Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
06. január 2014

NÁZOR FRANTIŠKA MIKLOŠKA: Quo vadis Katolícka univerzita?

Tento článok si dovolím napísať ako človek, ktorý sa zúčastnil takmer všetkých rokovaní o zriadení Katolíckej univerzity. [[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"8309","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"299","typeof":"foaf:Image","width":"450"}}]] Začalo to návštev...

NÁZOR FRANTIŠKA MIKLOŠKA: Quo vadis Katolícka univerzita?

Tento článok si dovolím napísať ako človek, ktorý sa zúčastnil takmer všetkých rokovaní o zriadení Katolíckej univerzity.

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"8309","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"299","typeof":"foaf:Image","width":"450"}}]]

Začalo to návštevou ružomberského dekana Alojza Kostelanského v Bratislave, ktorý prišiel s myšlienkou, aby v Ružomberku vznikla Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja, ako odnož Trnavskej univerzity. Rektor TU Anton Hajduk sa tejto myšlienky ujal a v roku 1996 Akademický senát TU takúto fakultu zriadil. Potom v zápase o svoju existenciu prešla táto fakulta administratívne pod Žilinskú univerzitu, ktorá ju s radosťou prijala. Vláda Vladimíra Mečiara sa snažila vytvoriť Katolícku univerzitu na pôde Trnavskej univerzity. Keď s tým biskupi nesúhlasili, parlament prijal 27. júna 1997 Zákon č. 201/1997 o zriadení Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Po zmene vlády v roku 1998 začali rokovania o vzniku Katolíckej univerzity. Bolo ponechané na Konferenciu biskupov Slovenska, aby sa rozhodla, kde takúto univerzitu chce mať. Po viacerých prípravných rokovaniach, na ktorých som bol účastný, KBS hlasovaním rozhodla, že sídlom bude Ružomberok. Aby bol priebeh prijímania zákona rýchly, bol podaný poslanecký návrh zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku. V mene troch poslancov som predkladal tento návrh zákona v parlamente a rovnako som ho zdôvodňoval na rokovaní Dzurindovej vlády. Katolícka univerzita v Ružomberku vznikla 10. mája 2000 Zákonom č. 167/2000 Z.z. Týmto zákonom bola do nej administratívne znovu začlenená bývalá Katecheticko-pedagogická fakulta zo Žiliny. Treba povedať, že strana bývalých komunistov SDĽ a jej minister školstva Milan Ftáčnik zriadenie univerzity akceptovali, ale rovnako treba povedať, že na jej postavení a rozmachu mal najväčšiu zásluhu minister školstva za KDH Martin Fronc.

"V Ružomberku vznikla univerzitná knižnica na európskej úrovni vďaka rektorovi Zasepovi. Bola to jeho autorita, schopnosti a medzinárodné zázemie, ktoré dokázali v tak krátkom čase postaviť tento duchovný gigant."

Zdieľať

Katolícka univerzita v Ružomberku nevznikala ľahko, ale radosť z nej bola po celom Slovensku. Dnes, po 13 rokoch môžeme s uspokojením konštatovať, že Katolícka univerzita v Ružomberku sa uchytila. Má štyri fakulty, piata právnická je v pláne. Má potrebné akreditácie, niektoré jej fakulty majú významné postavenie v rámci fakúlt slovenských univerzít. Stabilizuje si domáce personálne zázemie, mnohí jej absolventi sú úspešní ľudia, ktorí vytvárajú duchovnú klímu na Slovensku. Zaradila sa do siete katolíckých univerzít vo svete, usporiada zaujímavé domáce i medzinárodné podujatia, atď. Ale od istej doby som začal pociťovať aj akýsi rozporuplný duch v jej vnútornom i slovenskom živote.

Na začiatku roku 2008 sme sa viacerí z Bratislavy zúčastnili na prvom reprezentačnom plese KU v Ružomberku, ktorý organizovala Nadácia na podporu KU. Bol tam rektor univerzity, boli tam biskupi zo Žiliny a Spiša, boli tam priaznivci univerzity. Ale márne som sa pýtal a hľadal zástupcov vedenia fakúlt. Ako som sa na plese dozvedel, medzi fakultami, Akademickým senátom a rektorátom vládlo napätie a toto bol jeden z dôsledkov. Nechcem teraz rozvádzať a hodnotiť dôvody tohto napätia. Chcem len povedať, že táto situácia, ktorá zrejme odrážala atmosféru na univerzite, ukazovala, že tam nie je niečo v poriadku.

Inzercia

"Samozrejme, my Slováci dokážeme byť vďační. Ani nie o tri mesiace po otvorení knižnice, v posledný pracovný deň pred Vianocami, Akademický senát KU odvolal rektora Tadeusza Zasepu z funkcie."

Zdieľať

Zriaďovateľom Katolíckej univerzity je Konferencia biskupov Slovenska. 24. januára 2010 sa z príležitosti 10. výročia vzniku Katolíckej univerzity čítal vo všetkých kostoloch Slovenska pastiersky list. V závere listu sa píše: „...Chceme vás, ako vaši biskupi, poprosiť o morálnu i finančnú podporu Katolíckej univerzity. Naším zámerom je, aby sa každoročne posledná januárová nedeľa slávila ako Nedeľa Katolíckej univerzity, aby sa Slovensko v tento deň modlilo za svoju jedinú katolícku univerzitu. Želáme si, aby Univerzita v spomínanú nedeľu vyslala do čo najväčšieho počtu farností svojich vyučujúcich a študentov, ktorí by mohli priamo hovoriť o univerzite. Pri tejto príležitosti sa bude každoročne čítať list rektora univerzity. Po prvý krát sa Nedeľa Katolíckej univerzity bude sláviť na budúcu nedeľu (31.1.2010, pozn. autora). V jej rámci sa uskutoční vo všetkých našich kostoloch zbierka na podporu rozvoja tejto našej univerzity. Takýmto spôsobom sa vytvorí hlboké spojenie medzi slovenským národom a jeho univerzitou, medzi Katolíckou cirkvou a jej univerzitou...“ Následne ale začali na verejnosti diskusie, či tieto zbierky majú byť každý rok v poslednú januárovú nedeľu? Niektoré diecézy ich vyhlasujú, iné nie, dôvodiac, že majú vlastné finančné starosti. O ostatných predsavzatiach tiež veľa nepočuť. A tak zostáva na každom, aby usúdil, či sa vytvára hlboké spojenie medzi národom, cirkvou a Katolíckou univerzitou?

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"8306","attributes":{"alt":"prof. Tadeusz Zasepa","class":"media-image","height":"146","style":"float: right;","typeof":"foaf:Image","width":"220"}}]]Ale najviac som zostal zaskočený v ostatných týždňoch. Od roku 2008 je rektorom KU prof. Tadeusz Zasepa. Z jeho iniciatívy sa začala pripravovať a budovať stavba novej, modernej univerzitnej knižnice. Posviacka základného kameňa sa uskutočnila 11. mája 2011. 25. septembra 2013, teda za 869 dní bola knižnica slávnostne otvorená. Budovu otvoril a posvätil prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu kardinál Zenon Grocholewski. Investície dosiahli asi 10 milión eur. V tejto chvíli zostáva splatiť ešte asi 1 milión eur. V Ružomberku vznikla univerzitná knižnica na európskej úrovni, so všetkým moderným vybavením. Bez takéhoto zázemia si nemožno predstaviť žiadne univerzitné štúdium, ktoré má ašpiráciu porovnávať sa so svetom. Bez nadnesenia možno povedať, že táto knižnica vznikla vďaka rektorovi Zasepovi. Jej realizácia presiahla v súčasnosti slovenské možnosti. Bola to jeho autorita, schopnosti a medzinárodné zázemie, ktoré dokázali v tak krátkom čase postaviť tento duchovný gigant. Samozrejme, my Slováci dokážeme byť vďační. Ani nie o tri mesiace, 18. decembra 2013, v posledný pracovný deň pred Vianocami, Akademický senát KU v Ružomberku odvolal rektora Tadeusza Zasepu z funkcie. Čítal som zápisnicu z tohto zasadnutia Senátu i písomnú reakciu prof. Zasepu na ňu. V zásade hlavným dôvodom mala byť nezhoda medzi rektorátom a Akademickým senátom KU pri návrhu a príjmaní rozpočtu univerzity. V apríli 2012 bol prof. Zasepa po druhý krát zvolený za rektora, aby po niečo viac ako roku a pol bol pre spomenuté dôvody odvolaný.

"Treba si uvedomiť, kam chce táto univerzita v budúcnosti kráčať?! Či chce vychovávať len dobrých odborníkov, alebo jej pôjde o rast integrálnych katolíckych osobností. Ale to nepôjde bez zmeny atmosféry a vzťahov na tejto alma mater."

Zdieľať

Nestor slovenského kultúrneho exilu Dr. Imrich Kružliak mi raz povedal: „Vieš, Slováci sú neni ani menej nadaní, ani hlúpejší ako príslušníci ktoréhokoľvek európskeho národa. Len my sa nevieme správať!“ Napadajú ma tieto jeho slová, keď premýšľam o tom, čo sa to vlastne udialo v decembri 2013 na Katolíckej univerzite. Provinčné nezhody a intrigy zvíťazili nad posolstvom, ktoré táto katolícka univerzita má odovzdávať doma i v zahraničí. Našťastie Veľký kancelár KU arcibiskup Bernard Bober toto uznesenie Senátu o odvolaní rektora zamietol a rektora Zasepu potvrdil vo funkcii. Ale ťažšie je zamietnuť atmosféru na univerzite, ktorú vytvárajú konkrétni ľudia, vrátane niektorých katolíckych kňazov. A tu si musia všetci - ktorí majú akúkoľvek zodpovednosť na tejto našej vysnívanej katolíckej univerzite - uvedomiť, kam chce táto univerzita v budúcnosti kráčať?! Či chce vychovávať len dobrých odborníkov, alebo jej pôjde o rast integrálnych katolíckych osobností, ktoré majú postupne meniť túto krajinu. Ale takáto výchova nepôjde bez zmeny atmosféry a vzťahov na tejto alma mater. „Verba movent, exempla trahunt (Slová povzbudzujú, príklady tiahnu).“ Každá univerzita by mala mať svoju noblesu a štýl. Katolícka univerzita v Ružomberku má nato, aby si v rodine katolíckych univerzít túto charizmu vybudovala. Nech sú tieto moje riadky chápané ako kresťanský vinš do roku 2014!

František Mikloško
Autor je bývalý kresťanský disident, dlhoročný poslanec NR SR a autor viacerých kníh, naposledy mu vyšla kniha Znamenia čias.

Ilustračné foto: Martin Buzna

Odporúčame

Manželstvo na ceste

Manželstvo na ceste

5074456863_592292bd4c_b22.jpg S prichádzajúcim novým občianskym rokom si niektorí z nás potrebujú znovu uvedomiť, k čomu sme sa zaviazali. Ako vieme, Ježiš o sebe povedal, že je „cesta, pravda a život“. A pokračoval: „Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14,6) Cest...

Rok 2013 bol výnimočný svojim zápasom o rodinu

Rok 2013 bol výnimočný svojim zápasom o rodinu

Celý rok 2013 bol výnimočný rozsahom, tlakom, finančnou a mediálnou podporou na „búranie stereotypov“ v rodine a v šírení „kultúry smrti“, ako sú podľa Jána Pavla II. zabíjanie nenarodených, eutanázia, prostitúcia, obchod so ženami a mladistvými, terorizmus, vojny, potlačovanie ľudských práv v celo...