Martin Lupčo

Strana 1

RECENZIA: Židovská komunita v okrese Medzilaborce
RECENZIA: Židovská komunita v okrese Medzilaborce

Edícia Monografie Ústavu pamäti národa vydala za uplynulý rok 6 knižných publikácií. V poradí treťou z nich bola knižná prvotina začínajúceho historika Jána Hlavinku. Mgr. Ján Hlavinka vyštudoval Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove, odbor dejepis - politológia. Od roku 2003 ...

Mecenáš židovskej kultúry a histórie
Mecenáš židovskej kultúry a histórie

Nezabudnúť na minulosť, žiť v prítomnosti, veriť v budúcnosť. (Abba Kovner) Výrok ako každý iný, a predsa v sebe skrýva hlbokú pravdu. Aby sme dokázali pochopiť súčasnosť, dejiny sveta dnes, musíme nevyhnutne nazrieť do minulosti. Do minulosti plnej nielen faktov, ale aj fascinujúcich pravdivýc...

Duchovné dedičstvo solúnskych bratov
Duchovné dedičstvo solúnskych bratov

Konštantín a Metod – solúnski bratia, vyslanci a misionári patria aj po mnohých storočiach, vlastne po tisícročí, k veľkým postavám nielen našej, ale aj európskej kultúry, politiky a diplomacie. Už je tomu presne 1144 rokov, čo Konštantín a Metod prišli na naše územie ohlasovať nielen Božie slovo, a...

Dlhotrvajúci konflikt na Blízkom východe
Dlhotrvajúci konflikt na Blízkom východe

Konflikt na Blízkom východe, resp. Strednom východe (v ponímaní anglosaského sveta) patrí v posledných troch desaťročiach azda k najdiskutovanejším a najpálčivejším problémom novodobých - súčasných dejín. Táto téma, po všetkých stránkach tak kontroverzná, sa v dnešnom modernom svete čoraz viac stre...

Mikuláš Oláh – perla kresťanstva
Mikuláš Oláh – perla kresťanstva

Máj - mesiac úcty k Panne Márii - je neodvratne preč. Avšak málokto vie, že tento mesiac sa okrem iného spája aj s postavou velikána uhorských aj cirkevných dejín - s osobnosťou Mikuláša Oláha. V tomto roku si pripomíname už 454. výročie, kedy sa stal Mikuláš Oláh prímasom celého Uhorska a zauja...

Židovská komunita v súčasnosti
Židovská komunita v súčasnosti

V poslednej dobe sme svedkami značného nárastu záujmu vedeckej i laickej verejnosti o židovskú problematiku na Slovensku. Čo však vieme o tomto národe naozaj? Mnohí z nás si pri slove Žid predstavia tragédiu 20. storočia – holokaust, ktorý masovo likvidoval Židov počas druhej svetovej vojny. Iní z ...

Transporty - cesta bez návratu
Transporty - cesta bez návratu

11. apríla 1942 odišiel zo Slovenska prvý rodinný židovský transport. História Židov na Slovensku patrí aj v súčasnosti k témam málo preskúmaným a historicky spracovaným. Ucelená syntéza histórie židovskej minority na Slovensku nie je ešte stále kompaktná. Stále je tu veľa „bielych miest“, ktoré dez...

Strana 1