Blahoslavený Alvaro del Portillo

Len pred dvomi týždňami bol v Madride blahorečený biskup Alvaro del Portillo. Na tejto udalosti sa zúčastnili desaťtisíce ľudí, aby dosvedčili jeho svätosť v tomto živote a oslávili oficiálne uznanie jeho blaženosti v budúcom.

Ďalší krok bude závisieť od toho, či Rím potvrdí druhý zázrak, na základe ktorého ho pápež (Deo volente) vyhlási v Ríme za svätého, nech už tým bude pápežom ktokoľvek a nech už sa to stane kedykoľvek. Tieto veci trvajú istý čas, no našťastie ani zďaleka nie toľko, čo kedysi (často aj celé stáročia), vďaka reformám sv. pápeža Jána Pavla II.

Don Alvaro bol jeden z prvých nasledovníkov sv. Josemariu Escrivá a stál po jeho boku aj v roku 1975, keď zomieral na infarkt. Don Alvaro patril medzi prvých pár členov Opus Dei ešte dávno predtým, než ho Cirkev oficiálne schválila.

Tým, že sa stal spoločníkom P. Josemariu v tejto rodiacej sa iniciatíve, prejavil úžasnú vernosť a štedrosť ducha, lebo zanechal príležitosť urobiť vynikajúcu kariéru v technickej oblasti. Po svojej vysviacke za kňaza, jedného z prvých troch v Opus Dei, hral dôležitú úlohu ako nástupca jeho zakladateľa, sv. Josemaria, a staral sa o ďalší rozvoj tohto spoločenstva na celom svete.

Keď bolo v roku 1982 Opus Dei vyhlásené za prvú osobnú prelatúru Cirkvi (katolícku organizáciu na čele s biskupom, definovanú na rozdiel od diecéz nie geograficky ale funkčne), don Alvaro sa stal prvým prelátom a biskupom Opus Dei, čím otvoril novú kapitolu v kánonickom práve, a môže tak pomôcť iným novovznikajúcim organizáciám.

Osobne som sa s biskupom Alvarom stretol za tie roky mnohokrát, v Ríme, v Španielsku ako seminarista, krátko po vysviacke ako mladý kňaz, ale aj pri rozličných príležitostiach, keď navštívil Spojené štáty, ktoré mal veľmi rád. Mal som tak česť stráviť s blahoslaveným Alvarom určitý čas zblízka a osobne.

Najmä v jednom prípade bolo takéto stretnutie pre mňa obzvlášť dôležité, keď som ho zastavil vo dverách a povedal mu, že sa chcem stať kňazom, ak ma on uzná za hodného. Strávil so mnou značný čas v rozhovore, hoci práve odchádzal na dôležité rokovanie vo Vatikáne. Ako pravý otec však vždy kládol svoje duchovné deti na prvé miesto.

Po niekoľkých rokoch, tesne po svojej vysviacke, som sa s ním stretol opäť, a na moje veľké prekvapenie ma poprosil o požehnanie. Malo to byť presne naopak!

Počas môjho pobytu v Ríme na mňa zapôsobil predovšetkým svojím pokojom a svojou radosťou, oddanosťou a vernosťou voči zakladateľovi Opus Dei, sv. Josemariovi.

Tí, čo nemali tú česť poznať ho počas života, sa o ňom môžu dozvedieť na internetových stránkach Vatikánu a Opus Dei, kde sú aj zvukové a filmové nahrávky dokumentujúce niektoré jeho návštevy v mnohých častiach sveta. Okrem toho pre lepšie spoznanie novo blahorečeného Alvara odporúčam jeho pekný a veľmi čítavý životopis z pera profesora Johna Coverdala.

Svätý Josemaria Escrivá (vľavo) a blahoslavený Alvaro del Portillo

Čo by nám povedal dnes zo svojho miesta v nebi? Určite mnoho vecí, ale predovšetkým by zopakoval povzbudenie zakladateľa Opus Dei (ktoré je samozrejme aj povzbudením Cirkvi): buď svätý!

Aké mal charakteristické cnosti a dokonalosti? Podľa mňa sú to tieto (aj keď určite možno vyberať z mnohých):

1. Vernosť a služba Cirkvi a Svätému Otcovi

2. Vernosť svojmu povolaniu v Opus Dei a jeho zakladateľovi.

3. Radosť – vždy mal na tvári úsmev, aj uprostred veľkých ťažkostí.

4. Láska k chudobným, ktorú prejavoval mnohorakou snahou pomôcť najmä chudobným v Afrike, ale aj v iných rozvojových krajinách.

5. Láska ku kňazom, rehoľným aj svetským.

6. Vyčerpávajúca práca počas 2. vatikánskeho koncilu, v ktorom zohral dôležitú úlohu pri jeho posledných dokumentoch.

7. Založenie dnes prekvitajúcej pápežskej univerzity Svätého kríža v Ríme na žiadosť pápeža sv. Jána Pavla II.

8. Láska k Panne Márii a k ružencu, čo dosvedčujú okrem iného aj jeho návštevy v mariánskych svätyniach po celom svete.

9. Láska k Eucharistii, korunovaná na konci jeho života, keď mal možnosť sláviť svätú omšu vo večeradle, kde Ježiš konal svoju Poslednú večeru, a po návrate do Ríma bol vzatý do neba, krátko po svojich osemdesiatych narodeninách.

Poproste ho, aby sa prihovoril u Boha za uzdravenie – ktovie, možno to budete práve vy, kto mu pomôže k svätorečeniu, a jedného dňa sa ocitnete na jeho svätorečení v Ríme, lebo na jeho príhovor pre vás Boh urobí zázrak!

Fr. C .J. McCloskey
Autor vykonáva akademický výskum v Inštitúte pre vieru a rozum (Faith and Reason Institute) vo Washingtone DC.

Pôvodný text: Blessed Alvaro del Portillomedzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, flickr.com (licencia CC).

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo