Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Komentáre a názory
11. jún 2015

Je možné obrátiť moslimov?

Po vysokej škole som sa prihlásil pracovať pre Laických misijných pomocníkov losangeleskej arcidiecézy. Po príprave ma poslali do južnej Nigérie a pridelili ma ku Kolégiu sv. Rodiny v Abaku, kde som spolu s írskymi misijnými kňazmi a domácimi laickými učiteľmi vyučoval stredo- a vysokoškolákov latin...

Je možné obrátiť moslimov?

Po vysokej škole som sa prihlásil pracovať pre Laických misijných pomocníkov losangeleskej arcidiecézy. Po príprave ma poslali do južnej Nigérie a pridelili ma ku Kolégiu sv. Rodiny v Abaku, kde som spolu s írskymi misijnými kňazmi a domácimi laickými učiteľmi vyučoval stredo- a vysokoškolákov latinčinu, angličtinu a Sväté Písmo.

V tomto regióne žili rozliční kresťania, ale aj pohania so svojimi svätyňami pre všakovakých bohov. Pýtal som sa kňazov, ako sa darí s konverziami, a odpovedali mi, že je to veľmi dobré, akurát že je nemožné obrátiť moslima.

Dôležitý faktor sťažujúci konverzie moslimov je ten, že islam je nielen náboženstvo, ale aj celosvetová sekta so silnými tlakmi v rámci islamu vyhnúť sa nebezpečnému kontaktu s „neveriacimi“ a s hrozbami ostrakizácie či smrti v prípade opustenia „košiara“.

"Islam je nielen náboženstvo, ale aj celosvetová sekta so silnými tlakmi vyhnúť sa nebezpečnému kontaktu s 'neveriacimi' a s hrozbami ostrakizácie či smrti v prípade opustenia 'košiara'."

Zdieľať

Tieto sektárske aspekty sa v posledných desaťročiach natoľko zosilnili, že v krajinách s moslimskou väčšinou, ako sú Saudská Arábia a Irán či stále väčšie oblasti na Blízkom Východe, kde je rozšírené prenasledovanie kresťanov zo strany islamistov, sú pre katolíckych či protestantských misionárov evanjelizácia a zakladanie miestnych cirkví takmer nemožnosťou.

Baptista Garrison: Existuje niekoľko miliónov dobrovoľných konverzií

Pri absencii misionárov však môže byť jedným z najdôležitejších nástrojov šírenia kresťanského posolstva ilegálna dostupnosť Biblie. Vo svojej poslednej knihe Existencia Boha a inštinkt viery rozoberám rastúci fenomén „domácich cirkví“ v Číne, ktorý je spôsobený najmä tým, že jednotliví ľudia majú prístup k zakázaným výtlačkom Nového Zákona, čo spôsobuje spontánne šírenie sa dobrej zvesti sprevádzané zázračnými udalosťami pripomínajúcimi príbehy zo Skutkov apoštolov.

Ako píše David Garrison vo svojej knihe A Wind in the House of Islam (Vietor v dome islamu; webstránka knihy), niečo podobné sa dnes deje aj v deviatich geopolitických regiónoch „Domu islamu“ – v arabskom svete, v perzskom svete a v rozličných oblastiach Afriky, Ázie a Indomalajzie.

Garrison, scestovaný juhobaptistický misionár študujúci islam a arabčinu, bol poverený pripraviť štatistickú štúdiu o pohyboch moslimov ku kresťanstvu. Tieto pohyby, ktoré po celé stáročia stagnovali, začali prudko rásť v minulom storočí. Garrison a jeho výskumný tím sa rozprával s 33 moslimskými skupinami v 14 krajinách a identifikoval 45 pohybov.

"Vodcovia spoločenstiev odhadujú, že tajní kresťania, o ktorých konverzii často nevie ani ich vlastná žena, sa počítajú na státisíce."

Zdieľať

„Pohyb ku kresťanstvu“ definuje ako „minimálne 100 nových miestnych cirkví alebo 1000 krstov (protestantských či katolíckych), ktoré sa vyskytnú v priebehu obdobia dvadsiatich rokov.“ Výsledkom týchto pohybov je „dva až sedem miliónov“ nových nasledovníkov Krista – „štatisticky len malá kvapka v šírom mori islamu“, no nie bezvýznamná, keďže dobrovoľné konverzie na kresťanstvo neboli počas prvých dvanástich storočí islamu takmer žiadne.

5 typov spoločenstiev, väčšinou veľmi tajných

Garrisonovo protestantské chápanie „konverzie“ nespočíva v prijatí jednotlivých tvrdení nicejského vyznania viery, ale skôr v „preorientovaní života okolo osobného vzťahu s Ježišom Kristom ako Spasiteľom a Pánom“. A „miestne cirkvi“, ktoré vznikajú, nemajú občas ani svoj kostol, sú to jednoducho spoločenstvá. Avšak samotný prienik evanjelia na toto územie je už asi relatívne silný, vzhľadom na spoločenské a vládne obmedzenia otvoreného praktizovania kresťanstva.

Garrison predstavuje päť kategórií kresťanských pohybov:

- C1, alebo tradičné cirkvi západného typu;
- C2, to isté, ale uctievajú vo svojom jazyku;
- C3, podobne ako C2, ale sa vymaňujú z islamských kultúrnych foriem;
- C4, veriaci, ktorí majú „otvorenejšiu kresťanskú identitu, no stále si uchovávajú väzby na svoje moslimské spoločenstvá“ (možno analogické k „Židom za Ježiša“);
- C5, tajní kresťania, o ktorých konverzii často nevie ani ich vlastná žena.

Inzercia

Neprekvapuje, že najbežnejšie sú tieto dve posledné kategórie, a vodcovia spoločenstiev odhadujú, že tajní kresťania z kategórie C5 sa počítajú na státisíce. Veriaci z kategórie C4 a C5 sú „Isai moslimovia“, čiže moslimovia veriaci v Ježiša („Isa“), ako ho opisuje korán.

Dôvod? Odmietnutie násilia, zázraky, sny a aj korán

Ak takéto konverzie naozaj nastali, aká bola ich motivácia? Častým motívom bolo odmietnutie militantného islamu – pocit, že Boh nemôže prikazovať násilný džihád, a teda takýto džihád nemôže byť ani náboženskou povinnosťou.

Existujú početné svedectvá o zázrakoch a videniach – ľudia, ktorí boli zázračne uzdravení po modlitbách k „Isovi“, zjavenia Isu moslimom, ktorí hľadajú pravdu. V mnohých spoločenstvách s islamskou kultúrou je bežná viera v zjavenie prostredníctvom snov a spomínajú sa sny, ktoré pretvorili život.

K téme: 
Bojovník ISIS sa stal kresťanom. Vo sne ho varoval Ježiš

Zdieľať

Najvýznamnejšie podnety však, zdá sa, prišli zo strany samotného koránu (ktorý sa už nerecituje v nezrozumiteľnej cudzej arabčine, ale sa po prvýkrát študuje v rodnom jazyku). Niektorí respondenti uvádzali šokujúce zmienky o Mohamedových hriechoch a nedostatkoch, jeho manželstvo so synovou manželkou, Alahove slová o Mohamedových hriechoch atď. Ako vysvetlil jeden konvertita:

Nenašiel som žiadne čestné tituly pre Mohameda, ale dvadsaťtri čestných titulov, ktoré dal Alah Isovi. Videl som, že Mohamed nie je teraz s Alahom, Isa je však teraz s Alahom v nebi. Mohamed sa znovu nevráti, Isa sa znovu vráti. Mohamed nebude na poslednom súde, Isa tu v deň posledného súdu bude. Mohamed je mŕtvy, Isa žije. Korán hovorí o Mohamedovi len štyrikrát, o Isovi hovorí 97-krát. Mohamed nie je podľa koránu Spasiteľ, ale už samotné meno Isa značí „Spasiteľ“. Mohamed je len posol, no Isa sa nazýva Ruhullah, Alahov duch.

Preto keď mnohí moslimovia čítajú úctivé zmienky o Ježišovi, dokonca aj prísľub spásy, ktorý v islame nenachádzajú, cítia túžbu dozvedieť sa o tomto Spasiteľovi trochu viac. V oblastiach pod moslimskou nadvládou je takmer nemožné dostať sa k evanjeliám, no vďaka internetu a ľahkej reprodukcii audia a videa sa bariéry lámu. V Iráne bol veľmi rozšírený film Ježiš, nakrútený v perzštine podľa Lukášovho evanjelia, a distribútor tvrdil, že „nahrávku si nechceli vziať len dvaja ľudia“.

Počúvame o statočných západných vojakoch s križiackym duchom, ktorí odchádzajú bojovať s ISIS a inými protikresťanskými silami. Najlepšiu príležitosť k obráteniu moslimov však možno dnes poskytujú Biblie, filmy a informácie o kresťanstve, ktoré im dlho boli odopierané.

Howard Kainz
Autor je emeritný profesor filozofie na Marquette University. Medzi jeho ostatné publikácie patria Natural Law: an Introduction and Reexamination (Prirodzený zákon: úvod a opätovné premyslenie, 2004), The Philosophy of Human Nature (Filozofia ľudskej prirodzenosti, 2008), a The Existence of God and the Faith-Instinct (Existencia Boha a inštinkt viery, 2010).

Pôvodný text: Can Muslims Be Converted?, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, flickr.com (licencia CC).

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame

Všetko najlepšie, „sommo poeta“! 750 rokov Danteho

Všetko najlepšie, „sommo poeta“! 750 rokov Danteho

Ak máme veriť odborníkom – a občas im nie je dôvod neveriť – niekedy počas týchto dní v znamení blížencov si pripomíname 750. výročie narodenia najväčšieho katolíckeho básnika a možno aj najväčšieho básnika v celých ľudských dejinách, Danteho Alighieriho. 562px-dante03a.jpg ...

Pro-choice autorka sa pustila do boja proti antikoncepcii

Pro-choice autorka sa pustila do boja proti antikoncepcii

Holly Grigg-Spallová v úvode svojej knihy Sweetening the Pill (Osladzovanie tabletky) jasne hovorí, že je politicky pro-choice a nemá problémy s rozličnými „bariérovými“ metódami antikoncepcie, ako sú kondómy, diafragmy, spermicídy a pod. Vedie však hnutie proti antikoncepčným tabletkám a ich derivá...

Deklarácia práv sexuálnu orientáciu nespomína

Deklarácia práv sexuálnu orientáciu nespomína

Všeobecná deklarácia ľudských práv nespomína sexuálnu orientáciu. Odvolávanie sa na deklaráciu zo strany LGBTI platformy je preto pochybné. Na Slovensku vznikla tento týždeň platforma Životné partnerstvo, ktorej cieľom je presadiť právny inštitút registrovaných partnerstiev. Ten má obsahovať rovnak...