Timotej Križka

Timotej Križka

Fotograf a filmár, zaoberá sa témou slobody.

Strana 1

Skutočné obete
Skutočné obete

Prežiť život v klietke pohodlia a konformity znamená stratiť ho, píše vo sviatočnej úvahe náš hosť Timotej Križka.

Posledný portrét kardinála Korca
Posledný portrét kardinála Korca

„Ľudsky a telesne nás kladú do hrobu. A do tmy. Do tmy hrobu, to je tá čierňava. Ale na druhej strane viem, že do hrobu kladú len telo, ale duša, duša patrí svetlu. A naša tvár je osvetlená vierou.” „Nás pokladali za najväčších nepriateľov svojho režimu. Tak ja som sa opieral o jediné, čo som mal. A to bolo niečo drahé, vzácne.”

Identita regiónu v globálnej súčasnosti
Identita regiónu v globálnej súčasnosti

Aké možnosti majú malé kultúry presadiť svoju jedinečnosť v globálnom svete? Je rozmanitosť umenia rôznych minorít a subkultúr obohatením globálneho sveta? _dsf3144b.jpg V súčasných tendenciách modernej spoločnosti je globalizovanie sveta vo veľmi pokročilom štádiu....

Tabu kresťanského umenia
Tabu kresťanského umenia

Môžeme nazvať umenie kresťanským? Akým spôsobom sa môžu umenie a tvorcovia angažovať pomocou umenia v náboženskom živote? maggiore2.jpg Joseph Mallord William Turner: San Giorgio Maggiore in the Morning (1819) Na Bratislavských Hanusových dňoch odpovedali na tieto ot...

Strana 1