Verejné peniaze na protizákonný výskum?

Zdanlivo nelogické tvrdenie? Asi nie pre Európsku komisiu na čele s pánom Barrosom, ktorá má v pláne prijať svoj vlastný návrh na podporu výskumu na embryách a embryonálnych kmeňových bunkách. Peniazmi zo spoločného rozpočtu by sa tak financoval projekt, ktorý je vo väčšine európskych krajín protizákonný. Celkom jednoznačne by som potom ja ako Slovák platil britskému výskumníkovi na výskum, ktorý je na Slovensku ilegálny. Nelogické.

Daľším problémovým rozmerom tejto situáciu je i to, že návrh odporuje uzneseniu Európskeho parlamentu z 10. marca tohto roku, v ktorom: "(EP)žiada komisiu, aby aplikovala princíp subsidiarity v prípade financovania výskumu na embryách a embryonálnych kmeňových bunkách tak, aby každý členský štát, v ktorom je tento výskum legálny, financoval tento výskum z vlastného rozpočtu." Nekonzistentné.

Na túto skutočnosť poukázala skupina poslancov z Bioetickej komisie Európskeho parlamentu, ktorej členom je i slovenský poslanec Miroslav Mikolášik. V ich výzve (celé znenie) sa striedajú argumenty proti prijatiu na základe nejednotnosti jednotlivých členských štátov v tejto otázke s názormi proti samotnému klonovaniu. Zaujímavá je časť, v ktorej sa venujú problematike žien, pričom opierajúc sa o dané uznesenie EP, varujú pred ohrozením zdravia i pozície žien zúčastnených na tomto výskume vo funkcii "dodávateľa základnej suroviny". Rovnako upozorňujú na možný vznik zásadného konfliktu medzi inštitúciami EÚ.

Bude teda celkom zaujímavé vidieť, ako sa Európska komisia nakoniec rozhodne.

Zo slovenských europoslancov návrh podporili: E.Bauer, Irena Belohorská, A. Duka-Zolyomi, M.Gaľa, J.Hudacký, M.Mikolášik, Z.Pleštinská, P.Štastný a A.Záborská.

(zoznam všekých podpísaných poslancov)

František Kolek

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo