pavla (najmä tých, ktoré v synodálnom texte chýbali) a Benedikta XVI.

Podobne ako v synodálnej správe, ale omnoho obsiahlejšie pápež František predkladá mnoho spôsobov, v ktorých treba ľudí „sprevádzať“ (jeho obľúbené slovo) počas dvorenia, svadby a prvých rokov v manželstve či celého obdobia manželstva. Jedny z najzaujímavejších svedectiev počas synody podali laici presne o týchto veciach.

František poukazuje na ich potrebu v našej dobe väčšiu ako nikdy predtým, pretože mladí ľudia po celom svete dnes vstupujú do manželstva s falošnými alebo nereálnymi očakávaniami, ktoré vytvorili moderné médiá. A vzhľadom na úbohú až žiadnu formáciu, ktorú dnes dostávajú doma alebo vo farnostiach, nalieha na rodičov, učiteľov, katechétov, kňazov, aby si uvedomili, akú veľkú prácu treba urobiť pri mladých ľuďoch vyrastajúcich v našej kultúre, ktorá im kladie do cesty obrovské ekonomické, morálne a sociálne prekážky.

To vedie k niektorým rozvláčnym a občas celkom dojímavým pasážam o tom, ako sa môžu manželia učiť žiť v pravdivej láske s partnermi, ktorí sú nedokonalí alebo aj vážne chybujúci, čo sme my všetci pre hriech vo svojich osobných príbehoch. Hovorí, že počas celého manželského života existuje istý druh dynamického rastu. Je nezvyčajné nájsť v oficiálnom pápežskom dokumente takýto druh rád pre láskou ohrdnutých partnerov a dokonca akýsi ľudový dôvtip. Je však jasné, že František chce, aby sa čitatelia vážne zamýšľali nad tým, ako môžu zmenšiť riziko rodinných sporov a výskyt manželských rozchodov, ktorý rastie na celom svete.

Počas prvého iba rýchleho čítania (neskôr sa k tomu treba vrátiť) sa však uprostred všetkých týchto snáh o porozumenie a zmierenie začínajú vyskytovať aj problémy. Na začiatok – to, čo bývalo celkom obyčajným spôsobom vstupu do manželstva a výchovy rodiny, sa v texte často – veľmi často – prezentuje ako „ideál“ alebo nejaká „dokonalá“ podoba, na ktorú ľudia nevyhnutne nedosiahnu.

Text má aj problémy. To, čo niekedy bývalo obyčajným spôsobom vstupu do manželstva a výchovy rodiny, sa v texte veľmi často prezentuje ako „dokonalá“ podoba, na ktorú ľudia nedosiahnu. Zdieľať

To, že na to nedosahujú, je dnes popravde veľmi časté. Z textu získate dojem, že práve preto sa pápež František usiluje o podávanie prijímania pre rozvedených/znovu zosobášených za istých podmienok (odkedy pozval kardinála Kaspera, aby prezentoval tento prípad).

Nie je to založené primárne na teologických dôvodoch alebo Svätom písme. Zdá sa, akoby si pápež myslel, že milosrdenstvo skracuje okľuky, ktoré boli považované za základy katolíckeho učenia o manželstve: „Pastier to nemôže brať tak, že jednoducho stačí aplikovať morálne zákony na tých, ktorí žijú v ‚neregulárnych‘ situáciách, akoby to boli kamene určené na hádzanie na ľudské životy.“ Takýto obraz jasne naznačuje, že poslušné nasledovanie tradičného učenia je podobné kameňovaniu ženy prichytenej pri cudzoložstve. Akoby samotné slová nášho Pána o nerozlučnosti manželstva – a jeho varovania, že rozvod/opätovné zosobášenie je cudzoložstvom, nie iba „nedokonalosťou“ či „neregulérnosťou“ – boli nejako anulované milosťou. (Lk. 16:18; Mt. 19:9; Mk 10:11, 1 Cor. 7:10, etc.)

Apoštolská exhortácia Amoris laetitia. Foto: TASR/AP

Amoris Laetitia dúfa, že vyrieši situácie mnohých ľudí v modernom svete, ale omnoho pravdepodobnejšie je, že iba doplní ďalšie palivo do holokaustu. Netreba mať krištáľovú guľu, aby sme vedeli predpovedať, že v momente ako za istých podmienok pripustíte prijímanie pre rozvedených/zosobášených, čoskoro to bude dovolené pre všetkých. A – prečo nie? – aj pre osoby žijúce v homosexuálnych vzťahoch, ktoré zrejme majú rovnako dobrý nárok na poľahčujúce okolnosti.

Prečítajte si aj:
Kardinál Schönborn: Neviňte pápeža z relativizmu
Amoris Laetitia: revolúcia sa nekoná, dvere ostávajú otvorené Zdieľať

Pápež na mnohých stranách vysvetľuje, ako previnenie a okolnosti môžu meniť uhol pohľadu na absolútne morálne princípy bez toho, aby sa narušila plnosť pravdy. (Žiadny rozumný človek to, samozrejme, nikdy nepopieral.) V tomto kontexte dokonca cituje Akvinského, ktorý nie je práve vhodným vzorom pre zmeny, aké pápež navrhuje. Čakajte protesty tomistov.

Inzercia

No hoci o mnohých témach hovorí otvorene, zdá sa, že trochu váha, než aby vyjadril „pastorálnu“ zmenu úplne jasne. Jediné miesto, kde spomína zmenu pri sviatostiach, je len v poznámkach a aj tam to pôsobí čudne.

351. V niektorých prípadoch to zahŕňa pomoc sviatosťami. Preto chcem „pripomenúť kňazom, že spovednica nesmie byť mučiarňou, ale stretnutím s Božím milosrdenstvom.“ (Apoštolská exhortácia, Evangelii Gaudium [24 November 2013], 44: AAS 105 [2013], 1038). Tiež by som rád poukázal na to, že Eucharistia „nie je cenou pre dokonalých, ale silnou medicínou a výživou pre slabých.“

Pri čítaní tohto vám napadne, kde presne sa dnes spovednica používa ako mučiareň? A kde sa učí, že eucharistia je dnes len pre dokonalých? Keď niekto vyrobí takýto falošný obraz, zvyčajne je to preto, že je to ľahšie ako predostrieť reálny argument.

Nedá sa to povedať stopercentne, ale mnoho kňazov vo vyspelom svete už dlhodobo využíva spovednicu na „interné fórum“ presne s cieľom, ako dnes navrhuje pápež František, aby umožnili ľuďom v „neregulárnych“ okolnostiach pristupovať k svätému prijímaniu. Nezdá sa, že by to nejako pomohlo manželstvám a rodinám či Cirkvi. A ak sa to teraz bude robiť oficiálne, určite to prinesie aj iné veci než len milosrdenstvo a ohľaduplnosť.

Tu je hypotéza, ktorá sa čoskoro môže stať testovacou štúdiou: Predpokladajme, že nemeckí biskupi si z celej Amoris Laetitia vezmú to, k čomu silno inklinujú, a umožnia prijímanie pre znovuzosobášených. Pevní a pravoverní poľskí biskupi nenájdu v texte nič, čo by explicitne žiadalo zmeniť tisícročné učenie cirkvi, a vezmú si z toho len povzbudenie k intenzívnejšej pastoračnej práci s konečným cieľom viesť ľudí k zmene svojich životov a nasledovať Kristove slová o manželstve.

Nejednoznačnosť a rôzny výklad textu môže viesť k chaosu a konfliktu. Môže vyrásť nová železná opona medzi západným katolicizmom a zvyškom sveta. Zdieľať

Obe interpretácie sú možné, ale dôsledky pre obe strany budú úplne iné. Na jednej strane hraníc medzi dvomi krajinami sa prijímanie pre rozvedených stane znamením nového zoslania Božej milosti a odpustenia. Na druhej strane hraníc bude podávanie prijímania ľuďom v „neregulárnych“ okolnostiach považované za nevernosť Kristovmu odkazu, prípadne až za svätokrádež. To môže viesť k chaosu a konfliktu, nie k tomu, čo reprezentuje slovo Catholicos. Môže vyrásť nová železná opona medzi západným katolicizmom a zvyškom sveta.

Keď sa kardinál Newman ocitol uprostred diskusií, vďaka ktorým sa nakoniec dostal do katolíckej Cirkvi, varoval svojich anglikánskych bratov a sestry, aby rozdiely medzi vierami a chápaním morálky neriešili nejasnými verbálnymi formuláciami. „Niektoré slová a formy môžu byť príliš vágne, a tým umožnia úplne odlišné chápanie a väčšiu rozdielnosť v názoroch, ktoré predtým také rozdielne neboli.“ A dodal: „Ak má byť Cirkev energická a vplyvná, musí byť rozhodná a vo svojej doktríne hovoriť jasne... V snahe dosiahnuť porozumenie názorov je chybou používať slovné spojenia, ktoré papier znesie, ale nemajú žiaden význam pre realitu.“ Vieme, kam toto doviedlo anglikánov.

Zdá sa, že František má väčší záujem priniesť ľuďom útechu než plné obrátenie sa k tomu, čo Kristus učil o manželstve. Newman k tomu povedal: „Tí, ktorí si vzali útechu ako významnú časť svojho učenia, vyzerali, že sa na konci svojej služby mýlili. Svätosť je veľký cieľ. Na ceste k nemu je trápenie a snaha. Útecha je srdečná, no nemôžeme piť srdečnosť od rána do večera.“

Robert Royal
Autor je šéfredaktor The Catholic Thing a prezident Faith & Reason Institute (Inštitút pre vieru a rozum) vo Washingtone D. C. Jeho najnovšou knihou je A Deeper Vision: The Catholic Intellectual Tradition in the Twentieth Century (Hlbší pohľad: Katolícka intelektuálna tradícia v dvadsiatom storočí).

Pôvodný text: Beautiful, Moving, and Divisive.

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame

Belgicko a „naše hodnoty“

Belgicko a „naše hodnoty“

Bombové útoky v Belgicku len niekoľko dní pred Veľkou nocou nám veľmi silne pripomenuli čosi, čo sa nám na postmodernom Západe v súčasnosti dosť ťažko vyjadruje.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.