Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
21. máj 2018

Americká lekárska komora sa postavila proti asistovanej samovražde

Komora napriek tlaku nezmenila svoj kódex, ktorý asistovanú samovraždu neumožňuje.
Americká lekárska komora sa postavila proti asistovanej samovražde

Demonštrácia proti legalizovaniu eutanázie v Londýne 11. septembra 2015. Ilustračné foto: flick.com/David Holt

Zdá sa, že uznanie asistovanej samovraždy známej aj ako „dôstojná smrť“ alebo „pomoc pri umieraní“ získava v USA na popularite. Havaj sa už pridal k zoznamu tých štátov, ktoré ju dovoľujú. Kde však v tejto veci stojí Americká lekárska komora? V debate má najvplyvnejší hlas, pretože jej členovia budú obviňovaní, že pomáhajú ľuďom umrieť (často sa to opisuje ako zabíjanie svojich pacientov).

Podľa posledného rozhodnutia jej Rady pre etické a súdne záležitosti (CEJA) stojí jasne proti tomu.

Americká lekárska komora čelila tlaku, aby zmenila svoj postoj. Pozíciu „zámernej neutrality“ si osvojila Americká akadémia hospicového a paliatívneho lekárstva. Lekári z Oregonu v rámci Americkej lekárskej komory lobujú za neutralitu, ak už otvorená podpora nie je možná.

„Kódex medicínskej etiky vo svojej súčasnej podobe poskytuje pokyny pri tvorbe dobre zvážených, vzájomne sa rešpektujúcich rozhodnutí. Rada pre etické a súdne záležitosti preto odporúča, aby sa nemenil.“ Zdieľať

CEJA po preskúmaní narastajúcej literatúry o „dôstojnej smrti“ vydala správu, v ktorej ju jasne odmieta. (Doteraz platný Kódex medicínskej etiky zavedený Americkou lekárskou komorou samovraždu s pomocou lekára odmieta, pretože ju považuje za zásadne nezlučiteľnú s úlohou lekára ako liečiteľa, za ťažko kontrolovateľnú, ak vôbec, a pretože by spôsobila vážne riziká pre spoločnosť. Pozn. prekl.) Vo svojej správe CEJA vyhlásila:

„Kódex vo svojej súčasnej podobe poskytuje pokyny na podporu lekárov a im zverených pacientov pri tvorbe dobre zvážených, vzájomne sa rešpektujúcich rozhodnutí o legálne dostupných možnostiach starostlivosti na konci života v dôvernom vzťahu medzi pacientom a lekárom. Rada pre etické a súdne záležitosti preto odporúča, aby sa Kódex medicínskej etiky nemenil.“

Tón správy je dôsledne pokojný a úctivý. Uznáva, že „premýšľaví, morálne obdivuhodní jednotlivci majú odlišné, porovnateľne hlboko podložené stanoviská a dobre mienené pohľady na samovraždu s pomocou lekára“. Ponúkla však aj niekoľko dôrazných postrehov.

Dôležitá je terminológia. Mala by sa účasť lekára na pacientovej smrti nazývať „asistovaná samovražda“, „samovražda s pomocou lekára“, „pomoc v umieraní“ alebo „dôstojná smrť“? CEJA trvá na tom, že by to malo byť „asistovaná samovražda“. Prečo?

„Etickému uvažovaniu a diskusii najlepšie slúži jednoduchý popisný jazyk. Podľa názoru Rady pojem ‚samovražda s pomocou lekára‘ napriek svojim negatívnym konotáciám opisuje prax najpresnejšie. Najdôležitejšie je, že jasne odlišuje túto prax od eutanázie. Pojmy ‚podpora v umieraní‘ alebo ‚dôstojná smrť‘ sa dajú použiť na opísanie buď eutanázie, alebo paliatívnej, či hospicovej starostlivosti na konci života a takýto stupeň nejednoznačnosti je pre poskytnutie etického usmernenia neprijateľný.“

Inzercia

Mapa štátov USA podľa legalizácie asistovanej samovraždy, červená farba: nelegálna, tmavomodrá: legálna, svetlomodrá: legálna na základe rozhodnutia súdu. Foto: wikimedia.org.

„Zámerná neutralita“ je z etického hľadiska spôsob, ako uniknúť „nezmieriteľným rozdielom“. Namiesto toho, aby sa o problémoch diskutovalo, ignorovali by sa. CEJA však poznamenáva, že „zámerná neutralita bola kritizovaná pre svoju otvorenosť k nezamýšľaným dôsledkom vrátane potlačenia samotnej diskusie, čo vyznelo ako podpora prijatiu neregulárnej praxe.“

Súčasné dôkazy z Európy rozprávajú varovný príbeh: Obavy z eutanázie z psychologických problémov, problém šikmej plochy, nedostatok vládnej kontroly. Zdieľať

Dôkazy naznačujú, že k „nezamýšľaným dôsledkom“ dochádza. Tvrdenia o tom, že samovražda s pomocou lekára sa ťažko manažuje a posúva spoločnosť na šikmú plochu, sú podľa podporovateľov „dôstojnej smrti“ „chybné, neadekvátne či skreslené“. CEJA si však myslí niečo iné: „Súčasné dôkazy z Európy rozprávajú varovný príbeh.“ Obavy z eutanázie z psychologických problémov, problém šikmej plochy, nedostatok vládnej kontroly. Správa hovorí:

„Medicína musí tiež uznať, že dôkazy (bez ohľadu na svoju silu) o tom, že ešte nedošlo k nepriaznivým dôsledkom, nezaručujú, že k takýmto dôsledkom nedôjde v budúcnosti. Ako uviedol nedávny komentár, ‚súčasťou problému šikmej plochy je, že ak na nej stojíte, nikdy o tom neviete‘.“

Je prekvapujúce, že o postoji Americkej lekárskej komory sa v médiách veľmi nehovorilo. Možno preto, že nepredstavuje zmenu, a teda pre niektorých novinárov nemá spravodajskú hodnotu. Alebo možno preto, že médiá predpokladajú, že dynamika zmeny sa nedá zastaviť. Nech je to akokoľvek, to, že vedúca lekárska organizácia v USA stojí pevne proti asistovanej samovražde, by sa malo rozširovať doďaleka. Treba tejto správe zablahoželať.

Pôvodný text: American Medical Association stands firm on assisted suicide. Uverejnené v spolupráci s Mercatornet.com, preložil L. Obšitník.


Keďže ste náš pravidelný čitateľ, tak už viete, že články na Postoji nie sú spoplatnené. Vznikajú len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. 

Budeme si veľmi vážiť, ak sa k nim pridáte. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe obsahu.

Ďakujeme!

 

Odporúčame