Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
12. január 2013

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Krst ako rieka dobrodení

JesusBaptismMattiaPreti350.jpeg Viaceré národy začali novú kapitolu svojich dejín prijatím krstu. Napríklad franský vladár Chlodovik sa koncom 5. storočia rozhodol, že jeho kmene prijmú krst. Udalosť potom zmenila život v celej ríši a po čase z nej vzišlo nové Francúz...

Viaceré národy začali novú kapitolu svojich dejín prijatím krstu. Napríklad franský vladár Chlodovik sa koncom 5. storočia rozhodol, že jeho kmene prijmú krst. Udalosť potom zmenila život v celej ríši a po čase z nej vzišlo nové Francúzske kráľovstvo.

Rovnako aj na východe, o päťsto rokov neskôr, kyjevské knieža Vladimír rozhodol, že jeho ríša sa otvorí pre kresťanstvo a prijme krst. Do staroruského štátu potom prichádzalo z kresťanskej Byzancie množstvo učiteľov, aby mladých Rusov učili gramotnosti a kultúre. Nemalú úlohu pri pokrstení panovníkov a ich ľudu zohrali ženy. Skrytú predevanielizáciu u franského kráľa Chlodovika vykonávala jeho pokrstená manželka Chrodichilda. U Vladimíra to bola stará matka Oľga. Tieto ženy prijali svoju misiu ako Ján Krstiteľ, ktorý vo svojom čase rovnako pripravoval židov na prijatie „mocnejšieho“. Uisťoval ich, že keď príde Mesiáš, bude svojich verných krstiť Duchom Svätým a ohňom.

Ježiš Kristus skutočne prišiel. Krst, ktorý Ježiš zveril Cirkvi, nikdy nie je len kultúrny fenomén. Sprevádza ho vnútorné obrátenie človeka, ktoré sa niekedy stane pred prijatím krstu, niekedy v čase dospievania, niekedy až vo chvíľach krízy, či v čase blízkej smrti. Vždy vrcholí v slobodnom rozhodnutí žiť podľa evanjeliovej cesty animovanej krstom. Novosť situácie, ktorej sa pokrstení dotýkajú krstným obmytím, je príťažlivá a ľahká ako platonická pravda. Do ľudskej duše sa každému vkladá nárok na jednotu a večnosť s Bohom. Z toho vychádzali šťastné chvíle, ktoré menili aj život na zemi. Stredovekí králi ich chápali ako spoločenskú úlohu pretvárať Európu v službách evanjelia i rímskeho biskupa. Účinky krstu dnes mnohí chápu ako ochranu pred všadeprítomným extrémizmom, materializmom, indoktrináciou, fundamentalizmom, ohlupovaním, ale i ako návrat do domu nebeského Otca. Krst sa preto šíri medzi ľuďmi aj bez reklám.

"Krst, ktorý Ježiš zveril Cirkvi, nikdy nie je len kultúrny fenomén. Sprevádza ho vnútorné obrátenie človeka, vždy vrcholí v slobodnom rozhodnutí žiť podľa evanjeliovej cesty animovanej krstom."

Inzercia

Zdieľať

Je pravda, že niektorí pokrstení pristupujú k životu unavene. Nevedno, čo je za tým. Môžeme ale vytušiť, že sa vložili do ťažkostí tohto sveta natoľko, že v nich hasne chuť žiť. Vsádzať na pozemskú realitu viac, než človek znesie, je nesprávny krok. Charakter, ktorý nám po krste ostal v duši, nás stále ťahá späť, do sveta autentických vzťahov a odpustenia. Jedným z privilégií krstu je preto aj nárok na duchovné vedenie a odpustenie vo sviatosti zmierenia. Vďaka duchovným darom krstu dnes na zlepšení sveta pracuje už vyše 2,2 miliardy pokrstených. Pretvárajú ho úmerne stupňu aktívneho vloženia sa do kultúry, vedy, politiky, ekonomiky, sociálnej sféry. Pápež Ján Pavol II. kresťanom pripomínal, že vo svete nikomu nie je dovolené byť nečinným, či pasívnym a nabádal veriacich zveľaďovať svoje talenty. Byť súčasťou spoločenstva pokrstených znamená mať svoje meno, svoje miesto, svoju úlohu, svoj život a svoj význam. Povedz: „Nie je krst riekou dobrodení?“

Zdieľať

Francúzsky kráľ svätý Ľudovít IX. v testamente synovi Filipovi napísal: „Za všetky dobrodenia, ktoré ti Boh dáva, vzdávaj mu vďaky, aby si bol hoden dostať ešte väčšie. Voči podriadeným buď spravodlivý. V línii spravodlivosti sa neodkloň ani napravo ani naľavo. Vždy buď viac na strane chudobného ako bohatého, kým sa nedozvieš s istotou kde je pravda. Pracuj na tom, aby z tvojej krajiny vymizol každý hriech, najmä bludy.“

Duchovný svet kresťanských vládcov je stále inšpiratívny. Svätý Otec Benedikt XVI. sa koncom júla stretne v Rio de Janeiro s mladými, aby uvažoval s nimi nad mottom: „Iďte do celého sveta a získavajte učeníkov zo všetkých národov.“ Chce na Svetovom dni mládeže hľadať spôsob, ako byť dnes praktickejší, účinnejší i vernejší krstným darom. Možno si v tejto súvislosti spomenieš na inšpiratívne konanie manželiek kráľov, alebo na nový spôsob, ako prakticky uskutočniť životný štýl kde „nikomu nie je dovolené byť nečinným, či pasívnym“. Prajem Ti aby si sa rozhodol ku konkrétnym krokom a v novom roku Ti želám veľa radostí a objavov z duchovných súvislostí života.

Milan Hudaček SJ
Autor je jezuitským kňazom.

Foto: wikipedia.org (CC licencia)

Odporúčame

PROFIL: Slovenský jezuita v Afrike

PROFIL: Slovenský jezuita v Afrike

Bajan-foto.jpg Dnes uplynulo sto rokov od narodenia veľkého misionára v Afrike P. Pavla Bajana. Jeho životopis je bohatý práve pre obetavú prácu, ktorej zasvätil celý život v afrických misiách. Na deň jeho stého jubilea mu v rodnej obci odhalia rodáci aj pamätnú tabuľ...

REPORTÁŽ: Vôňa Afriky

REPORTÁŽ: Vôňa Afriky

uganda1.jpg Lietadlo sa bez problémov dotýka afrického kontinentu a ja v napätí čakám na prvý nádych po tom, čo opustím jeho palubu. Mal by byť pamätný. Teda aspoň to tak tvrdili všetci kolegovia, ktorí už predo mnou navštívili Ugandu. Mali pravdu, sladký vlhký vzduch...