Juraj Kohutiar

Juraj Kohutiar

Bývalý disident a aktivista tzv. podzemnej cirkvi. Popri svojej technickej profesii sa venoval tiež charite, medzinárodnej politike, rôznym aspektom bezpečnosti a prekladaniu americkej konzervatívnej a náboženskej literatúry.

Strana 1

Rodina a civilizácia
Rodina a civilizácia

Kniha Rodina a civilizácia, životné dielo váženého harvardského sociológa Carle Clarka Zimmermana, v čase svojho vydania pred sedemdesiatimi rokmi (1947) nevzbudila väčšiu pozornosť. Konzervatívne kruhy v USA ju začali objavovať až po niekoľkých desaťročiach.

Strana 1