Bude mať Rezník plat 200 tisíc mesačne?

Prečo je spravodajstvo TASR kritizované? Ako to je so štátnou dotáciou na činnosť agentúry? Prečo utekajú abonenti? A utekajú naozaj? Je poctou pracovať v TASR? A vôbec. Aká je budúcnosť tlačovej agentúry v rukách štátu?

Počas vyčerpávajúceho dvojhodinového monológu hľadal odpovede na tieto otázky vo štvrtok 24. apríla na pôde FF KU v Ružomberku, generálny riaditeľ TASR, Jaroslav Rezník.

„Abonenti unikajú, pretože túto informáciu zverejnilo jedno nemenované médium. Realita je iná, pretože sme za posledný rok zvýšili počet klientov o 17 percent,“ reagoval generálny riaditeľ na medializovaný odliv predplatiteľov TASR.

Faktom však ostáva, že prinajmenšom spomenutý 17%-ný nárast počtu klientov je spochybniteľný. Podľa výročnej správy za rok 2006, mala TASR celkovo 106 abonentov. Koncoročná správa za rok 2007, hovorí o 112-tich predplatiteľoch. To znamená nárast nie o 17 ale len o necelých šesť percent.

Aj keď Jaroslav Rezník vidí TASR – Slovakia už ako verejnoprávne médium, je nutné pripomenúť, že návrh zákona o tlačovej agentúre Slovenskej republiky zamrzol v pripomienkovom konaní vlády, kde sa nachádza už od 15. januára tohto roku.

Návrh zákona z dielne Ministerstva kultúry SR, by zmenil štatút, financovanie, voľbu generálneho riaditeľa a zaviedol inštitút správnej rady tlačovej agentúry.

Generálny riaditeľ TASR je podľa súčasnej právnej normy z roku 1992, volený vládou SR. Po novom by ho mala voliť päťčlenná rada. Štyroch členov orgánu by volila Národná rada SR a piateho by si zamestnanci tlačovej agentúry vybrali z vlastných radov. Na zvolenie alebo odvolanie generálneho riaditeľa by stačila nadpolovičná väčšina hlasov rady, to znamená, minimálne tri hlasy.

Príjmy novej verejnoprávnej agentúry by okrem jej hlavnej činnosti, pozostávali aj z príspevkov od štátu za „poskytovanie služby vo verejnom záujme“, ďalej prostriedkov zo štátnych fondov a štrukturálnych fondov EÚ, podnikateľskej činnosti agentúry a darov. Mesačná mzda generálneho riaditeľa by sa rovnala dvojnásobku platu poslanca NR SR. Ten sa v marci tohto roka pohyboval od 103 do 109 tisíc korún mesačne.

Táto podoba zákona ale nie je konečná. Ak sa cez pripomienkové konanie dostane do Národnej rady, poslanci budú jeho znenie môcť ešte upraviť svojimi pozmeňovacími návrhmi v druhom a treťom čítaní.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo