Doug Bandow

Doug Bandow

Odborný spolupracovník Cato Institute, bývalý poradca prezidenta Ronalda Reagana a autor knihy Foreign Follies: America’s New Global Empire (Zahraničné bláznovstvá: Americké nové globálne impérium).

Strana 1

Strana 1