Domáca úloha (Miroslav Válek)

Domáca úloha (Miroslav Válek)

Minister kultúry SSR, člen Predsedníctva ÚV KSS, básnik Miroslav Válek – portrét. Foto: Magda Borodáčová/TASR, 7. júla 1977

Báseň Miroslava Váleka z obdobia, keď sa predpokladalo, že je na ceste stať sa veľkým katolíckym básnikom.

Miroslav Válek
Domáca úloha

Dali nám napísať na úlohu
najkrajší pozdrav Pánu Bohu
Ja práve preto že mi pero prasklo
píšem ho iba kvapkou dažďa na sklo
píšem ho sotva rozkvitnutou ružou
ktorá sa chveje strachom nad kalužou
píšem ho steblom trávy pred ňou
píšem ho každou vecou všednou
píšem ho perom srdca bojazlivo
aby Ti Bože nebolo tak clivo
ako je mne keď leto dohorieva
a hovorím si chvíľa ktorá spieva
je smutnejšia jak týždne ktoré mlčia
pretože ľudí ľuďom od náručia vezme
a my Ti Bože nepovieme kde sme
sme dneska tu a zajtra nebudeme
na tejto zemi deťmi tejto zeme
niečo v nás horí niečo hasne zase
Ty preto pochopíš že v tomto smutnom čase
jedinou dobrou témou na úlohu
je písať pozdrav mladosti a Bohu
 

Miroslav Válek (1927 – 1991), básnik, prekladateľ, autor literatúry pre deti a mládež, publicista a redaktor, má trvalé miesto v slovenskej literatúre. Jeho básne sa stali prirodzenou súčasťou nášho života.

Báseň Domáca úloha možno niektorých čitateľov prekvapuje (a zaiste milo). Odcitujem teda z predslovu zostavovateľa knihy rovnomenného názvu Petra Tollaroviča: „Dnes sa už vie, že predtým, ako sa stal verejne známym básnikom a politikom, bol Miroslav Válek na ceste stať sa katolíckym básnikom. Spolu s generačnými priateľmi Viliamom Turčánym a Vojtechom Mihálikom sa hladko zaradil k pokračovateľom tradície rozvinutej básnikmi katolíckej moderny... Menej sa už vie, že mladý M. V. či Miro Válek (ako zvykol podpisovať niektoré prvé básne) svoju spätosť s kresťanstvom myslel nesmierne vážne. Prostredie katolíckych časopisov prialo mladým autorom, podporovalo ich a formovalo na svoj obraz. Válek rástol na periodikách Spolku sv. Vojtecha...“

Naozaj peknú knihu Miroslava Válka Domáca úloha s ilustráciami Cypriána Majerníka vydalo v roku 2018 občianske združenie FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, Fintice. Básne z dobových publikácií vybral a predslov napísal Peter Tollarovič, knihu zostavil a edičnú poznámku napísal Ján Gavura. V knihe, ktorá má 56 strán, sú autorove básne z rokov 1942 – 1948.
                                                                                      

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo