Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kultúra
07. september 2012

KULTUREVUE: Keď viera skĺzne do extrému

nab_funda-mala.jpg Nie vždy veriť v Boha znamená veriť aj v priateľstvo, toleranciu, rešpekt a úctu k ostatným ľuďom. S postupujúcou sekularizáciou spoločnosti sa v mnohých veriacich „zapína“ obranný mechanizmus. Usilujú sa prilipnúť bližšie k základom svojej viery. Č...

Nie vždy veriť v Boha znamená veriť aj v priateľstvo, toleranciu, rešpekt a úctu k ostatným ľuďom. S postupujúcou sekularizáciou spoločnosti sa v mnohých veriacich „zapína“ obranný mechanizmus. Usilujú sa prilipnúť bližšie k základom svojej viery. Čo ak sa však návrat k fundamentom náboženstva premení na náboženský fundamentalizmus?

Na Slovensku sa k téme náboženského fundamentalizmu pristupuje akosi opatrne. A ak vôbec, väčšinou sa ním myslí pôsobenie moslimských teroristických organizácií na Blízkom východe. Tento obraz vytvárajú médiá a napomáhajú mu neraz i odborníci. Azda je to tak aj preto, lebo kresťanstvo má u nás vzhľadom na svoju rozšírenosť (ešte stále) status akejsi nedotknuteľnosti. Skúsenosti zo sveta ale ukazujú, že fundamentalizmus zďaleka nie je iba vecou islamu. Blízko k nemu majú vyznávači Ježiša Krista i židia. Práve tieto tri najväčšie monoteistické náboženstvá sveta podrobuje svojmu výskumu vysokoškolský pedagóg Marián Děd v monografii „Náboženský fundamentalizmus“.

Autor v diele prekonáva všeobecne zažitý ostych a pristupuje k citlivej téme odvážne, avšak rozvážne a úctivo. Hodnotiť radikálne prejavy u troch abrahámovských náboženstiev totiž pre neho neznamená skĺzavať k odsudzovaniu, patológiám nenávisti a schematickému popieraniu všetkého pozitívneho, čo viera v jediného Boha pre ľudstvo v dejinách znamenala a znamená.

Príliš jasné pravidlá

Rozsahovo pomerne útla publikácia je rozčlenená do troch kapitol, v ktorých sleduje klasickú líniu odborných prác. Cez prvú, čisto teoretickú (hoci rozhodne nie nezáživnú) časť sa čitateľ prenesie k jadru autorského zámeru, ktorým je preskúmať a prístupným spôsobom priblížiť problematiku fundamentalizmu v islame, kresťanstve a judaizme. Marián Děd vyvracia zažitý obraz, že fundamentalizmus je spojený výlučne s (extrémne islamským) terorizmom. Naopak, v rôznorodých formách sa objavuje naprieč spomínanými náboženstvami. Identifikovať možno u nich niekoľko spoločných čŕt: snaha o rigidné dodržiavanie písaných (i nepísaných) pravidiel vierouky, pestrosť výkladu oficiálneho náboženského učenia, striktný „morálny manicheizmus“ – jasná vízia toho, čo je morálne správne a čo nie, formálne oddeľovanie sa od okolitého sveta, úsilie pretvoriť okolitý svet podľa vlastných predstáv.

Inzercia

Tretia kapitola je venovaná špecifickému prípadu islamského fundamentalizmu v Iránskej islamskej republike, ktorú možno považovať za akúsi „prípadovú štúdiu“. Na nej autor ilustruje premenu niekdajšej spoločensky rozdelenej monarchie na unifikovaný celok podrobený autoritatívnemu rozhodovaniu miestnych náboženských autorít. Cesta k iránskej teokracii sa javí ako paradoxná. Hoci si koncom 70. rokov minulého storočia tamojší obyvatelia zjavne želali politickú zmenu, tá sa nevyvinula podľa ich predstáv a dovtedy slobodná krajina sa zmenila na diktatúru pretrvávajúcu až dodnes.

Realita či naivita?

Aj keď by sa mohlo zdať, že uvažovanie o náboženskom fundamentalizme je nezlučiteľné s pozitívnou víziou budúcnosti, pre Dědovu prácu to neplatí. Záverečná časť tretej kapitoly sa totiž nesie takpovediac „v znamení nádeje“. Uvedomujúc si stále početné konfliktné línie medzi spomínanými troma „náboženstvami knihy“ (napr. izraelsko-palestínsky spor), autor nevylučuje postupné zblíženie a porozumenie medzi nimi. Pozitívne hodnotí, okrem iného, II. vatikánsky koncil a jeho ekumenické snahy, ktoré sa časom rozširujú aj na čoraz intenzívnejší a plodnejší medzináboženský dialóg. Zároveň ale dodáva, že „v prípade pristúpenia na dialóg musíme akcentovať jeden fakt, súvisiaci s problematikou identity a jej zmeny. Do každého dialógu vstupujú totiž jednotlivé strany s presvedčením zachovať si vlastnú identitu. Úspešnosť tohto dialógu spočíva teda v tom, aby doň jednotlivé subjekty nevstupovali so snahou meniť identitu ostatných“ (s. 86). To, či azda nie je takto načrtnutá predstava vzájomného rešpektu a „tolerancie v rozmanitosti“ príliš naivná, ukáže až čas.

Marián Sekerák

Děd, Marián: Náboženský fundamentalizmus. Praha: Professional Publishing, Central European Education Institute, 2011. ISBN 978-80-7431-067-6; 978-80-89581-00-9.

Odporúčame