Súdny proces s Titusom Zemanom a spoločníkmi

Komunistický režim sa najprv pokúsil získať čas rokovaniami so zástupcami Cirkvi. Keď sa ukázalo, že dohoda s Cirkvou by znamenala jej podriadenie a p...

Komunistický režim sa najprv pokúsil získať čas rokovaniami so zástupcami Cirkvi. Keď sa ukázalo, že dohoda s Cirkvou by znamenala jej podriadenie a postupnú likvidáciu, snažil sa rozložiť Cirkev znútra.

AKTUÁLNE: Mladí idealisti. Spomienka na popravených členov Bielej légie

V nedeľu, 20. februára, uplynulo 60 rokov od násilnej smrti troch mladých ľudí: Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára. Stali sa obeťami bezohľadného politického násilia a súčasne aj hrdinami rodiaceho sa protikomunistického odboja na Slovensku. Dnes, keď naše myslenie a konanie často určuj...

V nedeľu, 20. februára, uplynulo 60 rokov od násilnej smrti troch mladých ľudí: Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára. Stali sa obeťami bezohľadného politického násilia a súčasne aj hrdinami rodiaceho sa protikomunistického odboja na Slovensku. Dnes, keď naše myslenie a konanie často určuj...