Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
17. február 2021

Spomienka na Jana Sokola

Život v našich rukách

Významný český filozof, pedagóg a politik Jan Sokol zomrel 16. 2. 2021. Jeho pamiatku si pripomíname dvoma textami.

Život v našich rukách

Jan Sokol počas preberania Ceny Jána Langošav Bratislave 10. decembra 2016. FOTO –TASR/Michal Svítok


Profesor Jan Sokol (1936-2021) bol všestranný český učenec. Oblasťou jeho záujmu bola filozofia, antropológia, religionistika, pedagogika, a svoju stopu zanechal aj v disente, aj v politike a najmä v českom univerzitnom prostredí. 

Vyučil sa za zlatníka, potom vyštudoval matematiku a najprv pracoval vo výskume ako programátor. V sedemdesiatych rokoch viedol bytové semináre o Nietzschem, podpísal Chartu 77 potom už mohol publikovať iba v samizdatoch.

Po roku 1991 prednášal filozofiu, antropológiu a religionistiku. Spolupracoval na ekumenickom preklade Biblie, preložil veľa filozofických kníh a neskôr sa zameral najmä na oblasť vzdelávania.

Po roku 1989 vstúpil do politiky, bol poslancom za Občanské fórum, za KDU-ČSL, krátky čas bol aj ministrom školstva ČR a v roku 2003 neúspešne kandidoval na prezidenta Českej republiky.

Jeho nedávne úmrtie si pripomíname spomienkou českého historika Jaroslava Šebka.

A autorským textom Jana Sokola, ktorý pôvodne vyšiel v Katolíckom týdenníku.

Odešel Jan Sokol

Jana Sokola jsem poznával především jako člověka, jemuž byl cizí radikalismus a jenž se snažil namísto emocionálních stanovisek dobrat se k výsledku rozumnými úvahami a argumentacemi.

Tuto jeho schopnost jsem oceňoval zvláště v současné době, která jakoby si žádala od každého postavit se do jasně profilovaného ideového tábora a sdílet v něm všechno dobré i zlé, zůstat pořád tvrdě vymezený a vynášet o těch druhých kategorické soudy. Takový rozhodně český intelektuál a filozof, původním povoláním zlatník, nikdy nebyl.

V posledních letech jsme spolu často hovořili o polarizaci české společnosti. V debatách velmi stál o to, aby se našly způsoby, jak komunikovat s běžnými lidmi. Byla mu cizí intelektuální nadřazenost, jeho názory postrádaly samozřejmost, o níž se již nediskutuje, ale otevíraly prostor k tomu hledat pravdu společně. Mnohdy mi v našem rozhovoru řekl, „pane kolego, zkuste se na to podívat ještě z jiné strany“ a navedl mě na to, hledat obraz světa ve větší pestrosti.  

Jak už jsem řekl, byl mi velmi sympatický tím, jak se snažil nalezení dohody. To neznamená, že se choval konformně. Naopak, dokázal jasně podpořit důležité věci, které považoval za morálně správné. Jeho tchán Jan Patočka byl prvním mluvčím Charty 77, který navíc občanskou odvahu zaplatil životem.

Není tedy divu, že i Jan Sokol se k chartistům připojil. Jeho životní i občanské postoje se však utvářely především z křesťanství, jež pro něj nebylo jen přihlášením se k nějakému filozofickému či duchovnímu světonázoru, ale skutečným inspiračním zdrojem; současně však odmítal jeho ideologizovanou a karikovanou podobu.

V církevních kruzích byl ostatně činný již od svého mládí. Zapojil se do organizování tehdy velmi populárních diskusí napříč konfesemi v evangelickém semináři v pražských Jirchářích. Ty se staly jednou z prvních platforem pro vtělování čerstvých koncilních podnětů do konkrétní praxe. Stal se také spolupracovníkem Františka Tomáška po jeho příchodu do Prahy v roce 1965. Ekumenické založení a jeho výjimečné překladatelské schopnosti mu pomohly i v tom, že byl osloven jako jeden z prvních katolíků k tomu, aby se počátkem normalizace podílel na překladu Bible.

Schopnost spojovat různé pohledy mu pak po roce 1989 otevírala i možnosti uplatnění v politické sféře. Ačkoli o to moc nestál, listopadové události ho katapultovaly i do vysokých politických pozic, kdy byl dva roky místopředsedou Sněmovny národů federálního parlamentu a předsedou poslaneckého klubu Občanského fóra (česká obdoba Verejnosti proti násiliu), kde již tehdy musel vyvažovat mnohdy protichůdné představy o tom, kam směřovat po pádu komunistického režimu. Poté se chtěl věnovat především akademické dráze a stal se iniciátorem vzniku nové fakulty Karlovy univerzity – Fakulty humanitních studií.    

Táhl se s ním i určitý cejch, daný tím, že jeho otec, známý architekt Jan Sokol, obdržel za války Svatováclavskou orlici. Toto vyznamenání od okupační správy dostávali nejen otevření kolaboranti a pronacističtí patolízalové, nýbrž i skutečné osobnosti, kteří se s okupanty nezapletli. A to byl i případ Sokolova otce.

Rodinné zázemí mu každopádně způsobovalo kádrové škraloupy a svým způsobem ovlivnilo i jeho poslední velké veřejné vystoupení, když v roce 2003 kandidoval na prezidentskou funkci proti Václavu Klausovi. Ten však vyjednával o hlasech pro sebe i s komunisty, čímž přispěl k jejich společenské destigmatizaci a na Hrad nakonec usedl on. Proti Janu Sokolovi se současně vedla kampaň, v níž byl napadán právě kvůli otcově protektorátnímu ocenění.

V Janu Sokolovi odešla osobnost, jichž by dnešní doba potřebovala víc, člověk, který se nesoustředil jen na osobní profit, ale měl zájem o prospěch širší „obce“ a nebál se veřejně za svým názorem stát.

Jaroslav Šebek


Život v našich rukách

Pro každého z nás je život především a samozřejmě „můj život” – a tedy něco, co mi patří. Můj život sahá od narození do smrti a ať chci nebo nechci, musím jej sám žít či „vést”. Nikdo jiný to za mne udělat nemůže.

Musím se o něj starat a hledět ho nejen udržet, ale také něčím naplnit. Pro křesťana je jeho život především dar, který si ničím nezasloužil, a tudíž také příležitost a úkol: má se v životě nějak osvědčit, žít podle evangelia a v očekávání Božího soudu na konci. Jako křesťan žije svůj život s vědomím, že je mu svěřen a uložen a že se jednou bude zodpovídat z toho, co s ním udělal.

Svůj život má tedy dospělý člověk v rukou a chce ho tak mít: svobodu potřebuje právě proto, aby jej mohl vést sám a pak za něj také odpovídat. Svůj život máme v rukou dokonce do té míry, že ho můžeme kdykoli ukončit a řada starověkých myslitelů si zakládala na tom, že to ve vhodné chvíli také udělá. Nechtěli čekat, až k nim smrt přijde, ale chtěli si ji zvolit sami. O zakladateli stoické školy, Zenonovi z Kitia, se vypráví, že vyšel z domu, zakopl a zlomil si prst. Podíval se k nebi a řekl: „Proč mě voláš? Nevidíš, že už jdu sám?” A spáchal sebevraždu.

Pro věřícího žida i pro křesťana je život sice „jeho” v tom smyslu, že jej má sám vést, je to ale vždycky život svěřený a uložený z něhož bude skládat účty. Zdieľať

Křesťanství sice od stoiků ledacos převzalo, sebevraždu ale ostře odmítalo a odmítá, podobně jako židovství. Přitom si židé i křesťané velice vážili svědků své víry, těch, kdo za ni život položili. Jak to jde dohromady?

Pro věřícího žida i pro křesťana je život sice „jeho” v tom smyslu, že jej má sám vést, je to ale vždycky život svěřený a uložený, z něhož bude skládat účty. Je to úžasný dar, který nemůže a nesmí odmítnout. Na druhé straně ale také ví, že to není to největší a nejcennější a tak si váží těch, kdo se kvůli své víře nebo pro záchranu jiných dokázali vlastního života vzdát, když už to jinak nešlo. Židovský a křesťanský mučedník má tedy k sebevrahovi daleko.

Vzdává se svého života ne proto, že by o něj nestál, ale naopak kvůli něčemu, čeho si cení ještě víc. Právě tito svědkové v krajní a hrdinské podobě předvedli, co to znamená, mít svůj život v rukou.

Život ale může znamenat ještě něco jiného. Můj život nespadl z nebe, ale každý z nás jej dostal prostřednictvím svých rodičů. Proto se ve všech starých „pohanských” náboženstvích setkáváme s úctou k zemřelým předkům, k těm, kdo nás přivedli na svět a bez nichž bychom tu nebyli. Ti všichni své životy ovšem také dostali, protože život pochází ze Stvoření a je tedy darem Božím, který se za několik miliard let a přes tisíce a tisíce generací nakonec dostal až k nám, ke mně a k tobě.

Tím se ovšem pohled na „můj život” znatelně mění. Můj život jistě pochází z rukou Božích, ke mně se ale dostal jen díky tomu, že všichni moji předkové dobře věděli, že jej nedostali jen pro vlastní potřebu. Život – lidský stejně jako zvířecí nebo rostlinný – může totiž trvat jen tak, že se neustále předává. Rozdíl je ale v tom, že bakterie a rostliny nemohou jinak: za jakž takž příznivých podmínek se rozmnožovat prostě musí a u zvířat se o to stará silný pud.

Teprve člověk dostává život „do rukou” i v tomto širším smyslu, že i pokračování života závisí na jeho rozhodnutí a vůli. I člověk má sice své pudy, dokáže je ale různě ovládat nebo obelstít, a tak je konec konců na něm, zda si život nechá pro sebe, anebo jej předá dál.

Inzercia

Předávání života tedy u člověka rozhodně neznamená jen „mít děti”, ale zahrnuje i všechny ty, kdo dovedou a chtějí předávat třeba jazyk, kulturu, vědu, znalosti a dovednosti – a ovšem také náboženskou víru. Zdieľať

Tady se ovšem musíme podívat i na to, co u člověka znamená „předávat život”. Než se dítě narodí, musí je matka dlouho nosit, a ještě mnoho let po narození se o ně rodiče musí starat. To není jen z fyziologických či biologických důvodů. Člověk totiž může žít jen v lidské společnosti a než se skutečně „postaví na vlastní nohy”, musí se toho nesmírně mnoho naučit.

Čím jsou lidské společnosti složitější, čím víc v nich závisíme jedni na druhých, tím je toho učení také víc. Dítě se jistě musí zbavit plenek a naučit se jíst, sedět a chodit, musí se ale také naučit mluvit, v dnešních společnostech ještě číst a psát a spoustu dalších více či méně užitečných věcí. Bez toho by prostě neobstálo, nemohlo by se stát dospělým člověkem, schopným tohle všechno předávat také dál.

Předávání života tedy u člověka rozhodně neznamená jen „mít děti”, ale zahrnuje i všechny ty, kdo dovedou a chtějí předávat třeba jazyk, kulturu, vědu, znalosti a dovednosti – a ovšem také náboženskou víru. Ta sice, jak věříme, pochází z Božího oslovení, bez lidského prostřednictví se ale rozhodně neobejde.

Předávání života je tedy u člověka nesmírně choulostivá a složitá záležitost. Na rozdíl třeba od pampelišky, která všechno potřebné zřejmě už od začátku má, každé dítě si svůj jazyk, svou kulturu, své vědomosti i svoji víru musí jaksi udělat samo a znovu. Hezky je to vidět na předávání jazyka.

Maminka mě učila mluvit, ale naučit jsem se to musel já sám: přijmout, opakovat, pochopit. Slova nebo příběhy, které rodiče a učitelé zapomněli předat, se k dítěti vůbec nedostala a dokud nebylo písmo, byla nenávratně pryč. Ztrácí se ovšem také všechno to, co se učitelé snaží předat marně, co děti pustí druhým uchem ven. A konečně i psané „konzervy” jazyka, pohádek, textů a vědomostí závisejí na tom, aby je někdo uměl přečíst. Jinak nejsou k ničemu.

Přitom si nemůžeme představovat, že by se fyzické předávání života jako nějaká „základna” mohlo obejít beze své kulturní „nadstavby”. Naopak případy tak zvaných „vlčích dětí”, které vyrostly mimo lidskou společnost, ukazují, že bez patřičné kulturní výbavy člověk nemůže žít, přinejmenším nedokáže založit rodinu.

Každý z nás, já i ty, žijeme tedy z toho, co nám předali rodiče, prarodiče, učitelé nebo kazatelé, stejně jako žijeme v domech, které pro nás postavili naši předkové a z přírody, kterou pro nás osídlili a kultivovali. Tohle všechno dostáváme do rukou, ale určitě ne jen proto, abychom to všechno jaksi spotřebovali. Naopak se od nás samozřejmě očekává, že to kriticky pročistíme a zdokonalíme, že k tomu také sami něco přidáme a předáme v lepším stavu, než jsme dostali.

To je smysl Kristova podobenství o svěřených hřivnách, které Bůh od nás jistě nechce nazpátek jako obyčejnou půjčku. Dluh života se nesplácí zpátky, rodičům a předkům, ale dopředu, dalším generacím.

Také tuto část života jako předávání měli lidé odjakživa ve svých rukou, ve starších společnostech se ovšem o správné předávání starala přísná pravidla, která zakazovala jakoukoli změnu, jak se o to dodnes matně snaží třeba pravidla pravopisu nebo povinná školní četba. Jenže moderní člověk nemůže žít beze změn, a tak se i obsahy předávaného musí stále – i když opatrně – měnit. Nejde totiž jen o „můj jazyk”, ale o jazyk, kulturu, vědu, právo či náboženství jako takové. To, co jsme převzali, má přitom tu nepochybnou přednost, že je už životem ověřené a vyzkoušené. Naproti tomu to nové, bez čeho se jistě neobejdeme, je z povahy věci riskantní: nikdo neví, „co to udělá” s lidmi a s jejich společnostmi.

Život je z povahy věci vždycky riskantní a ohrožený a právě věda řadu jeho rizik podstatně zmenšila. Zdieľať

Člověk vždycky byl bytost jaksi nehotová a plastická a své okolí i sebe sama různě měnil: šlechtil užitkové rostliny i zvířata, pěstoval selektivně některé ze svých možností, kdežto jiné nechával spíš na pokoji. Teprve v poslední době ale začali vědci „brát do ruky” i samotný konzervativní základ biologického života, jeho složitá „pravidla”, jak si je buňky našich i jiných organismů předávají z generace na generaci.

I fyziologické předávání je totiž nesmírně komplikované a každá odchylka v genomu může znamenat, že se předání nepodaří vůbec. Anebo ještě hůř: začne se předávat těžká vada, začne se množit dosud neznámé biologické nebezpečí. To je důvod, proč se dnes i vážní vědci začínají ptát, zda by se s některými výzkumy nemělo přestat, zda by se neměly striktně omezit. Narážejí přitom ovšem na dvě zásadní nesnáze: předně jak určit a stanovit hranici, kterou každý vidí někde jinde, a za druhé, jak zabránit, aby se takové výzkumy nedělaly někde tajně, zejména pokud slibují velký prospěch.

Pro nás laiky, kteří to všechno pozorují zvenčí, se snad dají říci tři obecné věci:

  1. Zkoumání genetického zápisu živých organismů i manipulace s ním, jež pak téměř nutně následují, představují jistě nový druh rizika, jaké dřívější společnosti neznaly. Genetická rizika totiž neohrožují jen nás, kteří teď právě obýváme svět, ale také celou jeho budoucnost. Kdo za ni nese odpovědnost? Jde rozhodně o věci, které se netýkají jen vědy a vědců, a společnost dělá dobře, pokud je ostražitě sleduje. Rozhodování o genetickém výzkumu by nemělo být svěřeno jen vědcům a už vůbec ne jen biotechnologickým firmám. Princip „předběžné opatrnosti” je rozhodně na místě.
  2. Na druhé straně by ovšem křesťan rozhodně neměl propadat hysterickým strachům, jak je šíří různá média. Život je z povahy věci vždycky riskantní a ohrožený a právě věda řadu jeho rizik podstatně zmenšila. Nikdy dřív nežilo na světě tolik lidí a nedožívali se takového věku jako dnes – nejen v bohatých zemích, ale v průměru všude po světě. Většina z nás je naživu také díky vědě. Od té doby, co se poprvé objevil, bere člověk život víc a víc do svých rukou, a to se všemi riziky. To skutečně vážné a nové by vzniklo až ve chvíli, kdy by si přestal uvědomovat, že nezachází jen se současnou populací, ale možná i s budoucností života vůbec.
  3. Právě křesťan, který věří ve vykoupení a zmrtvýchvstání Kristovo, si sice má života vážit, měl by ale také vědět, že smrt k životu patří a nic na tomto světě netrvá věčně. „Kde je, smrti, tvůj osten?” Naopak skutečné zlo, které může „zahubit tělo i duši”, není v tom, co nás ohrožuje zvenčí, ale má vždycky svůj lidský původ: „Ne co vchází do úst, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje”.

 

Text Jana Sokola pôvodne vyšiel v Katolickom týdeníku v prílohe Perspekty v roku 2004. Vychádza s láskavým súhlasom Katolíckeho týdeníku.

Odporúčame