Redemptoristický kňaz na zozname „100 informačných hrdinov“

Le Ngoc Thanh, CSsR, vietnamský redemptoristický kňaz, bol zaradený do zoznamu „100 informačných hrdinov“, ktorý zostavila organizácia Reportéri bez hraníc pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače (3. máj).

Reportéri bez hraníc sú nezisková organizácia registrovaná vo Francúzsku a majú štatút konzultanta pri Organizácii spojených národov a UNESCO. Svojou odvážnou prácou a aktivizmom týchto „100 hrdinov“ pomáha presadzovať právo zakotvené v článku 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv – právo „vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.“ Dávajú svoje ideály do služby pre spoločné dobro a slúžia ako vzory.

„Svetový deň slobody tlače, ktorý Reportéri bez hraníc pomohli ustanoviť, by mal byť príležitosťou vzdať hold odvahe žurnalistov a blogerov, ktorí neustále obetujú svoju bezpečnosť a niekedy aj svoje životy svojmu povolaniu,“ povedal Christophe Deloire, generálny sekretár Reportérov bez hraníc.

„Títo ,informační hrdinovia‘ sú zdrojom inšpirácie pre všetkých ľudí a pre tých, ktorí túžia po slobode. Bez ich odhodlania a odhodlania všetkých im podobných by bolo jednoducho nemožné rozširovať panstvo slobody.“

"Minulý rok Thanha opäť zatkli počas demonštrácie na podporu blogera a aktivistu Dinh Nhat Uy, ktorý bol uznaný vinným z organizovania kampane za prepustenie svojho väzneného mladšieho brata."

Zdieľať

Anton le Ngoc Thanh pracuje pre Vietnam Redemptorist News, katolícku spravodajskú organizáciu, už od 90-tych rokov. Jeho práca mu spôsobuje početné problémy s vietnamským vládnym režimom. V roku 2012 ho zastavili na výsluch po ceste do Bac Lieu na juhu krajiny, kde sa žena zapálila na protest proti postaveniu jej dcéry blogerky Ta Phong Tan pred súd. Zadržali ho na niekoľko hodín za spôsobenie dopravnej nehody, hoci išiel pešo. Minulý rok ho opäť zatkli počas demonštrácie na podporu blogera a aktivistu Dinh Nhat Uy, ktorý bol uznaný vinným z organizovania kampane za prepustenie svojho väzneného mladšieho brata. Thanh je pod nepretržitým policajným dohľadom a často je mu zabránené informovať a písať o porušovaní ľudských práv, ktorého je svedkom.

List generálneho predstaveného P. Michaela Brehla, CSsR proviniciálnemu sekretárovi Vietnamu P. Josephovi Dinh Huu Thoai, CSsR

Drahý P. Joseph,

Ďakujem, že ste ma upozornili na tento článok. Veľmi sa teším z tejto správy a prosím, aby ste zablahoželali pátrovi Le Ngoc Thanh, CSsR za mňa osobne. Je to veľmi dobrá správa a sme hrdí, že redemptorista bol ocenený týmto spôsobom. Je to svedectvo o dôležitosti sociálnej komunikácie, ktorá je významnou súčasťou poslania a služby našej Kongregácie a vietnamskej provincie obzvlášť.

Nech Vás Boh žehná, celú Vašu provinciu a najmä P. Le Ngoc Thanha, keď si 3. mája pripomíname všetkých tých, ktorí šíria pravdu a odkaz evanjelia! Zvlášť ho zahrniem do mojich modlitieb.

Pán nás povoláva „ohlasovať evanjelium vždy novým spôsobom“ a využiť každý možný prostriedok na šírenie odkazu hojného vykúpenia. Blahoželám a žehnám!

Váš brat vo Vykupiteľovi

Michael Brehl, CSsR.

Prevzaté z www.cssrredemptoristi.com, preložil R. Dluhý.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo