Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
14. november 2018

Kniha, ktorá ma dokázala prekvapiť

Prinášame úvodné slová, ktoré do našej novej knihy rozhovorov so slovenskými biskupmi v zahraničí napísal arcibiskup Cyril Vasiľ.
Kniha, ktorá ma dokázala prekvapiť

Pozvanie na napísanie úvodného slova do pripravovanej publikácie konzervatívneho denníka Postoj pod názvom Choďte do celého sveta som prijal s ochotou i s prekvapením. Moja pohotová ochota k spolupráci bola a je vyjadrením úcty k práci redakcie, ktorej sa v krátkom čase podarilo sformovať kvalitné konzervatívne kresťanské médium neviazané na žiadnu cirkevnú inštitúciu, a predsa reprezentujúce kresťanský hodnotový systém a vnímanie sveta okolo nás, teda počin, ktorý je na slovenskej mediálnej scéne ojedinelý a aj preto si zaslúži ocenenie a podporu.  

Pozvanie na napísanie úvodného slova som prijal s ochotou i s prekvapením. Vydať dnes knihu rozhovorov s biskupmi je niečím, čo prekvapuje, prípadne sa nad niečím takým neveriacky či pochybovačne pokrúti hlavou. Zdieľať

To, čo vzbudilo môj záujem a, priznám sa, aj prekvapenie, je predovšetkým odvaha redakcie pri tejto novej publikácii. V akom zmysle? Viem, že redaktorom Postoja nechýba novinárska intuícia a nasadenie ku kvalitnému a kvalifikovanému prezentovaniu aj komplikovaných, nepopulárnych či tzv. „kontroverzných“ tém, ale predsa... niekto by asi povedal, že... čo je veľa – to je veľa... všetko má svoje pravidlá a hranice.

Vydať dnes knihu rozhovorov s biskupmi je niečím, čo prekvapuje, prípadne sa nad niečím takým neveriacky či pochybovačne pokrúti hlavou.

Na podniknutie takéhoto kroku sa núkajú tri možné vysvetlenia, z ktorých si môžeme vybrať.

Chronický podozrievavec by takýto edičný počin paušálne bez váhania a dlhého rozmýšľania označil za znak akéhosi anachronického pseudoklerikalizmu spojeného s pokusom o tak trochu neohrabané (a hlavne ťažko zdôvodniteľné) „nadbiehanie“ cirkevnej hierarchii.

Pesimista by ho považoval za edičné hazardérstvo hraničiace so sebapoškodzovaním.

Optimista za odvážne spoľahnutie sa na to, že skutočné osobnosti a nefalšované témy vedia zaujať, a preto je dobré, keď sa prezentujú.

Aj v prípade tejto publikácie redakcie denníka Postoj ide o výborný výber postáv, príbehov, tém, o odvážnu investíciu do čohosi zmysluplného a pozitívneho. Zdieľať

Prvú možnosť – teda podľahnutie túžbe po zabezpečení si lacnej priazne členov kolégia biskupov akýmsi servilným poklonkovaním spojeným s vyrábaním pozitívneho imidžu –  vylučuje profesionálna a ľudská reputácia novinárov redakcie Postoja. Predpokladám, že ani ich radikálni názoroví oponenti z opačnej strany ideového spektra nikdy nepovažovali za vierohodné takéto podozrenie. Táto motivácia k vydaniu knihy teda odpadá.

Je tu aj druhá, depresívno-pesimistická možnosť, že ide o edično-marketingové harakiri, teda investovanie do projektu, ktorý je odsúdený na totálny krach, vydanie knihy, ktorú si aj tak nikto nekúpi.

Keďže v tejto chvíli čítate tieto riadky... predsa to teda niekto len kúpil. A teda môžeme povedať, že ani druhé vysvetlenie nie je na 100 percent pravdivé.

Osobne čítam predslovy ku knihám až nakoniec, ako poslednú stranu knihy – veď čo iného ako odporúčanie na prečítanie knihy by predslov mohol a aj mal obsahovať. Nikto predsa nenapíše do predslovu – „túto knižku radšej ani ďalej nečítajte“!

Ak ste však – na rozdiel od môjho zvyku – začali čítať knihu od úvodných slov s tým, že si ňou len tak listujete a uvažujete, či ísť ďalej, tak vám odporúčam: „Prestaňte čítať tento môj úvod a ponorte sa do rozhovorov s našimi biskupmi!“

Pretože aj v prípade tejto publikácie redakcie denníka Postoj ide o výborný výber postáv, príbehov, tém, o odvážnu investíciu do čohosi zmysluplného a pozitívneho. Aj tentokrát totiž ich novinárska intuícia správne vycítila, že zoči-voči otrepaným anticirkevným či antiinštitucionálnym, či antihierarchickým, respektíve antibiskupským klišé je možné postaviť či skôr predstaviť postavy, ktoré toto klišé kompletne obracajú naruby.

Inzercia

V predloženej sérii rozhovorov nám redaktori predstavujú v prvom rade plnokrvných, plnohodnotných ľudí s ich rodinným zázemím, povahou, cestami hľadania, váhaniami, túžbami a radosťami, s ich spôsobom vnímania reality sveta i cirkvi. Zdieľať

Môže nás len tešiť, že ide o postavy slovenských biskupov. Súčasne ide ani nie tak o antológiu slovenskej katolíckej hierarchie, ale o výber osobitnej skupiny spomedzi slovenských biskupov, skupiny osôb, ktorú spája jeden spoločný osud, jedna spoločná charakteristika. Aká?

Tá, že Kristovu výzvu Choďte do celého sveta prijali nielen symbolicky a teoreticky, ale aj doslovne.

Ide totiž o biskupov, ktorí účinkujú v zahraničí. Prakticky všetci prešli základnou formáciou na Slovensku, potom čiastočne formáciou alebo pastoračnou praxou v zahraničí, ale opäť pastoračne účinkovali aj na Slovensku, aby boli potom vyslaní pomôcť cirkvi v iných krajinách. Možno ich považovať za akési premostenie medzi všeobecnou, celosvetovou katolíckou cirkvou a miestnou, slovenskou cirkvou. Súčasne sa stávajú v istom zmysle akoby exportným artiklom slovenskej cirkvi, reprezentujú ju vo svete v duchu – „made in Slovakia – for export“. Ich pôsobiskom sú krajiny susediace, ako Česko a Ukrajina, exotické, ako Azerbajdžan, i tradično-vysťahovalecké, ako Kanada a USA.

Ale to je iba jedna časť ich príbehu. Za týmto spoločným osudom sa skrýva pestrá paleta osobných osudov, hľadania cesty ku kňazstvu, k rehoľnému životu (u štyroch z nich), k svojej kňazskej i biskupskej službe a predovšetkým k svojmu osobnému vzťahu k Bohu. 

Autori publikácie viedli rozhovory svižne, pútavo a – ako je to už ich dobrým zvykom – kompetentne a kultivovane, ale aj s priamočiarosťou, nevyhýbajúc sa možno aj trochu nepohodlným otázkam. Vďaka tejto sérii rozhovorov nám umožnili spoznať osobnú históriu biskupov. Spravidla sme zvyknutí vnímať biskupov predovšetkým ako tzv. „vysokých cirkevných hodnostárov“, prípadne ako vysluhovateľov slávnostných bohoslužieb v rámci predpísaných obradov, a teda tak trochu zahalených do obláčkov kadidla a do prítmia svätýň. Našťastie, v predloženej sérii rozhovorov nám redaktori predstavujú v prvom rade plnokrvných, plnohodnotných ľudí s ich rodinným zázemím, povahou, cestami hľadania, životnými zákrutami, váhaniami, túžbami a radosťami, s ich spôsobom vnímania reality sveta i cirkvi. Plasticky nám – cez ich vlastné slová – vykresľujú ľudí hovoriacich o svojom osobnom živote i biskupskom účinkovaní jednoducho a zrozumiteľne, bez rečníckych príkras či oficiálnych formuliek.

Dnes z nášho územia odchádzajú do sveta biskupi, ktorí pokračujú v diele našich slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda – prinášajúc národom, uprostred ktorých sú pozvaní pracovať, duchovnú skúsenosť slovenskej cirkvi prefiltrovanú cez ich osobné životné osudy a postoje. Zdieľať

Súčasne cez prizmu ich skúseností a názorov dovoľujú čitateľovi nahliadnuť aj do niektorých aspektov života cirkvi v krajinách, kde títo slovenskí biskupi pracujú, porovnať problematiku, ktorej čelia oni pri svojom biskupskom účinkovaní, s realitou spoločenského i cirkevného života na Slovensku.

V druhej polovici 9. storočia prišli z ďalekých končín Byzancie na Veľkú Moravu, ktorej centrálnou časťou bolo aj dnešné Slovensko, sv. Cyril a Metod, ktorých dnes vzývame ako otcov vo viere i ako učiteľov inkulturácie – teda schopnosti zaštepiť kresťanstvo do nového kultúrneho, etnického i spoločenského kontextu. Dnes z nášho územia odchádzajú do sveta biskupi, ktorí v tomto diele našich slovanských apoštolov pokračujú – prinášajúc národom, uprostred ktorých sú pozvaní pracovať, duchovnú skúsenosť slovenskej cirkvi prefiltrovanú cez ich osobné životné osudy a postoje.

Aj ich očakáva prijatie i odmietanie, radosti, nádeje, ale i sklamania a ťažkosti.

Čítanie rozhovorov s týmito našimi biskupmi nám otvára nové horizonty celosvetovej katolíckej cirkvi, ale súčasne nám dáva kľúč na pochopenie našej domácej duchovnej reality.

Zahĺbme sa teda do čítania oboch – pre svoje vlastné povzbudenie a inšpiráciu.

Cyril Vasiľ SJ
Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.

Knihu Choďte do celého sveta si môžete kúpiť vo výhodnom balíku spolu s diárom na rok 2019 od biskupa Jozefa Haľka Ži dnešok: tu a teraz.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva