CIRKEV: Volá sa B21

Doslova búrku diskusií medzi teológmi, prekladateľmi, médiami či jednotlivými cirkvami vyvolal v Čechách nový moderný preklad Svätého písma s provokačným názvom Biblia pre 21. storočie, v skratke B21.

Nový preklad vyšiel po dlhých osemnástich rokoch práce v Čechách po Veľkej noci. Vydala ho Nadácia Novej Biblie králickej s kolektívom troch autorov: Jiřího Hedánka, Jana Talafanta a vedúceho prekladateľa Alexandra Fleka. O prvotnom impulze, prečo cítili potrebu vydať nový moderný preklad sa vyjadril Alexander Flek pre online noviny Kresťan Dnes „My sme vlastne boli celá veľká skupina ľudí, ktorí sa začali obracať k viere pred zamatovou revolúciou a boli sme ľudia, ktorí neboli odchovaní tými starými prekladmi biblie a mali sme s tým trošku problém (...) mnoho mladých ľudí z ateistického prostredia sa začalo obracať k viere.“

Autori mali zámer nahradiť prázdne miesto medzi králickou bibliou vydanou v Čechách v sedemnástom storočí a ekumenickým prekladom zo sedemdesiatych rokov. „Kniha nesie príbeh, ktorý storočia formoval našu civilizáciu a len posledné desiatky rokov sme od neho odstrčení. Chcem týmto príspevkom zaplniť dieru v tom našom postkomunistickom stave a doplniť znalosti,“ povedal Flek pre Lidové Noviny.

Prečo moderný preklad?

Biblia je preložená do moderného jazyka a to spolu s jej provokačným názvom vyvoláva značný záujem verejnosti. Stať zo Svätého písma, kde k Panne Márii prichádza anjel a ona mu podľa starého králického prekladu odpovedá na jeho zvesť o narodení Spasiteľa: „Aj, děvka Páně“, aj to bol jeden z motívov potreby vydania nového prekladu, keďže „staré“ spojenie „děvka Páně“, sa dá vysvetliť rôzne. „Sú to tri slová a ani jedno z nich sa už nepoužíva, naviac dnes znamenajú niečo iné,“ vysvetľuje Alexander Flek časopisu Reflex.

Biblia 21. storočia túto stať už prekladá: „Hle, jsem služebnice Páně“. Je to jeden z viacerých dôvodov vedúcich prekladateľského tímu, „vytvoriť preklad jednoducho zrozumiteľný aj čitateľom bez predchádzajúcich skúseností so starovekými alebo náboženskými textami“ .

Za novým prekladom B21 sa skrýva veľká snaha zaujať čitateľa sprístupniť mu ťažké texty. Ako píše novinárka Jana Šrámková v Reflexe: „V príbehových častiach je preklad 21. storočia výborný. Zvolil odvážne cestu aktualizácie jazyka a dosiahol skutočne vynikajúcu čitateľnosť. Príbehy vystupujú vo svojej rozmanitosti, plastickosti, emocionálnom napätí, surovosti i bizarnosti. Majú potenciál čitateľa vtiahnuť a uchvátiť, čo môže byť pre mnohých v biblickom materiáli úplne nová skúsenosť.“

Otázka by ale mohla znieť, či „zábavnejšie“ čítanie nie je na úkor správnosti výkladu jednotlivých statí. Biblii21 sa totiž vytýkajú chýbajúce poznámky vysvetľujúce ťažký text alebo mnohokrát násilne kladené rýmy na úkor presnosti.

Vyjadrenia cirkví

Keďže Biblia pre 21. storočie je projektom vychádzajúcim z lona protestantizmu, dochádza tu k výrazným odlišnostiam v porovnaní so starými prekladmi. "Keď túto bibliu otvorí katolícky kresťan, zistí, že to nie je celá jeho biblia. Chýba tu sedem starozákonných kníh a niektoré ďalšie sú tu predkladané v kratšej verzii, než ako je známe v takzvanom širšom kánone," upozorňuje pre ČTK Česká biskupská kancelária. Najmä z tohto dôvodu nemôže byť nový preklad schválený pre liturgické potreby Katolíckej cirkvi.

Podľa Joela Rumla, predstaviteľa Českobratskej cirkvi evanjelickej, najväčšej protestantskej cirkvi v Čechách, má byť biblia zrozumiteľná pre ľudí všeobecne. Písmo by malo byť čo najvernejšie originálu. "Je jasné, že preklad Biblie sa má robiť v ekumenickej rovine, kam patria pseudoepigrafné spisy, ktoré v Biblii21 chýbajú. Tým pádom sa táto Biblia pre ekumenické používanie diskvalifikuje," vyjadril svoje myšlienky Ruml pre Kresťan Dnes.

Cirkev bratská a Cirkev československá husitská sú s prekladom spokojné, Evanjelická cirkev metodistická a Evanjelická cirkev augsburského vyznania sa zatiaľ voči novinke správajú zdržanlivo.

Miroslava Komorová
Foto: kevinroose.com, artbos.cz

Ekumenická Biblia bez DT kníh v koži

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo