Lukáš Mak

Lukáš Mak

Zaoberá sa štúdiom vojenskej histórie a techniky.

Strana 1

Strana 1