KÁZEŇ PÁTRA GABRIELA: Radikálny recept proti pokušeniam

Začnem vtipom. Jeden muž mal problémy s alkoholom. Tento jeho problém umocňovala príležitosť, ktorá naňho každý deň striehla. Bola to krčma, okolo ktorej musel prejsť pri návrate z práce domov. Raz si muž povedal: „Dosť! Už nebudem viac piť. Dnes, keď pôjdem z práce, nevstúpim do krčmy.“ 

Ako vždy, aj teraz, už z diaľky bolo počuť smiech a hlučnú vravu návštevníkov dobre známeho miesta. Dva kroky delili nášho muža od krčmy. Na chvíľu sa zastavil, aby sa posilnil na duchu a obnovil svoje predsavzatie nevstúpiť tam. Prvý krok, druhý krok, tretí krok... Náš človek ozaj nevošiel; tak, ako si to predsavzal. Vtom sa náhle zastavil a celý natešený z toho, že sa mu podarilo zvíťaziť nad pokušením, zvolal: „Hurá, zvíťazil som. To treba zapiť!“ A vošiel do krčmy...

Denne na nás zvonku útočí veľa podnetov, ktoré nás zvádzajú k zlu. Napríklad nestrážené jahody sú veľkým lákadlom, aby si ich človek odtrhol, hoci nepatria do jeho záhradky. Alebo spomenutá krčma je silným pokušením pre toho, kto si rád vypije, hoci vie, že mu pitie alkoholu nerobí dobre. Alebo rozličné obrázkové časopisy, či filmy atď.

Ježišov radikálny slovník

Ježiš v evanjeliu ponúka riešenie. Učí nás, možno trochu radikálnym slovníkom, ako účinne bojovať proti tomuto zvádzaniu k zlu. Hovorí: „Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju“, podobne urob s nohou, a ak je potrebné, vylúpni si i oko (porov. Mk 9, 43-48). Keby tieto slová myslel Pán Ježiš doslovne, to by bolo na svete jednorukých, jednonohých a jednookých ľudí! Pretože pokušení a zvádzania k hriechu je tak veľa. No Pán Ježiš hovorí obrazne.

"Odťať si ruku znamená vyvarovať sa príležitosti ku skutku, ktorý je proti Božiemu zákonu."

Zdieľať

Odtni si ruku!

V prípade ruky to znamená toto: Ruka je symbolom práce, skutku. Označuje sa ňou teda všeobecné nebezpečenstvo, nápad urobiť niečo, čo by sme potom neskôr ľutovali. Spomenul som jahody v susedovej záhradke; môžu to však byť mnohé a mnohé zlé veci, ktoré sme schopní urobiť. Odťať si ruku teda znamená vyvarovať sa príležitosti ku skutku, ktorý je proti Božiemu zákonu. Stará skúsenosť potvrdzuje, že „príležitosť robí zlodeja“. Ľahko sa dáme zviesť na konanie zla tam, kde sa ono priamo núka, kde je „po ruke“.

Odtni si nohu!

Pán Ježiš spomína i nohu. Noha je orgánom pohybu, prenáša nás z miesta na miesto, z jedného prostredia do druhého. Ako všetci dobre vieme, prostredie má silný vplyv na človeka. Sú miesta, ktoré nás upokojujú, avšak iné nás zasa znepokojujú a dráždia. Niektoré miesta a s nimi spojené situácie nás doslova pohoršujú, zvádzajú. V úvode som spomenul alkoholika. Ťažko odolá pitiu, ak sa nevyhne krčme. Niet sa čo čudovať rodičom, že nechcú púšťať svoje deti do nočných lokálov alebo na nejaké podobné miesta, kde sa ľudia ozaj nechodia modliť, ale hľadajú tam skôr niečo iné. Deti, hlavne väčšie, protestujú, lebo sa im zdá, že predsa už nie sú maličkí. Ale aj dospelí podceňujú nebezpečie takýchto miest, a to práve z presvedčenia, že oni sú dospelí a vedia sa ovládať. Otcovia Cirkvi, tí k tomuto hovoria: „Nie si silnejší ako Dávid, ani múdrejší ako Šalamún, a predsa obaja hlboko klesli, keď sa im k tomu naskytla príležitosť.“ Možno to neznie dobre, sme tu braní ako slabosi. No je to stará osvedčená skúsenosť. Keď je niekto zvádzaný blízkou príležitosťou ku zlu, najistejšie vyhrá vtedy, keď od nej utečie. Ak sa to zdá niekomu slabošským, možno to vysvetliť prirovnaním: Je slaboch huslista, ktorý utečie z miest, kde je hluk, kde je rušená harmónia súzvuku tónov? Iste nie! Ak si má aj náš život zachovať harmóniu, nezostáva iné, len hľadať a chodiť na také miesta, kde táto životná harmónia nebude rušená.

„Nie si silnejší ako Dávid, ani múdrejší ako Šalamún, a predsa obaja hlboko klesli, keď sa im k tomu naskytla príležitosť.“

Zdieľať

Vylúpni si oko!

A napokon Pán Ježiš spomína oko. Starý filozofický princíp tvrdil, že nie je v myšlienkach nič iné, iba to, čo bolo predtým v zmysloch. Muž vidí ženu, potom o nej premýšľa. Najskôr niečo vidíme, a potom sa tým zaoberáme, premýšľame o tom. Stoickí filozofi tvrdili, že tu ide o celkom mechanický proces. To znamená: na niečo sa pozrieš, začne sa ti to páčiť. Po čase ťa to priťahuje tak silno, že neodoláš a rozhodneš sa, že sa toho zmocníš. Kresťanskí autori však na rozdiel od týchto filozofov hovoria inak. Áno, uznávajú, že onen mechanicky psychologický proces má silu; pohľad muža na ženu sa môže stať preňho silným pokušením. Napriek tomu kresťanskí autori tvrdia, že tento muž ešte stále má slobodu a silu odvrátiť sa, obrátiť oči inam. Toto poučenie je veľmi aktuálne hlavne pre dnešnú spoločnosť, kde sa nám natíska množstvo obrazov priamo na ulici alebo doma v televízii; obrazov, ktoré nás zvádzajú k zlému. Kto si nedokáže ovládať zrak, i keď sa vyvaruje hriechu, predsa len nikdy nenadobudne pokoj.

Rozhodnosť, to je postoj, ktorý je vyjadrený v radikálnych Ježišových slovách: „odtni“ si ruku, nohu a „vylúp“ si oko, ak ťa zvádza k hriechu. Ak nám tá chýba, ľahko sa staneme korisťou pokušenia, ktoré nám môže život zmeniť na peklo.

Gabriel Prievalský
Autor je františkánsky kňaz.

Foto: Flickr.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo