KULTUREVUE: Útoky na krásu

pieta-text.jpg Dostojevskij v románe Idiot (1866) napísal: ,,Krása spasí svet”. Často citovaný, a predsa tajomný výrok. A čo naň duch negácie a rozdelenia? Ten s výrokom nepolemizuje verbálne, netvrdí, že krása nikoho nespasí, ale – akoby pristupoval rovno k činu: ,,Tv...

pieta-text.jpg Dostojevskij v románe Idiot (1866) napísal: ,,Krása spasí svet”. Často citovaný, a predsa tajomný výrok. A čo naň duch negácie a rozdelenia? Ten s výrokom nepolemizuje verbálne, netvrdí, že krása nikoho nespasí, ale – akoby pristupoval rovno k činu: ,,Tv...

RECENZIA: Katarzné filmovými prostriedkami

turin-table-text.jpg Film Turínsky kôň (r. Béla Tarr, 2011, maďarsky, 146´) má jasný autorský zámer a schopnosť pôsobiť v divákovom srdci – meniť jeho nazeranie, rozširovať pohľad. Dosahuje to filmovými prostriedkami, premenou ktorá nevzniká strihom, ale vo vnútri fil...

turin-table-text.jpg Film Turínsky kôň (r. Béla Tarr, 2011, maďarsky, 146´) má jasný autorský zámer a schopnosť pôsobiť v divákovom srdci – meniť jeho nazeranie, rozširovať pohľad. Dosahuje to filmovými prostriedkami, premenou ktorá nevzniká strihom, ale vo vnútri fil...

KULTUREVUE: Bartimejove pašie v Tichu

bar2-text.jpg O nevyčerpateľnosti inšpirácie z biblických prameňov svedčí aj komorné predstavenie, premiérované pred rokom v bratislavskom staromestskom klube Ticho a spol. – Bartimejove pašije (Monodilema o pravde a strachu). Je príznačné, že aj v tomto prípade ide o...

bar2-text.jpg O nevyčerpateľnosti inšpirácie z biblických prameňov svedčí aj komorné predstavenie, premiérované pred rokom v bratislavskom staromestskom klube Ticho a spol. – Bartimejove pašije (Monodilema o pravde a strachu). Je príznačné, že aj v tomto prípade ide o...

KULTUREVUE: Spomienka na Jaroslava Pelikána

pelikan-jaroslav-text.jpg Na krajanov v zahraničí by sme nemali zabúdať. Hlavne preto, aby sa dostali do nášho kultúrneho povedomia. V tomto mesiaci uplynulo 7 rokov od smrti svetoznámeho cirkevného historika Jaroslava Pelikána, ktorý o kresťanoch často hovoril ako o ...

pelikan-jaroslav-text.jpg Na krajanov v zahraničí by sme nemali zabúdať. Hlavne preto, aby sa dostali do nášho kultúrneho povedomia. V tomto mesiaci uplynulo 7 rokov od smrti svetoznámeho cirkevného historika Jaroslava Pelikána, ktorý o kresťanoch často hovoril ako o ...

KULTUREVUE: Dobrý biskup medzi Bedármi

bienven.jpg Prvá kniha monumentálneho diela Bedári je venovaná postave biskupa, rozhodujúcej pre celú expozíciu diela. Bez tohto biskupa by nebolo hlavného hrdinu Jeana Valjeana. Keďže v dramatizáciách, ktoré si prirodzene žiadajú redukcie, sa táto postava obmedzuje n...

bienven.jpg Prvá kniha monumentálneho diela Bedári je venovaná postave biskupa, rozhodujúcej pre celú expozíciu diela. Bez tohto biskupa by nebolo hlavného hrdinu Jeana Valjeana. Keďže v dramatizáciách, ktoré si prirodzene žiadajú redukcie, sa táto postava obmedzuje n...

KULTUREVUE: Náboženské divadlo ako katechéza aj zábava

kvitky1_0_0.jpg Predstavenie Kvítky svatého Františka je dôkazom, čo nám tu chýba: civilizovaná smiechová kultúra, náboženské divadlo a chýba tiež dejinné vedomie, teda znalosť starých textov európskej kultúry. Z hľadiska napĺňania uvedených esteticko-spoločenských fu...

kvitky1_0_0.jpg Predstavenie Kvítky svatého Františka je dôkazom, čo nám tu chýba: civilizovaná smiechová kultúra, náboženské divadlo a chýba tiež dejinné vedomie, teda znalosť starých textov európskej kultúry. Z hľadiska napĺňania uvedených esteticko-spoločenských fu...

NÁZOR: Anna Hlaváčová o Jánovi Budajovi

Jána Budaja poznám z konca 80. rokov. Vďaka nemu som spoznala aj Dominika Tatarku. Zvlášť silným zážitkom bolo, keď sa v byte Budajovcov na Moskovskej ulici Dominik vrátil do Katolíckej cirkvi, ktorú opustil v povojnových rokoch. Pamätám si tých deväť Tatarkových krokov v ústrety skromnému biskupov...

Jána Budaja poznám z konca 80. rokov. Vďaka nemu som spoznala aj Dominika Tatarku. Zvlášť silným zážitkom bolo, keď sa v byte Budajovcov na Moskovskej ulici Dominik vrátil do Katolíckej cirkvi, ktorú opustil v povojnových rokoch. Pamätám si tých deväť Tatarkových krokov v ústrety skromnému biskupov...