Ježiš v dielach Matúša Lányiho

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Ježiš v dielach Matúša Lányiho

M. Lányi: Ježiš Superman, zámena atribútov (2006) / Najsvätejšie srdce Ježišovo, maľba z roku 1770

V mnohých kultúrach symbolizuje srdce živé centrum osoby, miesto, kde komplexne splývajú myšlienkové, citové a existenčné prejavy človeka.

V katolíckej cirkvi počiatky osobitnej úcty k Ježišovmu Srdcu siahajú až do 12. storočia k sv. Anzelmovi a sv. Bernardovi a po zjaveniach Božského Srdca rehoľníčke Margite Márii Alacoque z rádu Navštívenia Panny Márie vo francúzskom Paray-le-Monial v 2. polovici 17. storočia sa táto úcta začala veľmi vzmáhať. Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho však pre celú Cirkev ustanovil až v roku 1856 pápež Pius IX., ktorý o osem rokov neskôr vyhlásil sestru Margitu Máriu Alacoque za blahoslavenú. V roku 1920 túto rehoľníčku svätorečil pápež Benedikt XV. V roku 1956, pri príležitosti 100. výročia zavedenia sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, vydal pápež Pius XII. encykliku s názvom „Haurietis Aquas“ (Čerpajte vodu), v ktorom vysveľuje teológiu úcty k Božskému Srdcu. Je to titul, ktorý má svoj pôvod v knihe proroka Izaiáša, kde svätý pisateľ prorokuje, že Srdce Ježišovo sa stane prameňom lásky: „Budete čerpať s radosťou vody z prameňov spásy.“ (Iz 12, 13) Áno – čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásonosných – plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh. Metafora vody tu prorokom použitá je symbolom Ducha Svätého.

Obraz Matúša Lányiho Molekulárny Kristus 2007 interpretuje známu predlohu prostredníctvom jazyka súčasnej vedy. Kristov obraz je vytvorený z častíc molekúl. Slovo molekula je odvodené od latinského slova moles – hmota. Obraz nám tak predstavuje Krista, ktorý prijal zákony hmoty a „stal sa človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi“. Jeho fyzická podoba je abstrahovaná, stáva sa „všetkým vo všetkom“ (1 Kor 15, 28).

„Známy obraz žehnajúceho Krista dotýkajúceho sa svojho najsvätejšieho srdca rukami poznačenými ranami po klincoch zbavujem jeho fyzickej podoby. Na tomto obraze je Syn Boha znázornený ako molekulárna väzba. Fundament Boha je zredukovaný na absolútny hmotný element, aby prostredníctvom tohto kontrastu zvýraznil veľkosť svojho nositeľa,“ povedal o svojom obraze autor Matúš Lányi.

M. Lányi, Molekulárny Kristus (2007)/Ľ. Fulla, Božské srdce (1944)

Matúš Lányi sa narodil v roku 1981 v Spišskom Podhradí. Študoval na Katedre výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby. Vystavoval na mnohých výstavách na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku a Francúzsku. V súčasnosti žije v Bratislave a pracuje ako vedúci Centra múzejnej komunikácie v Slovenskom národnom múzeu. 

Premena vína na krv – akryl na plátne 130x200 cm – 2006

Hlavnými témami tvorby Matúša Lányiho, pozostávajúcej najmä z malieb a videí, sú kresťanstvo, náboženstvo a viera. Je azda jediným etablovaným slovenským autorom mladej generácie, ktorý sa týmto témam venuje programovo. Kresťanské námety, ktoré sú základom dejín európskeho umenia, dokáže spracovať s odstupom a s pomocou pochopiteľného a súčasného výtvarného jazyka posúva odveké myšlienky do nových súvislostí, čím reflektuje problémy dnešnej doby. Mohlo by sa zdať, že jeho diela pracujú s iróniou alebo sarkazmom, či dokonca vyjadrujú kritiku náboženstva a katolíckej cirkvi, avšak ako veriaci človek sa nesnaží lacno šokovať. Naopak, prináša iný pohľad a ponúka divákom priestor na zamyslenie.

Dielo Peter zapiera Ježiša je súčasťou troch maliarskych cyklov s názvom Windows, v ktorých spracoval kľúčové pasáže z evanjelií pomocou symboliky dnešnej digitálnej doby – známymi „oknami“ z operačného systému Windows. 

K téme kresťanstva sa dostal prirodzene. Hovorí, že čím dlhšie sa jej venuje, tým ťažšie sa od nej bude vedieť odpútať. Je  pre neho veľmi príťažlivá, dôstojná a absolútne nadčasová. Ostatné témy vo výtvarnom umení pre neho zatiaľ zaujímavé nie sú. 

Predstaviteľ mladej generácie silnejúcej východoslovenskej scény dlhodobo reflektuje kresťanské témy a kultúru, od prvých výrazných sérií maliarskych prác v kombinácii novozákonných odkazov a počítačového jazyka (séria Windows) či molekulárnej fyziky (Vyslanie dvanástich, Molekulárny Ježiš). V ostatnom období vytváral práce v priestore – išlo o zakresľovanie pôdorysov chrámov v profánnom prostredí – telocvičňa, športové ihrisko (relevation 11, John 2). Jeho Katedrála v Trnave je monumentálna sochárska realizácia 12 metrov vysoká, dlhá 14 metrov a široká 6 metrov, má podobu kresťanského kostola a je zhotovená z lešenárskych trubiek. Nadväzuje na jeho predchádzajúce práce v 3D a znamená obraznú „rekonštrukciu“ kresťanskej tematiky a tradície, ktoré sú trochu obchádzané v súčasnej vizuálnej kultúre. 

Lányiho diela spájajú v sebe dve polohy súčasnej komunikácie. Jazyk literárny, kde ako podklad a východisko slúži biblický text, a jazyk „počítačový“ , kde vychádza z používateľského prostredia Windows. Spracovaním týchto podkladov predkladá a tlmočí biblické náboženské pravdy do jazyka „novej biblie“. Hlboký symbolizmus prenáša s ľahkosťou, do sveta novej gramotnosti.

Každý obraz je zároveň položením ťažkej otázky a hľadaním odpovedí. Autor ich nenachádza a ponecháva na nás, kde nájsť správne riešenie, a otvára cestu.

Diela plné otáznikov, symbolickej transkripcie, s cielenou výpovednou hodnotou sa dotýkajú mnohých otázok života. Netvária sa primárne ako hlboké posolstvo, v čom je ich sila a prístupnosť pre súčasného človeka.

Foto: archív autorky

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo