Ježiš nebol socialista, guru alebo hippie, ale Syn Boží

Caracas, 13.marec 2007 (CNA) – Venezuelský biskup Mario Moronta zo San Cristobalu v novinovom článku varoval pred nesprávnou interpretáciou Ježiša ako „socialistu“, „guru“ alebo „hippiesáka“ a povzbudil veriacich, aby si neustále pripomínali, že Ježiš je Pán, Syn Boží.

„Osoba Ježiša, jeho činy a učenie, vždy vyvolávali v mnohých úžas a obdiv, rovnako ako u iných spochybňovanie a odmietanie,“ napísal biskup v diecéznom periodiku.

“V súčasnej dobe,“ povedal biskup Moronta, „pretrváva otázka o Ježišovi. Odpoveď je v zhode s tými, ktorí sa pýtajú: Niektorí tvrdili, že je votrelec, ktorý prišiel ktovie z akej planéty alebo galaxie, aby tu uskutočnil misiu. Niektorí tvrdili, že Ježiš je druh „guru“, ktorý po svojom úmrtí v Izraeli pravdepodobne cestoval na Ďaleký Východ, aby dosiahol múdrosť. Niektorí si myslia, že je veľkým učiteľom múdrosti. Je tu ešte dostatok tých, ktorí by povedali, že je mýtom alebo vynálezom prvých kresťanov.“

“Na našom latinskoamerickom kontinente boli vždy pokusy odpovedať na znepokojujúce otázky o Jeho osobe,“ pokračuje biskup Moronta. „Identifikovali ho ako „revolucionára“, „partizána“, ktorého vyobrazujú na maľbách s prekríženými puškami. V našej vlastnej národnej debate býva prezentovaný ako socialista.“

„V každej dobe,“ myslí si biskup Moronta, „nevidieť Ježiša v jeho pravých dimenziách spôsobuje u mnohých protiútok voči Cirkvi, ktorá je Matkou a Učiteľkou.“

„Z tohto dôvodu radšej ako konfrontovať sa s tými, ktorí nerozumejú zdôvodneniu Cirkvi, musíme poukázať na miesto, kde je zdroj našich odpovedí: na evanjelium, ktoré je slovom Božím.“ V evanjeliu môžeme nájsť Petrovo vyznanie viery: Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.

„Tam je autentická odpoveď na otázku o tom, kto je Ježiš. Je to rozpoznanie jeho božskej misie, jeho božskosti, jeho posledného cieľa – spasenia ľudstva,“ prízvukoval biskup.

Ak niekto tvrdí niečo o Ježišovej osobe, „postoj veriacich v Krista musí byť inšpirovaný evanjeliom: vyznanie viery bez váhania a strachu, nie odsudzovať niekoho, ale pozývať ho k tomu, aby pochopil pravému významu existencie osoby a práce Pána Ježiša,“ dodáva biskup Moronta.

“Preto nie je ani revolucionár, ani socialista, ani hippie, ani filozof, ani gnostické božstvo, ani votrelec, ani duch, ani mýtus: Ježiš je Pán, syn živého Boha, Spasiteľ, Slovo, ktorého stelesnením sa nám zjavilo mystérium a Boží plán, Začiatok a Koniec, verný svedok, rovnaký dnes, včera a naveky,“ zdôraznil biskup Mario Moronta zo San Cristobalu.

Zdroj: Catholic News Agency
Originál: http://www.catholicnewsagency.com/new.php?n=8853

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo