Tabu kresťanského umenia

Môžeme nazvať umenie kresťanským? Akým spôsobom sa môžu umenie a tvorcovia angažovať pomocou umenia v náboženskom živote? maggiore2.jpg...

Môžeme nazvať umenie kresťanským? Akým spôsobom sa môžu umenie a tvorcovia angažovať pomocou umenia v náboženskom živote? maggiore2.jpg...