RECENZIA: Daniel Pastirčák: Evanjelium podľa Jóba

Problém dobra a zla. Boh a diabol, medzi nimi človek. Je to vzťah založený na rovnici, kde konanie dobra sa rovná bohatstvu? Čo sa stane, keď odpoveďou na dobro bude iba ďalšie trápenie?

Marek, Matúš, Lukáš, Ján. Štyria evanjelisti. Odrazu sa medzi nimi ocitá kniha s podobným názvom. Evanjelium podľa Jóba. V prvej kapitole Pastirčák objasňuje možný pôvod knihy Jób. Zaoberá sa odhadovaným časom vzniku a pôvodom textu.

„Kniha opusteného“

Príbeh jednoduchého človeka Jóba, ktorý je tu opísaný ako bezúhonný, úprimný a bohabojný človek, ktorý sa stráni zlého. Tieto vlastnosti si zachoval aj napriek veľkému bohatstvu, ktoré vlastnil. Jób, ktorý žil príkladným životom, miloval Boha a ctil si ho. Odrazu príde o všetko. Dôvodom bola diablova úvaha, ktorú predostrel Bohu - veď ľahko je človeku konať dobro, keď je obklopený hojnosťou, no skús mu siahnuť na to najcennejšie, čo má a uvidíš, aká bude jeho reakcia. Myslíš, že aj vtedy ťa bude velebiť? „Boh svoju stávku so Satanom stavia na presvedčení, že človek je schopný byť dobrý nezištne, pre nič iné, iba kvôli dobru samotnému. Metafora 'nebeskej stávky' naznačuje, že na to, aby sa človek mohol stať naozaj dobrým, potrebuje žiť vo svete, v ktorom sa 'žiť dobre' vždy nevypláca.“ (s.34) Jób príde nielen o svoj majetok, svojich sluhov, strechu nad hlavou a čo je horšie, prišiel aj o svojich synov a dcéry. Všetko sa to udialo v jednom okamihu, správy o strate sa dozvedel v rovnaký deň. „Môže byť požehnanie kliatbou? Môže byť kliatba požehnaním? Túto otázku nám text bude klásť znova a znova vždy v nových kontextoch, do ktorých nás jeho vývoj uvedie.“ (s. 27)

"V tej dobe patrilo meno Jób medzi najpoužívanejšie, netreba však za ním vidieť všednosť. Skrýva v sebe možnosť, aby sme na jeho miesto dosadili seba. Aby sme sa ľahšie vžili do situácie, ktorej čelil Jób.“ 

Zdieľať

Každá kapitola začína úryvkom príbehu z knihy Jób. Autor nám poskytuje celistvé rozprávanie z knihy čím nám dáva dostatok času na premýšľanie. Potom máme možnosť prečítať si jeho výklad príbehu. Úvodnú časť knihy Jób nám Pastirčák približuje vysvetlením: „Úsporným jazykom vykreslí scénu, rozdelí ju na sféru neba a sféru zeme, uvedie na ňu tri hlavné postavy, potom stroho, rytmicky, schematicky v dvoch krátkych kapitolách vyrozpráva príbeh absurdného utrpenia spravodlivého človeka Jóba.“ (s. 23)

Jób – človek milión

Jób. Ako autor uvádza, v tej dobe patrilo medzi najpoužívanejšie mená. Celkom bežné, všedné. Za menom Jób však netreba vidieť všednosť. To bežné meno Jób v sebe skrýva možnosť, aby sme na jeho miesto dosadili seba. Aby sme sa ľahšie vžili do situácie, ktorej čelil Jób. Potom stojíme pred otázkou, ktorú Satan položil Bohu. Myslíš si, že Jób je dobrý zadarmo? A ako autor ďalej túto otázku rozvádza: „Čo teda miluješ, Ferko, dobro samotné alebo výhody, ktoré ti z neho plynú?“ (s.34)

Rajská záhrada. Adam, Eva a had. Had – predstaviteľ zla, príčina prvotného hriechu. Príbeh, ktorý je známy každému kresťanovi. Pomyselný trojuholník, ktorého strany tvoria – človek, Boh a diabol. Autor tento známy trojuholník rozbíja jednoduchou otázkou: „Prečo Boh vpustil hada do svojho raja? Prečo Boh nezlikviduje Satana? Vieme si potom predstaviť podobu sveta bez hriechu?“ Autor nakoniec svoje otázky zhrnie do jednej stručnej, no zásadnej otázky: „Ako by vyzeral vesmír, v ktorom by nebolo miesto pre Božiu radu, kde by Boh panoval ako absolútny monarcha?“ (s. 33)

Hľadanie pravdy

V texte často narazíme na autorove otázky. Otázky, ktoré vyplývajú z príbehu, alebo len také, ktoré sa autor nebojí položiť – priamočiaro a bez príkras. Otázky nás nútia spomaliť tempo čítania, spomaliť seba. Otázky, ktoré neslúžia ako rétorické formulky. Kladie ich svojim čitateľom tak, ako by sme si ich mali klásť i my.

V knihe sa tiež vyskytujú hebrejské výrazy, ktoré autor prekladá. Výklad jednotlivých častí Jóbovho života vkladá do širších súvislostí, keďže mnohé názvy a pomenovania sú prepojené s významom. Ide o symboly, ktorými ľudský jazyk vyjadruje symboly a pocity. „Povieme: Boh je duch. Mohlo by sa zdať, že tu predsa len hovoríme o Bohu priamo. Pri bližšom skúmaní však zistíme, že i v tomto prípade ide o symbol. Duch, hebrejsky ruach, znamená vietor či vanutie.“ Ako autor ďalej uvádza: „I v tomto prípade slúži fyzikálny jav vanutia vetra ako ikona – obraz nehmotnej reality.“ (s.132)

Pastirčák nás prevedie príbehom, kde spravodlivého Jóba postihne nešťastie, ktoré si nezaslúži. Je príbehom, kde dobro bolo odmenené biedou a zúfalstvom. „Jóbov príbeh je príbehom o človeku. Každého z nás to v nejakej podobe, skôr či neskôr stihne: utrpenie, na ktoré nenájdeme vysvetlenie – najťažšie z všetkých utrpení.“ Spolu s autorom sledujeme jeho myšlienky, jeho úvahy i pochybnosti. Vidíme jeho horkosť a sklamanie, s ktorými sa obracia na Boha. Jeho život stáva sa i našim životom. Jeho neutíchajúci hlas, jeho otázky a pochybnosti nám pomáhajú nájsť pravdu. Čo sa stane, ak odpoveďou na dobro bude iba ďalšie trápenie? Odpoveď je i v našom vnútri.

Alena Belanová
Autorka je spolupracovníčka Postoy.sk.

Ilustračné foto: wikimedia.org, archív.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo