NEKROLÓG: Biskup Baláž doputoval k svojmu Majstrovi

V stredu okolo 16.00 nečakane zomrel vo veku nedožitých 71 rokov banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž. Príčinou bola krvná embólia. Pohrebné obrady sa uskutočnia v stredu, 3. augusta v Banskej Bystrici a rodnom Nevoľnom, kde bude aj pochovaný. Až do vymenovania nového biskupa bude diecézu viesť administrátor Marián Bublinec. Doterajšieho generálneho vikára dnes zvolilo kolégium konzultorov.

Rudolf Baláž sa narodil 20. novembra 1940 v obci Nevoľné pri Kremnici ako najmladšie zo šiestich detí. Otec sa jeho narodenia nedožil. Vzťah k Bohu si s ostatnými súrodencami budoval už od detstva vďaka matke Rozálii, ktorá mu umožnila nadobudnúť aj hudobné zručnosti. V Kremnici navštevoval hodiny hry na klavír a husle.

V škole Panny Márie

Kňazská formácia sa nezačala v bratislavskom seminári, kde študoval od roku 1958, ale na mariánskych Starých Horách neďaleko Banskej Bystrice. Miestny kostol Navštívenia Panny Márie bol v máji 1990 povýšený na „menšiu baziliku“, práve vďaka iniciatíve nového biskupa, ktorý do farnosti pozval redemptoristov zabezpečujúcich duchovnú starostlivosť o pútnikov.

„Ty to môžeš dosvedčiť,“ prihovára sa biskup Baláž Panne Márii v predhovore k publikácii venovanej práve spomínanému pútnickému miestu, „že som pri tebe na Starých Horách vyrástol. Od malička som tam chodieval každoročne cez Kremnické hory a Malachov, Banskú Bystricu a Uľanku pešo na septembrovú púť – Mena Panny Márie. Okolo jednej v noci (...) som sa vytratil z kostolnej lavice spod krídel dobrej mamy a poberal som sa na Studničku. V plameni sviečok a v prítomnosti vrúcnych pútnikov (...) prosil som Matku o kňazské povolanie. V tých septembrových, už chladných a predsa na lásku tak horúcich nociach, Mária mi ho vyprosila u svojho Syna Veľkňaza.“

„V plameni sviečok a v prítomnosti vrúcnych pútnikov prosil som Matku o kňazské povolanie. V tých septembrových, už chladných a predsa na lásku tak horúcich nociach, Mária mi ho vyprosila u svojho Syna Veľkňaza.“
biskup Rudolf Baláž
Zdieľať

Po kňazskej vysviacke, ktorú prijal v roku 1963 vo svojom rodisku z rúk vtedajšieho trnavského apoštolského administrátora, biskupa Ambróza Lazíka, prežil kaplánske roky v Brezne, Krupine a v niekoľkých turčianskych farnostiach. Medzi rokmi 1968–1970 pôsobil ako aktuár a ceremoniár na banskobystrickom biskupskom úrade. Po násilnom preložení z tohto pôsobiska sa stal farským administrátorom v Pitelovej. V období rokov 1971–1982 nemohol kvôli odňatému štátnemu súhlasu pôsobiť v pastorácii. Pracoval ako traktorista a ako vodič v Domácich potrebách sídliacich v Hronskej Dúbrave.

Od roku 1982 bol farárom v Turčianskom Petre. Práve tam sa v roku 1990 dozvedel o svojom biskupskom menovaní. Spolu s ním bol menovaný aj Alojz Tkáč pre vtedajšiu Košickú diecézu a Eduard Kojnok pre Rožňavskú diecézu. 19. marca 1990 v historickom farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici prijal z rúk kardinála Jozefa Tomka biskupskú vysviacku. Stal sa prvým biskupom Banskobystrickej diecézy pochádzajúcim z jej územia. Zasadol tak na katedru, z ktorej počas rokov 1850 – 1869 kázal Štefan Moyzes, prvý predseda Matice slovenskej.

Biskupské roky

Vyše dve desaťročia jeho pôsobenia sa výrazne zapíšu do dejín diecézy v srdci Slovenska. „Zrenicou v oku“ biskupa stojaceho v rokoch 1994 – 2000 na čele Konferencie biskupov Slovenska sa stal obnovený kňazský seminár, ktorý fungoval najskôr provizórne na hrade Slovenská Ľupča. Neskôr bol postavený nový, moderný komplex v obci Badín pri Banskej Bystrici, zasvätený sv. Františkovi Xaverskému, patrónovi diecézy. Biskup Baláž sa tiež zaslúžil o obnovu cirkevného základného a stredného školstva na území biskupstva i o založenie Katecheticko-pedagogickej fakulty sv. Ondreja v Ružomberku, predchodkyni dnešnej Katolíckej univerzity.

Ďalšími aktivitami, ktorých iniciátorom a podporovateľom bol zosnulý biskup, boli renovácia veľkého počtu chrámov, kaplniek, fár či krížových ciest, výstavba nových sakrálnych priestorov, kláštorov, vybudovanie Diecézneho pastoračného centra Jána Pavla II., zriadenie Diecéznej historickej knižnice biskupa Štefana Moyzesa v Kláštore pod Znievom, Univerzitného pastoračného centra Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici, vybudovanie viacerých domov sociálnej a zdravotnej starostlivosti či zriadenie Rádia Lumen so sídlom priamo v Banskej Bystrici. Nie nadarmo pôsobil ako predseda Subkomisie pre sakrálne stavby Liturgickej komisie KBS.

Biskup Baláž sa zaslúžil aj o oživenie pútnickej tradície vo svojej diecéze. Obnovilo sa cyrilometodské putovanie do Seliec pri Banskej Bystrici, ktorého prvým iniciátorom bol samotný Štefan Moyzes. Zavedené boli tzv. fatimské soboty v Hriňovej a na Starých Horách, ktorých pútnický areál na Studničke prešiel v roku 2002 rozsiahlou rekonštrukciou. Duchovnému rozkvetu obyvateľov malo napomôcť aj pozvanie viacerých ženských i mužských reholí na územie biskupstva. Vzťah mládeže k Bohu už viacero rokov pomáha posilňovať podujatie s názvom „Kvetný víkend“ konané každoročne počas Kvetnej nedele.

„Pôsobenie Rudolfa Baláža v čele diecézy malo svoje dva vrcholy: návštevu pápeža Jána Pavla II. 12. septembra 2003 a diecéznu synodu, ktorú otvoril v závere omše na banskobystrickom Námestí SNP sám pontifik.“ Zdieľať

Pôsobenie Rudolfa Baláža v čele diecézy malo svoje dva vrcholy: návštevu pápeža Jána Pavla II. 12. septembra 2003 a diecéznu synodu, ktorú otvoril v závere svätej omše na banskobystrickom Námestí SNP sám pontifik. V uvítacej reči nezabudol pripomenúť pohnuté obdobie, ktorým biskupstvo prešlo, a to najmä počas totalitného režimu. Nemým svedkom sa stal morový stĺp Panny Márie v strede mesta. „Pred vami, Svätý Otče, stojí socha Nepoškvrnenej, ktorá je trvalým svedkom toho, že Boh nikdy neopúšťa svoj ľud. V roku 1964 navštívil toto mesto Nikita Sergejevič Chruščov, a preto socha bola odstránená za múry mesta. Na jej mieste totiž musela stáť tribúna pre vodcov ateistického režimu. Tridsať rokov bola zastrčená v kúte za hradbami. Keď sa spomínaný mocnár vracal do Moskvy, Ústredný výbor jeho strany ho odvolal z funkcie generálneho tajomníka. To je poučenie, že v každej dobe by človek mal vedieť, nech je v akomkoľvek postavení, že si má vážiť duchovné hodnoty. Božia moc totiž trvá navždy, ako to hovorí axioma: ,Crux stat, dum volvitur mundus!´ - ,Kríž stojí, aj keď sa svet kymáca!´”

Nečakané úmrtie

Len nedávno, 17. júla biskup Baláž posvätil v obci Horná Ves pri Kremnici prvý kostol na Slovensku zasvätený bl. Jánovi Pavlovi II. Jeho úcta k veľkému pápežovi bola verejne známa. Rovnako známe však boli i zdravotné problémy zosnulého biskupa. Nik však nemohol poznať Boží zámer, že na sviatok sv. Gorazda, „syna slovenskej zeme“ a učeníka slovanských vierozvestov, bude do večnosti povolaný muž, ktorý bol nielen rovnako šíriteľom úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi, ako aj významným synom Slovenska.

Ako pre portál Postoy.sk povedala hovorkyňa Banskobystrickej diecézy Zuzana Juhaniaková, k úmrtiu biskupa došlo v priebehu bežného pracovného stretnutia, počas ktorého náhle stratil vedomie a krátko na to zomrel. Príčinou smrti bola krvná embólia.

Pohrebné obrady sa uskutočnia v stredu, 3. augusta vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici o 10.00. Hlavným celebrantom zádušnej svätej omše bude bratislavský arcibiskup, predseda KBS Stanislav Zvolenský. Po nej budú o 16. hodine obrady pokračovať svätou omšou vo Farskom kostole Premenenia Pána v rodisku biskupa, v Nevoľnom. Nasledovať bude uloženie tela do hrobu na miestnom cintoríne. Každý deň do pohrebu o 9.00 hod., 11.00 hod., 14.00 hod. a 16.00 hod. budú v chrámoch Banskobystrickej diecézy znieť zvony ako spomienka na zosnulého.

„Pohľad do budúcnosti je vždy tajomný a zároveň dôležitý. Nikto z nás nevie, čo nás čaká, ako sa vyvinie situácia..., a predsa o budúcnosti treba hovoriť. Nevieme, čo nás čaká, ale jedno vieme: chceme do budúcnosti vykročiť s Kristom. Prosíme ho, aby zostal s nami a my chceme zostať s Ním,“ povedal pri jednej príležitosti zosnulý biskup. Odpočívaj v pokoji!

Marián Sekerák

Foto: TK KBS (Miroslava Šipulová, Štefan Fajta, Jozef Kováčik)

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo