Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Politika
19. september 2020

CSU a Bavorsko

Potraty, rozvodovosť, pôrodnosť, migrácia i gender

Odpoveď čitateľovi pánovi Grinvalskému na jeho poznámku v diskusii pod článkom o bavorskej Kresťansko-sociálnej únii.

Potraty, rozvodovosť, pôrodnosť, migrácia i gender

Bavorský krajinský premiér a predseda Kresťansko-sociálnej únie (CSU) Markus Söder. FOTO TASR/AP

V pondelok Postoj zverejnil môj článok Zázrak CSU / Čo sa slovenskí konzervatívci môžu naučiť od bavorskej štátostrany. Jeden z čitateľov, pán Grinvalský, vložil do diskusnej sekcie zaujímavú poznámku:

Čo sa dá naučiť od CSU, to sa dozvieme, až keď zistíme, aká je v Bavorsku rozvodovosť, koľko je umelých potratov, či v školách nepropagujú rodovú rovnosť a aká je pôrodnosť.

Beriem túto poznámku nášho čitateľa ako výzvu. Vo svojom pondelkovom článku som upozornil na viacero ekonomických, sociálnych či bezpečnostných rebríčkov. Bavorsko, kde od roku 1957 na krajinskej úrovni nepretržite vládne Kresťansko-sociálna únia, z nich vychádza veľmi dobre v porovnaní s ostatnými spolkovými krajinami Nemecka.

No na podnet pána Grinvalského som sa pozrel aj na ním spomenuté kategórie a pridal som ešte jednu, ktorá by mohla byť kontroverzná: migráciu.

Potratovosť

Začnime teda potratmi. V absolútnych číslach zvykne mať Bavorsko druhý najvyšší počet potratov (asi 11- až 12-tisíc ročne) medzi nemeckými spolkovými krajinami po Severnom Porýní-Vestfálsku. No tento údaj nám až tak veľa nepovie, keďže 13-miliónové Bavorsko je tiež celkovým počtom obyvateľstva na druhom mieste v Nemecku po 18-miliónovej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.

Aktuálne pomerové čísla som na stránke Spolkového štatistického úradu nenašiel, ale pro-life webová stránka pro-leben.de ponúka rôzne členené dáta o nemeckej potratovosti za rok 2014. Je tam aj tabuľka o počte potratov na 1000 narodených detí podľa jednotlivých spolkových krajín. Z nej vyplýva, že Bavorsko malo najmenej potratov na tisícku narodených detí spomedzi 16 spolkových krajín, z ktorých pozostáva Nemecko.

Na internete som našiel ešte jednu tabuľku, taktiež z roku 2014, kde je uvedený počet potratov na 10-tisíc žien v plodnom veku podľa spolkových krajín. V Bavorsku pripadalo v spomenutom roku na 10-tisíc žien v plodnom veku 42 potratov – opäť najmenej zo všetkých nemeckých spolkových krajín. Pre porovnanie, ako potratové bašty tabuľke negatívne kraľovali mestské spolkové krajiny Berlín a Brémy, kde pripadlo okolo stovky potratov na 10-tisíc žien v plodnom veku.

Vo všeobecnosti z týchto tabuliek vyplýva, že potratovosť je v Nemecku vyššia na východe, v spolkových krajinách, ktoré boli pred rokom 1989 súčasťou NDR, než na západe. No v ďalších ukazovateľoch už toto ostré delenie na západ a východ nefunguje.

Rozvodovosť a pôrodnosť

Poďme k rozvodom! Rýchlym googlením som narazil na článok v denníku Die Welt z roku 2016, kde sú jednotlivé spolkové krajiny Nemecka rozdelené podľa počtu rozvodov na 10-tisíc manželstiev. Desať spolkových krajín malo vyššiu rozvodovosť ako Bavorsko s jeho 85 rozvodmi na 10-tisíc manželstiev, kým päť spolkových krajín ju malo nižšiu. Najviac rozvodov bolo v Brémach (110) a Berlíne (108), najmenej v Meklenbursku-Predpomoransku (73).

Našiel som tiež správu z tohto roku, podľa ktorej rozvodovosť v Bavorsku klesá každý rok od roku 2011.

Pokiaľ ide o pôrodnosť, tá bavorská s 1,55 dieťaťa na ženu sa nachádza len mierne nad celonemeckým priemerom 1,54 dieťaťa na ženu. Deväť spolkových krajín má vyššiu pôrodnosť ako Bavorsko (vedú Brémy s 1,6 dieťaťa na ženu), kým šesť spolkových krajín je na tom horšie (najnižšiu pôrodnosť – 1,41 – vykazuje Berlín).

Imigrácia a integrácia

Na pôrodnosti v Bavorsku teda je čo zlepšovať. Na druhej strane, táto spolková krajina ani nečelí vymieraniu. Jej populácia rastie imigráciou, keďže sa tam dobre žije: V roku 1990 malo Bavorsko 11,2 milióna obyvateľov, v roku 2000 už 12,1 milióna a v súčasnosti je to 13,1 milióna. Z toho 1,9 milióna (14,6 percenta) tvoria cudzinci. Ich zloženie podľa krajín pôvodu si môžete pozrieť TU.

Pre časť slovenských čitateľov vysoký podiel cudzincov nebude práve vyznamenaním. Aj keď v prípade Bavorska prevládajú cudzinci z iných členských štátov EÚ.

No CSU je stranou, ktorej bývalý predseda Horst Seehofer už v roku 2010 vyhlásil multikulturalizmus za mŕtvy koncept. Kresťanskí sociáli namiesto toho presadzujú potrebu integrácie cudzincov do nemeckej „Leitkultur“ (teda dominantnej kultúry).

V roku 2016 CSU presadila v krajinskom sneme kontroverzný integračný zákon. Ten išiel tak ďaleko v tlaku na cudzincov, aby sa zaradili, že koncom minulého roka časť jeho ustanovení bavorský Ústavný súd vyhlásil za protiústavné.

Inzercia

Vo svojom pondelkovom článku som okrem iného spomenul, že podľa prieskumu Bildungsmonitor 2020 má Bavorsko druhý najlepší vzdelávací systém v Nemecku po spolkovej krajine Sasko. Jeden z čiastkových ukazovateľov tohto prieskumu spočíval v schopnosti škôl prispievať k integrácii žiakov. Tu Bavorsko skončilo dokonca na 1. mieste zo všetkých spolkových krajín Nemecka. Podľa hodnotenia je súvislosť medzi pôvodom žiakov a vzdelávacím úspechom v Bavorsku v porovnaní s ostatnými spolkovými krajinami relatívne zanedbateľná.

Mimochodom, keď sa vezme do úvahy vnútronemecká migrácia, Bavorsko dlhodobo patrí medzi spolkové krajiny s pozitívnym pomerom tých, ktorí sa tam prisťahovali z iných častí Nemecka, oproti rodeným Bavorom, ktorí sa odsťahovali inam.

„Genderwahn“

A napokon sa pán Grinvalský pýtal na presadzovanie „rodovej rovnosti“ na bavorských školách. Smernica bavorského ministerstva školstva o vyučovaní rodinnej a sexuálnej výchovy z roku 2016 sa dá nájsť TU. Súčasťou učebného plánu je aj informovanie o existencii hetero-, homo-, bi- orientácií či o transsexualite „bez predsudkov“ a pri „odmietaní klišéovitého prideľovania rolí“, no je to napísané tak všeobecne a stručne, že v konečnom dôsledku obsah vyučovania zostane na škole a učiteľovi (čo kritizovali progresívne kruhy).

Na Slovensku by už asi aj tieto formulácie boli príliš za čiarou, no oveľa viac priestoru sa v bavorskom vzdelávacom dokumente o sexuálnej výchove venuje predchádzaniu sexuálneho násilia, kritickému rozboru sexualizovaných obsahov v médiách, ktorým sú školáci odmalička vystavení, a čo je pre pro-life konzervatívcov mimoriadne zaujímavé, ochrane nenarodeného života. Podľa učebného plánu majú bavorské školy napríklad každoročne usporiadať „akčný deň pre život“, ktorého témou je práve dôstojnosť nenarodeného života...

Dobré je tiež vypočuť si, čo o stave kultúrno-etických otázok v Bavorsku hovoria progresívno-liberálne kruhy. Napríklad LGBT organizácie vytrvalo kritizujú, že Bavorsko je poslednou spolkovou krajinou v Nemecku, ktorá nemá „Akčný plán proti homofóbii a transfóbii“, a vyzývajú krajinskú vládu aby im dala k dispozícii finančné prostriedky. Potratárske organizácie zase kritizujú vládu v Mníchove, aké ťažké je v Bavorsku dostať sa k umelému ukončeniu tehotenstva...

Kresťanskí sociáli zvyknú v kultúrno-etických otázkach klásť odpor strane Zelených, ktorí v Nemecku najčastejšie iniciujú ich posúvanie. Keď v roku 2017 Zelení prišli s témou „unisex-záchodov“, CSU to označila za „gaga“ (dalo by sa doslova preložiť ako „mešuge“) nápad a za výraz „genderového bludu“ (po nemecky: „Genderwahn“).

„Liberáli s krížikmi na krku“? To určite nie

Nechcem CSU idealizovať ani predstierať, že ide o politický monolit. Je to demokratická politická strana, ktorej členovia majú rôzne názory a aj jej vrcholoví predstavitelia vysielajú verejnosti v kultúrno-etických otázkach niekedy rôzne signály: často podľa toho, akému publiku sa práve prihovárajú.

No kresťanskí sociáli pôsobia v spoločensky silne liberálnej krajine, kde na mnohé pôvodné kresťanské pozície rezignovali aj časti miestnych cirkví. Čitatelia Postoja si spomenú na článok o tom, že nemeckí katolíci sa už skoro ani nespovedajú. Evanjelikov zase zaujme berlínska farárka, ktorá je už natoľko progresívna, že nevidí žiadny rozpor medzi kresťanským učením a sexom mimo manželského rámca. V tomto prostredí sa ešte CSU celkom darí udržiavať si relatívne vyhranený konzervatívny profil.

Chápem skepsu časti slovenských konzervatívcov voči kresťanskej demokracii v západnej Európe, ktorej strany v mnohých prípadoch zapreli svoje korene, aby si zachovali voličskú priazeň čoraz viac zosvetštenej verejnosti. Čiastočne je za tento obraz zodpovedná aj CDU Angely Merkelovej – sesterská strana bavorskej CSU, ktorá pôsobí v ostatných nemeckých spolkových krajinách.

No CSU týmto trendom ešte relatívne dobre odoláva, a keď sa niekomu zdá, že tak robí málo, nech dá odpoveď, ktorá relevantná politická sila v západnej Európe to robí lepšie. Navyše, je otázne, do akej miery dokážu tradiční kresťania na politickej úrovni zachraňovať boje, v ktorých prehrávajú na poli kultúry. To už je však námet na iný článok.

Skončime príhodou. Hovorí sa, že jedinou skutočnou opozíciou v Bavorsku sú mníchovské ľavicovo-liberálne noviny Süddeutsche Zeitung. Ich redaktor Roman Deininger, ktorý má na starosti informovanie o bavorskom krajinskom premiérovi Markusovi Söderovi, o tom nedávno napísal pozoruhodný článok s názvom: „Voči CSU pomáha len irónia“.

Okrem iného v ňom píše, ako raz chcel nachytať Södera, čoby náboženského pokrytca, podobne ako sa to na Slovensku darí moderátorovi Michalovi Kovačičovi, keď sa kresťanských politikov pýta, či poznajú Desatoro.

Evanjelik Söder totiž pri jednej príležitosti vyhlásil, že má Bibliu nielen na pracovnom stole, ale má ju tiež poruke ako audioknihu v služobnej limuzíne, aby ju mohol počúvať počas pokojných okamihov uprostred celodenného stresu. Redaktor Deininger sa krátko nato so Söderom viezol v jeho aute a provokačne sa ho spýtal, či by si nemohol vypočuť nejaké listy od apoštola Pavla.

„Söder nepovedal ani slovo, iba otvoril príručnú skrinku, vytiahol Bibliu ako audioknihu a vychutnával si svoj triumf,“ opísal vyústenie situácie nemecký novinár.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame