Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Tlačové správy
27. jún 2022

Trnavská univerzita oslavuje tridsať rokov

Otvorila telemedicínske centrum a pozýva študovať nový program counseling

Trnavská univerzita má za sebou produktívny rok. Spustila nový študijný program a otvorila výučbu sestier na simulátore.

Otvorila telemedicínske centrum a pozýva študovať nový program counseling

Pohľad na Trnavskú univerzitu

Okrem toho založila medzinárodné konzorcium, udelila čestný doktorát uznávanému kardiológovi Bélovi Merkélymu, venuje sa výskumu rakoviny krčka maternice a ako prvá začala vyučovať potravinové právo.  Z diania na trnavskej alma mater vyberáme:

Trnavská univerzita: 30-ročná dcéra slobody
Zákon o zriadení Trnavskej univerzity bol prijatý 25. marca 1992 hlasmi KDH, VPN, ale aj poslancov ďalších strán. Navrhovatelia považovali za potrebné nadviazať na tradíciu pôvodnej Trnavskej univerzity z rokov 1635 – 1777, lebo „pre hľadanú identitu slovenského národa je nesmierne dôležitá aj úcta a pozitívny vzťah k histórii svojich kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií“. Bolo naliehavé „využiť tento historický klenot slovenského národa pre súčasné úsilie o obrodu jeho duchovnej slobody, kultúry a humanizmu“. Zákon podpísal aj vtedajší predseda SNR František Mikloško, podľa ktorého „Trnavská univerzita je prvorodenou dcérou slobody na Slovensku“.

Trnavská univerzita bola obnovená zákonom z 25. marca 1992

Counseling
Trnavská univerzita sa kontinuálne rozvíja tri desaťročia, čoho výsledkom je aj otvorenie nového študijného programu counseling na teologickej fakulte. Counseling ako nedirektívna metóda sociálnej pomoci je vo svete známa už desaťročia. Overili si ju v USA, ale aj vo Veľkej Británii, v Taliansku či Rakúsku. Nie je to však „len“ sociálne poradenstvo. Absolvent takéhoto odboru získa vedomosti, zručnosti a kompetencie napríklad spoznať patologické správanie v komunite alebo rodine. Gulnora Hundley z University of Central Florida predstavila counseling ako spôsob pomoci jednotlivcom, aby hľadali svoje vlastné odpovede v živote. „Mnohí ľudia si myslia, že counselori dávajú rady a hovoria ľuďom, čo majú robiť, ale to nie je pravda. My sme tu pre ľudí, aby našli svoje vlastné odpovede a svoj spôsob života. Keď sa nám nedarí, sami si nevieme pomôcť a potrebujeme tretiu stranu, aby nám s tým pomohla.“

Garantkou counselingu je prof. Mária Šmidová

Budúcnosť je telemedicína
Trnavská univerzita sa v uplynulom akademickom roku zaradila medzi špičku európskych univerzít. Otvorila telemedicínske simulačné centrum – prvé na Slovensku pre nelekárske zdravotnícke odbory (ošetrovateľstvo). Na simulátore sa budúce zdravotné sestry učia pracovať so „skutočným“ pacientom. Je to špeciálne upravená figurína, na ktorej je možné sledovať vybrané fyziologické funkcie, akými sú EKG, glykémia, saturácia kyslíkom či krvný tlak. Študenti musia poskytnúť náležitú zdravotnú starostlivosť a potrebné zručnosti získavajú už v škole, nie až v nemocničnej praxi. Dokonca si vyskúšajú ošetrovanie viacerých diagnóz a scenárov, ktoré môžu v realite nastať. Hlavným cieľom takéhoto vzdelávania je, aby budúci ošetrovatelia ovládali štandardizované diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské postupy. 

Inzercia

Prvé telemedicínske simulačné centrum bolo otvorené na Trnavskej univerzite

Lev, ktorý zastavil Hunov pred bránami Ríma
Dôležitou súčasťou Trnavskej univerzity je aj vedecké bádanie. Najnovšie prichádza s výsledkami svojej niekoľkoročnej práce prof. Miloš Lichner, SJ,  autor novej monografie Teologický svet pápeža svätého Leva Veľkého v dobovom kontexte. V knihe prináša prvý slovenský preklad najdôležitejších Levových homílií a listov. Lev I., ktorý ako prvý pápež dostal prímeno Veľký a je napríklad patrónom organistov, nielenže potvrdil božskú i ľudskú prirodzenosť Ježiša Krista a úspešne bojoval s nepravdivými náukami, ale navyše pred bránami Ríma zastavil hunského vodcu Attilu. Lev I. bol zvolený za pápeža v roku 440 a zomrel v roku 461. Na Petrovom stolci bol 21 rokov, čím sa jeho pontifikát zaraďuje medzi najdlhšie v histórii. Kto má záujem o ranocirkevné dejiny alebo sa chce zoznámiť s leoniánskym korpusom, môže siahnuť po tejto novej monografii z pera teológa a prorektora Trnavskej univerzity.

Po niekoľkých rokoch práce vydal prof. Miloš Lichner knihu Teologický svet pápeža svätého Leva Veľkého v dobovom kontexte

Počet študentov TRUNI rastie
Trnavská univerzita v posledných šiestich rokoch má stabilný a vyrovnaný počet študentov. Priemerný počet študentov v rokoch 2016 – 2021 bol 4 857 vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. V súčasnosti na nej študuje 5 202 študentov, čo je najvyšší počet od roku 2016 a súčasne je to 7 % viac oproti priemeru. V sledovanom období oproti najnižšiemu počtu študentov (rok 2018) sa Trnavská univerzita rozrástla o 644 poslucháčov (čo je viac ako o 14 %). Sú to výborné výsledky, za ktorými stojí výnimočná kvalita vzdelávania, vedy a výskumu, tvrdá a poctivá práca, no tiež pevné tradície akademického života v Trnave siahajúce až do roku 1635.

Trnavská univerzita láka čoraz viac študentov

Druhé kolo
Na troch fakultách Trnavskej univerzity – teologickej, filozofickej a pedagogickej – v súčasnosti ešte prebieha druhé kolo prihlášok. Spomedzi mnohých atraktívnych odborov je možné vybrať si ten, ktorý pribudol do ponuky ako najnovší. Je ním counseling, ktorý sa dá študovať práve na teologickej fakulte a je zameraný na aktívne sprevádzanie ľudí v krízových situáciách.  Druhé kolo prihlášok plánuje univerzita ukončiť 31. júla 2022. Pokiaľ sa neviete dočkať nového akademického roka, môžete zažiť Trnavskú univerzitu aj skôr – napríklad vďaka letnej škole latinského jazyka, ktorá sa koná už začiatkom júla na filozofickej fakulte.

FOTO: TRUNI/Barbora Likavská

Odporúčame

-10%
Vojna a trest
24,90 22,41

Novinka Michaila Zygara / Vojna a trest

Kto je zodpovedný za túto vojnu? pýta sa ruský novinár Michail Zygar. A odpovedá: my všetci! Spisovatelia, historici i obyčajní Rusi a Rusky. V knihe sa zamýšľa nad koreňmi ruskej nenávisti voči Ukrajine, z ktorej vyvrela najhoršia vojna tohto storočia.

Kto je zodpovedný za túto vojnu? pýta sa ruský novinár Michail Zygar. A odpovedá: my všetci! Spisovatelia, historici i obyčajní Rusi a Rusky.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.