Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
13. novembec 2012

TÉMA: Leadership podľa Ježiša Krista (druhá časť)

subiaco-mala.jpg Prinášame vám druhú časť prednášky profesora a podnikateľa Jána Košturiaka o líderstve.  Mnohé manažérske semináre vychádzajú z toho, že pre vedenie ľudí sú dôležité metódy a vonkajší prejav. Ak sa však pozrieme na model vedenia svätého Benedikta, náj...

Prinášame vám druhú časť prednášky profesora a podnikateľa Jána Košturiaka o líderstve. 

Mnohé manažérske semináre vychádzajú z toho, že pre vedenie ľudí sú dôležité metódy a vonkajší prejav. Ak sa však pozrieme na model vedenia svätého Benedikta, nájdeme iný prístup. Aj v benediktínskych kláštoroch je manažér, ktorý vedie celú organizáciu, vrátane financií. Cieľom však nie je maximalizácia zisku, ale starostlivé zaobchádzanie s vecami a ľuďmi s cieľom budovania Božieho chrámu, v ktorom nájdu šťastie, spokojnosť a mier všetci bratia a sestry. Pri posudzovaní schopností „ekonomického riaditeľa kláštora“ viesť kláštor sa neskúma, čo vie, aké metódy vedenia ľudí ovláda, ale aký je vo vnútri, aké má vlastnosti, charakter, ľudskú zrelosť, pokoru, skromnosť, pokoj, spravodlivosť a otcovský prístup.

V druhej kapitole Benediktovej reguly je povedané, že opát sa má starať o poriadok. Tento poriadok sa týka spoločenstva, ale aj materiálnej štruktúry kláštora.

Vonkajší poriadok a vnútorný poriadok spolu súvisia. V 31. kapitole je reč o úlohách Cellerára, ktorý svojím spôsobom spravuje majetok kláštora. Tam sa hovorí: „Ako Cellerár kláštora nech je zo spoločenstva vyvolený jeden brat zrelého charakteru a triezvy. Nech nie je nemierny v jedení, povýšenecký, búrlivý, precitlivený, nespôsobný a rozhadzovačný. Nech nesie starosť o všetko. Bez usmernenia opáta nech nerobí nič, ale nech sa drží svojich poverení. Nech nezarmucuje bratov. Keď nejaký brat niečo nemúdro žiada, nech ho neuráža pohŕdaním, ale nech odmietne jeho nepatričnú prosbu múdro a s pokorou“.

Zdieľať

Známy benediktínsky mních Anselm Grün vyzdvihuje v podnikaní tieto hodnoty: 

Spravodlivosť – k sebe a k ľuďom okolo
Statočnosť – neotrasiteľnosť v hodnotách, ktoré človek považuje za správne, odvaha postaviť sa na odpor, prijímať rany a kritiku, schopnosť vysporiadať sa s bezmocnosťou a nepríjemnosťami
Striedmosť – správne hospodárenie s časom, správna miera v čerpaní zdrojov, správne rozlišovanie – umenie podporovať silných aj slabých
Rozvaha a múdrosť – cit pre správnu vec v správnom čase, obozretnosť, prezieravosť
Viera – schopnosť hľadať v každom človeku dobré stránky a prebúdzať ich
Nádej – dôvera v lepšiu budúcnosť, zásadná hodnota pre vedenie druhých ľudí
Láska – dobré zaobchádzanie s pracovníkmi, vzťahy, dôvera, základný zdroj sily, kreativity a motivácie

Jezuiti vyzdvihujú štyri piliere riadenia:

Sebapoznávanie –poznávame svoje silné a slabé stránky, hodnoty, vytvárame si realistický pohľad na svet a usporiadanie svojho života
Inovatívnosť, vynachádzavosť – s dôverou prijímame zmeny meniaceho sa sveta a inovujeme ho, máme slobodu rozhodovania a konania, sme proaktívni
Láska – k veciam a ľuďom pristupujeme s pozitívnym a milujúcim prístupom, vytvárame tímy, dôveru, lásku a spolupatričnosť
Hrdinstvo, odvaha – povzbudzujeme seba aj druhých k odvážnym a užitočným činom, inšpirujeme a vytvárame budúcnosť

Potrebujeme lepšie pravidlá pre vedenie našich organizácii?

Pred časom som sa zúčastnil niekoľkých konferencii a seminárov v USA, na ktorých sa diskutovalo o leadershipe. Na jednom podujatí vystúpil Gary Hamel, profesor manažmentu, ktorý vo svojej knihe The Future of Management píše: „Zúčastnite sa typickej porady vedenia, na ktorej sa bude napríklad diskutovať o stratégii, rozpočtoch, zamestnancoch alebo hocičom inom – nielenže zaznamenáte nápadnú neprítomnosť myslenia, ktoré vyžaduje pravú mozgovú hemisféru, ale nebudete počuť prakticky vôbec nič, čo by naznačovalo, že účastníci tejto porady majú srdce. Krása. Pravda. Láska. Služba. Múdrosť. Spravodlivosť. Sloboda. Súcit. Toto sú morálne príkazy, ktoré celé veky prebúdzajú ľudské bytosti k mimoriadnym výkonom. Je smutné, že jazyk manažmentu má pre tieto cnosti tak málo miesta.“

"Firma potrebuje svoj zmysel a iba zarábanie peňazí je málo." Jim Collins

Zdieľať

Na stretnutí v New Yorku vystúpili a známy učiteľ leadershipu Jim Collins, ktorý povedal: „Úspech je krehký a neúspech často veľmi rýchly. Nový svet podnikania sa dá označiť aj slovami permanentná nestabilita. Komu bude ľúto, ak vaša firma zmizne zo sveta? Firma potrebuje svoj zmysel a iba zarábanie peňazí je málo. Nemíňajte zbytočne čas na to, ako byť úspešný. Venujte viac času hľadaniu toho, ako byť užitočný a keď sa vám to podarí, tak sa nikdy nevzdávajte.“

Netreba hľadať vzory svetových lídrov v manažérskych časopisoch ani knihy s najlepšími praktikami. Všetci poznáme vzor slúžiaceho lídra, ktorý pyšných a sebaistých karhal a skláňal sa k ľuďom, ktorí zlyhali. Keď chcel, aby ho nasledovali, musel zostúpiť k nim a hovoriť jazykom, ktorému rozumeli. Nepoučoval a nevyužíval svoju autoritu, ale trpezlivo vysvetľoval svojim žiakom veci, ktoré nechápali, zabúdali a často porušovali. Učil príkladom a na nikoho sa nepozeral zhora.
Volal sa Ježiš Kristus. 
Nikto z nás nemôže byť ako On, ale môžeme sa snažiť žiť podľa jeho vzoru, počúvať jeho hlas a odovzdať naše konanie jeho vôli.

Líder Ježiš

K. Blanchard a P.Hodges opisujú štyri prvky leadershipu podľa Ježiša Krista:

Srdce – vodcovstvo je služba, ktorá sa začína v srdci
Myseľ – vízia, poslanie, obraz budúcnosti, hodnoty
Ruky – znalosti a činy, praktická zmena, realizácia, učenie
Návyky – obnova síl, posilňovanie tela aj ducha, energia a energetizácia

Inzercia

Ryan Eggenberger dáva štyri praktické rady:

Buď ten najradostnejší, najpokojnejší človek na pracovisku.
Urob pre kolegov čo najviac.
Buduj si hodnotné vzťahy, na ktorých záleží.
Povzbudzuj ľudí, aby si latku náročnosti kládli vysoko.

Celý leadership podľa Ježiša Krista – od osobnej transformácie, cez vedenie druhých, až po vedenie spoločenstva nájdeme v Evanjeliu podľa Matúša.

Tu je niekoľko zásadných rozdielov, ktoré vidím medzi súčasným „leadershipom“ a leadershipom podľa Ježiša Krista: 

Na záver si dovolím povedať pár svojich osobných poznámok k budovaniu leadershipu podľa Ježiša Krista:

1) Prijať Boha nad nami a akceptovať veci, ktoré nám život prináša ako prejav Božej vôle. Bojovať so svojou pýchou a sebastrednosťou, uvedomiť si, že človeka sám a bez Boha nedokáže nič. Hľadajme ticho, meditujme, počúvajme Boží hlas, ktorý je v nás a signály, ktoré nám vysiela. Chyby hľadajme u seba a dobré veci na druhých.

2) Riadiť sa podľa Božej vôle. V prípravnej modlitbe Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly sa hovorí: „Prosiť o milosť od Boha, nášho Pána, aby všetky moje úmysly, činy a skutky smerovali čisto na službu a chválu jeho Božskej Velebnosti.“ Predstavme si, že Ježiš je spoločníkom v našej firme a diskutujme s Ním naše rozhodnutia a strategické smerovanie. Nesnažme sa dosiahnuť úspech skratkou alebo podvodom. Nesnažme sa dosiahnuť úspech – čerpajme z čistých prameňov a slúžme.

3) Tešiť sa z talentu, ktorý sme dostali a z úspechov našich spolupracovníkov, ako sa tešíme z úspechov vlastných detí. Pomáhajme našim kolegom rozvinúť to najlepšie, čo v nich je (moderne sa to volá koučing), budujme vzťahy dôvery a lásky – so spolupracovníkmi aj s obchodnými partnermi. Nesnažme sa využiť ich slabosť alebo svoju momentálnu silu vo svoj prospech, neprivlastňujme si viac hodnoty, ako nám patrí.

4) Stavať si vysoké ciele a odvážne ich plniť. Nech sú naše ciele v súlade s tým, že sme iba dočasnými a nedokonalými správcami malej časti Božieho kráľovstva na tejto Zemi. Nech nás aj našich spolupracovníkov povzbudzuje a dáva nám energiu a silu to, že našim tichým spoločníkom je On. Mať odvahu postaviť sa nespravodlivosti, korupcii, netolerovať podvody a okrádanie druhých.

Ďakujem Bernardovi Mišovičovi, SJ, Ladislavovi Kučkovskému a Anselmovi Grünovi, OSB za diskusie, usmernenia a cenné zdroje informácie pri spracovaní tohto príspevku.

Ján Košturiak
Autor je riaditeľ spoločnosti IPA s.r.o., Žilina.
www.ipaslovakia.sk

Foto: Pavol Rábara, Flickr.com

Literatúra:

Assländer, F., Grün, A.: Práce jako duchovní úkol. Karmelitánske nakladatelství, KostelníVydří 2011.
Assländer,F., Grün,A.: Řízeníjako duchovní úkol. Karmelitánske nakladatelství, KostelníVydří 2008.
Assländer, F., Grün, A.: Timemanagementjako duchovní úkol. Karmelitánske nakladatelství, KostelníVydří 2010.
Benedikt XVI: Encyklika Caritas in Veritate. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2009.
Blanchard,P., Hodges,P.: Viesť ako Ježiš. Porta Libri, 2012
Egerton,T.: Aristotle writes to Gordon Brown. Thinking Faith 23.10.2008
Covey,S.: Bez zásad nemůžetevést.Pragma 2003.
Chesterton, G. K.:Ordodoxia.Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2010.
Ján Pavol II: Pamäťa identita.Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2005.
Korec, J. Ch.: Človek na cestách zeme. Matica slovenská, Martin 1997.
Kučkovský,L.: Reziliencia – schopnosť povstať. Konferencia Život a podnikanie v nových časoch, Brno 2011.
Kučkovský,L.: Identita. Sociálne a etické súvislosti. Konferencia Ako urobiť očistný proces krízy bez krízy, Marianka 2010.
Shufflebotham, T. A Reflection on Jesus’s Leadership. Thinking Faith 4.7.2012

Odporúčame

Leadership podľa Ježiša Krista (prvá časť)

Leadership podľa Ježiša Krista (prvá časť)

lider3-mala.jpg Prinášame vám prvú časť prednášky profesora a podnikateľa Jána Košturiaka o líderstve.  Často sa pohybujem medzi svetmi podnikania a spirituality. Mám priateľov úspešných podnikateľov aj dobrých kňazov a rehoľníkov. Sám som podnikateľ a slovo líder pou...

KÁZEŇ PÁTRA GABRIELA: Keď dva je viac ako milión

KÁZEŇ PÁTRA GABRIELA: Keď dva je viac ako milión

peniaze-mala.jpg Spoločnosť oceňuje silu a výkon. Jej pozornosť upútavajú mimoriadne skutky. Kto je schopný dať viac, ten má prednosť pred tým, kto dáva málo. Je cenné iba to, čo je mimoriadne? Táto svetská mentalita sa prenáša i do chápania duchovného života. Aj tu s...