Keď nie si len ocinova princezná. Reklama na vodku je neetická

Bilbordy "Ži po svojom" na vodku producenta Gas Familia sú v rozpore s Etickým kódexom reklamnej praxe. Na 7. tohtoročnom zasadnutí to skonštatovala Arbitrážna komisia Rady pre reklamu.

Komisia ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala sťažnosti na 20 reklám. V priebehu mesiacov júl a august zaevidovala od viacerých fyzických osôb i podnety ku kampani na vodku Familia Premium. Posúdila ich ako opodstatnené, informovala výkonná riaditeľa rady Eva Rajčáková.

Sťažovatelia reklame zhodne vyčítali jej zameranie na mladých a mladistvých. Zastávajú názor, že vizuál v kontexte sloganov "Keď nie si len mamičkin synáčik" a "Keď nie si len ocinova princezná" nabáda mladistvých ku konzumácii alkoholu.

Jeden zo sťažovateľov je presvedčený, že reklama nabáda mladistvých, aby nebrali ohľad na rodičov a vyvoláva v nich potrebu vzbury. Viacerí vyčítali, že bilbord sa ocitol v tesnej blízkosti centra pre liečbu drogových závislostí, základnej školy a tiež na múre materskej školy v Malackách.

Zadávateľ reklamy argumentoval, že protagonisti reklamy sú starší ako 18 rokov a táto nie je určená mladistvým. Podľa komisie reklamu nepripravoval s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov. "V danom prípade sa arbitrážna komisia stotožnila s námietkami sťažovateľov a je toho názoru, že vizuál reklamy nemožno považovať za komunikáciu, ktorá by bola etická," informovala o záveroch komisie Rajčáková.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo