Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
20. november 2023

Píše Igor André

Desať nevyžiadaných rád Robertovi Ficovi pre oblasť marginalizovaných skupín

Jediné, čo ma ženie, nie je úcta k Vám, ale láska k mojej vlasti. Táto problematika, rok čo rok naliehavejšia, sa týka predovšetkým troch krajov, ktoré tvoria polovicu územnej rozlohy Slovenska.

Desať nevyžiadaných rád Robertovi Ficovi pre oblasť marginalizovaných skupín

Ilustračná snímka. Foto: Postoj/Tomáš Puškáš

Robert Fico začína svoj štvrtý mandát ako predseda vlády. V roku 2026 to bude s krátkymi prestávkami už dvadsať rokov, čo nám tu vládne. Práve sa zmocňuje balíka eurofondov z tretieho sedemročného programového obdobia od nášho vstupu do EÚ. Ficove vlády mali bezkonkurenčne najväčší vplyv na ich čerpanie.

V aktuálnom období 2021 – 2027 je na inklúziu marginalizovaných rómskych komunít (MRK) vyčlenených viac ako 900 miliónov eur, čo je doterajšie maximum od nášho vstupu do EÚ. Štyristo miliónov má byť priamo v gescii Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a zvyšných 500 miliónov má byť predovšetkým v pôsobnosti ministerstiev práce a školstva. Ako sa tieto skutočnosti preklápajú do programového vyhlásenia štvrtej Ficovej vlády? 

Odpoveď je, že veľmi vágne, nekonkrétne a nedostatočne. Treba to povedať otvorene – je tragédia, že niekto, kto sa hotuje vládnuť už bezmála 20 rokov, nemá v tejto oblasti takmer žiadny plán, pričom platnej a aktualizovanej stratégii nedôveruje. Vládny program v oblasti inklúzie MRK je manifestom bezradnosti. Veď ako inak sa dá komentovať vyjadrenie, že „osobitne bude vládu zaujímať možnosť, obzvlášť motivácie zapojenia členov marginalizovaných skupín do pracovného trhu, ktorý je dnes poznačený nedostatkom pracovnej sily“?

Čiže oni sa štyri roky budú iba „zaujímať o možnosti a skúmať motivácie“, ako zapojiť MRK do pracovného trhu? Toto prezentuje človek, ktorý má na starosti už tretí eurofondový balík na riešenie nepriaznivej situácie v rómskych komunitách? To je na uterák.

Samozrejme, ešte sa v texte vyskytuje povinná jazda v podobe uistenia verejnosti, že pokračovať sa bude „len v takých projektoch a stratégii marginalizovanej rómskej komunity, ktoré sa osvedčili a priniesli merateľný efekt“. Irónia je, že táto vláda chce merať nejaký efekt projektov v a pre MRK, ale takmer celý ich vládny program je formulovaný tak, že nie je možné ho v ničom brať na zodpovednosť, lebo nemá žiadne merateľné ukazovatele.

No a čerešničkou na torte je, samozrejme, posledná veta, ktorá hovorí, že vo svojich politikách k marginalizovaným skupinám bude vláda uplatňovať „filozofiu rovnováhy medzi právami a povinnosťami dotknutých osôb“. Táto záhadná formulácia naznačuje, že si tu (aj za ostatné tri Ficove vlády!) marginalizované komunity užívali viacej slobôd na úkor povinností. Opäť, ak to tak bolo a stále je (čo je samo osebe mimoriadne diskutabilné), nesú za to zodpovednosť predovšetkým predchádzajúce Ficove vlády.

Čo chce v tomto robiť jeho štvrtá vláda – vytvárať zákony šité na mieru jednej socio-etnickej skupiny? Opäť, nedozvedáme sa nič, je to len taká malá vyhrážka, ktorá sa dobre počúva určitej časti populácie.   
 
Dobre, pán Fico, obraciam sa teraz priamo na Vás. V ďalšej časti chcem byť konštruktívny, a preto Vám budem prezentovať 10 nevyžiadaných rád v tejto oblasti. Jediné, čo ma ženie, nie je úcta k Vám, ale láska k mojej vlasti. Táto problematika, rok čo rok naliehavejšia, sa týka predovšetkým troch krajov (BB, PO, KE), ktoré tvoria polovicu územnej rozlohy Slovenska. Z toho sa nedá už vyvliecť všeobecnými frázami, ktoré nám ponúkate vo svojom vládnom programe.    

1. Ste politik, ktorého hlavným raison d’être v politike je udržať si moc aj po ďalších voľbách. Ak svoju hlavnú motiváciu chcete skĺbiť aj s nejakým posunom v marginalizovaných komunitách, zamerajte sa na to, čo vidno najviac a čo je hmatateľné – zlepšenie bývania, ideálne vo svojpomocne legálne postavených domoch s asistenciou neziskových organizácií a najmä vďaka štandardným pôžičkám z Vami nenávidených bankových ústavov. Viditeľné a uchopiteľné zmeny je možné vidieť aj v horizonte štyroch rokov. Začnite však okamžite.

2. Oblasť bývania je zároveň spúšťačom pozitívnych zmien v ďalších oblastiach. Vízia zásadnej kvalitatívnej zmeny v bývaní prináša nádej, ktorá uvoľňuje obrovskú (rómsku) energiu dobrým smerom. Tá sa dovtedy kanalizuje často patologickými spôsobmi. Nádej v bývaní má zázračný kaskádovitý efekt na budovanie zodpovednosti za ďalšie generácie a zmenu v prístupe k financiám. Tá zase súvisí so zmenou v prístupe k práci.    

3. Zasaďte sa celou svojou politickou váhou za zmeny, ktoré sa objavili aj v inej časti Vášho PVV, vo fungovaní Slovenského pozemkového fondu. Ten je kľúčovou inštitúciou, aby sa obce čo najrýchlejšie dostali k vlastníctvu pozemkov, ktoré potom môžu predávať na účely svojpomocnej výstavby aj pre rómske komunity. 

4. Ak by zmeny vo fungovaní Slovenského pozemkového fondu nestačili na spustenie svojpomocnej výstavby pri rómskych komunitách v masívnom meradle, predstúpte pred nás, občanov SR, a vysvetlite nám, prečo je vyvlastňovanie pôdy známych vlastníkov na účely budovania nových pekných legálnych „rómskych štvrtí“ v strategickom záujme slovenskej spoločnosti. Skúste na financovanie odškodňovania známych vlastníkov vyjednať s EÚ peniaze z eurofondového balíka na inklúziu MRK.

Inzercia

5. Zamerajte sa na viditeľné symboly, okolo ktorých dennodenne prechádzajú tisíce ľudí. Takými sú napríklad na železničnej trati do Košíc Družstevná ulica v Krompachoch a taktiež neďaleká osada vo svahu pri obci Richnava. Na ceste pre motorové vozidlá to je zase osada Habeš na začiatku mesta Sečovce v smere od Dargova. Predstavme si, že tisíce ľudí zrazu vidia, ako sa na lúke pri železničnej trati buduje infraštruktúra na vznik novej legálnej rómskej štvrte. Predstavme si, že tisíce ľudí cestujúcich denne vlakmi vidia, ako si Rómovia sami stavajú domy, ktoré si môžu z danej pôžičky dovoliť. To isté sa týka aj priestranstva medzi osadou Habeš a začiatkom majoritnej časti mesta. Presaďte a jasne komunikujte, že z „rómskych“ eurofondových peňazí na cesty, chodníky, vodovody, kanalizáciu, čističky odpadových vôd a verejné osvetlenie bude profitovať aj majoritné obyvateľstvo, ak by „rómska štvrť“ stála trochu ďalej od centrálnej časti obce.

6. Hoci týmto spôsobom nikdy nevyriešite 100 % nelegálnych osád a možno aj v rámci jednej nelegálnej osady iba 30 % ľudí, aj to pomôže k tomu, že rómska komunita sa začne vnútorne kultúrne štiepiť, bude sa vytvárať oveľa väčší tlak na sociálnu zmenu, pretože ľudia budú vidieť, že existuje úplne hmatateľná šancu na lepší život, ak ju niekto chce uchopiť. Zásadným spôsobom sa zníži napätie v spolužití medzi Rómami a Nerómami, čo bude znamenať aj návrat detí do miestnych základných škôl, ktoré v predchádzajúcom období odchádzali v dôsledku nekompatibility hodnôt a zlého hygienického štandardu rómskych žiakov.

7. Kto chce stavať dom, musí mať príjem zo stabilného zamestnania. V oblasti zamestnanosti nepodporujte umelé vytváranie sociálnych podnikov. V prvom rade sa oprite o existujúce štruktúry verejnej správy, ich podniky a regionálnu samosprávu. Zvolajte si príslušných rezortných ministrov, ktorí majú vo svojej gescii tieto štátne podniky: Lesy SR, Vojenské lesy, š. p., Národné parky, Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenský vodohospodársky podnik, Slovenská elektrizačná a prenosová sústava. Zistite, aké sú ich reálne personálne potreby pre nízkokvalifikované pracovné miesta. Cenu práce, prípadnú rekvalifikáciu, pracovné potreby a pomôcky financujte z „rómskych“ eurofondov na ministerstve práce.

Tento proces môže byť manažovaný prostredníctvom krajských pracovných agentúr. Jedna taká už existuje v BBSK. Ak by PSK a KSK vedeli, že tieto agentúry budú v spolupráci so strednými školami vyberať a pripravovať pre štátne podniky dlhodobo nezamestnaných ľudí, neváhali by ich zriadiť tiež. Bol by to vynikajúci príklad zmysluplnej symbiózy, kde si štát objednáva službu vo verejnom záujme od krajskej samosprávy. Hoci by bola mzda týchto nízkokvalifikovaných pracovníkov dotovaná, po vyčerpaní dotácií by už mali mať oveľa vyšší predpoklad sa zamestnať na otvorenom trhu práce, ktorý bude najmä s príchodom automobilky Volvo na východné Slovensko nenásytne žízniť po tisícoch ľudí.  

8. Automobilka Volvo chce spustiť výrobu niekedy v roku 2026, takže na prípravu ľudí máte zhruba dva roky. To nie je veľa času. Byť Vami, okamžite uložím pani ministerke hospodárstva Denise Sakovej úlohu, aby so všetkými zainteresovanými aktérmi urýchlene pripravila strategický plán, ako zapojiť priamo do tejto výroby a potom aj do výroby subdodávateľov tisíce nízkokvalifikovaných rómskych pracovníkov a pracovníčok. V súčte priamo a nepriamo vytvorených pracovných miest má ísť o viac ako 40 000 ľudí (berieme do úvahy aj príchod firmy Bosch v Prešove). V tomto procese môžu hrať opäť významnú rolu krajské agentúry práce, ale aj rôzne (Vami milované) mimovládne organizácie, ktoré s týmto druhom činnosti majú bohaté skúsenosti. 

9. Určite pokračujte a zvážte rozšírenie programu na obnovu kultúrnych a historických pamiatok. Rómov by sme nemali vídavať iba na zrúcaninách hradov, ale aj pri oprave kostolov, kaštieľov a meštianskych domov v správe štátu. Starostlivosť o kultúrne a historické pamiatky musí byť premiérska téma. Je to vec národnej hrdosti, či bude o skladbe robotníkov na oprave kultúrnych pamiatok na Slovensku rozhodovať skôr Viktor Orbán ako Vy.

10. Moja posledná nevyžiadaná rada k Vám sa týka toho Vášho tajomného odkazu k údajnej nevyváženosti práv a povinností marginalizovaných komunít. Nejdem sa tu rozpisovať, čo si o tom myslím. To nie je podstatné. Viem asi, kam mierite – k údajnému zneužívanie systému sociálnych dávok. Hádžem teda Vám, predstaviteľovi rustikálnej národno-sociálnej demokracie, rukavicu: zvážte zavedenie časového stropu na poberanie dávok v hmotnej núdzi pre ľudí, ktorí sú po objektívnom posúdení mentálne, zdravotne a fyzicky v stanovenej norme. Môžu to byť napríklad tri roky.

Ak do troch rokov takýto človek po možnostiach štátom hradenej rekvalifikácie na konkrétne pracovné miesto v štátnom alebo súkromnom podniku odmietne nastúpiť alebo po nástupe do daného zamestnania neodpracuje nepretržite aspoň šesť mesiacov, stráca ďalej nárok na tieto dávky. Štát mu bude garantovať iba to povestné jedno teplé jedlo denne. Spolu s Vami som presvedčený, že toto opatrenie by malo zásadný dosah na zvýšenie zamestnanosti. Tak čo, pán premiér, tľapneme si na to?

Obávam sa, že až sem ste sa v čítaní nedostali. V každom prípade, k týmto radám sa môžete kedykoľvek vrátiť. Čas Vám však neúprosne beží. 

Odporúčame

Falošný boh menom Empatia

Píše Igor André

Falošný boh menom Empatia

Jedna z najperfídnejších foriem psychologickej manipulácie zo strany manipulátora je zámerné vyvolávanie viny prostredníctvom poznania tých najzákladnejších stavebných kameňov morálnej výbavy jednotlivca z daného civilizačného okruhu.

-20%
Život s chuťou
11,90 9,52

Diár 2024 / / Život s chuťou

Objavte bohatstvo saleziánskej spirituality, ktorý prináša hlboké zamyslenia nad Božím slovom, ale aj kratšie či dlhšie svedectvá o tom, čo náš život napĺňa a z bežných vecí robí nezabudnuteľné.

Objavte bohatstvo saleziánskej spirituality, ktorý prináša hlboké zamyslenia nad Božím slovom, ale aj kratšie či dlhšie svedectvá o tom, čo náš život napĺňa a z bežných vecí robí nezabudnuteľné.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.