Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Komentáre a názory
17. október 2015

Prečo sú ľudia „odcudzení“ Cirkvi?

Práve sa nachádzam v Ríme (spolu so šéfredaktorom The Catholic Thing Robertom Royalom) na Synode o rodine, kde pôsobíme ako pozorovatelia a komentátori pre rozličné katolícke rádiá a televízie.
Prečo sú ľudia „odcudzení“ Cirkvi?

Väčšina „mediálnej akcie“ sa odohrala mimo synodálnej sály, čo sa aj dalo čakať vzhľadom na rozhodnutie nezverejňovať stručný obsah príspevkov jednotlivých synodálnych otcov. Namiesto toho sa na tlačových brífingoch Svätej stolice uvádzajú rozličné vyjadrenia, ktoré odzneli na synode, bez identifikácie, kto čo povedal. Preto aspoň čiastočnú personálnu orientáciu v momentálnej situácii dokážu poskytnúť len tí synodálni otcovia, ktorí sa rozhodnú hovoriť s médiami na záznam.

Arcibiskup Mark Coleridge z austrálskeho Brisbane poskytol rozsiahly rozhovor pre National Catholic Reporter. Otvorene priznáva, že ho znepokojuje neurčitosť postupov, ktoré sa momentálne používajú na synode, a že Instrumentum laboris je podľa neho „slabý“ dokument, ktorý „nie je dostatočne silný a bohatý na to, aby poskytol základ pre celú prácu synody.“ Ostatní biskupi hovoria väčšinou to isté.

Arcibiskup Coleridge predpovedá, akým smerom sa bude uberať synoda v prípade pálčivých otázok nadhodených na synode v roku 2014: „Synoda podľa mňa neodmietne to, čo sa chápe ako základné učenie Cirkvi, myslím tým nedotknuteľnú trojicu manželstvo, Eucharistia a Cirkev. Ak sa dotkneme jedného z týchto troch, dotkneme sa všetkých. To nie je okrajová záležitosť. To je základ.” Na jednej strane je to úľava, no zároveň vyvoláva i znepokojenie, keď niekomu čo i len napadne, že by zhromaždenie katolíckych biskupov malo záujem dotýkať sa „základného učenia Cirkvi“ či odmietať ho.

„V mnohých častiach sveta si uvedomujeme, že jazyk, ktorým hovoríme, nič nekomunikuje, a že spôsob nášho konania sa nedotýka života mnohých ľudí. Práveže sa ukazuje, že v živote mnohých ľudí, ktorí potrebujú pomoc, spôsobuje hlboké odcudzenie.”
Arcibiskup Mark Coleridge, Austrália Zdieľať

Arcibiskup Coleridge pokračuje: „To sa nestane, zároveň je však podľa mňa nemysliteľné, aby sme po skončení tohto synodálneho procesu hovorili a robili v oblasti manželstva a rodiny len to, čo hovoríme a robíme už dlho.“ A dodáva: „V mnohých častiach sveta si uvedomujeme, že jazyk, ktorým hovoríme, nič nekomunikuje, a že spôsob nášho konania sa nedotýka života mnohých ľudí. Práveže sa ukazuje, že v živote mnohých ľudí, ktorí potrebujú pomoc, spôsobuje hlboké odcudzenie.”

Táto úvaha vyvoláva vo viacerých smeroch znepokojenie. Jasné a rozhodné znovupotvrdenie toho, čo Cirkev vždy učila o manželstve a rodine, by bolo najvítanejším a najosviežujúcejším výsledkom synody, keď uvážime nemilosrdne nepriateľský kultúrny kontext, v ktorom žijeme, a neistotu, ktorú zakúsili veriaci po zverejnení neslávne známej Priebežnej správy na minuloročnej synode. Fakt, že si návrh kardinála Waltera Kaspera, aby rozvedení a civilne znovu zosobášení katolíci mohli prijímať Eucharistiu, získal podporu rozličných vplyvných duchovných, vyvolal u mnohých dojem, že Cirkvi sa už nechce učiť o cudzoložstve a nerozlučnosti manželstva to, čo učila vždy.

Podobne vyvolala škandál i súbežná kampaň za vyslovenie určitého uznania údajnej hodnote homosexuálnych vzťahov, keď sa manželstvo dalo na roveň so zväzkom založeným na smrteľnom hriechu sodomie. Znovupotvrdenie toho, čo Cirkev vždy učila, nie je len zbytočné a prázdne opakovanie. Je to skôr skutočne prorocká a aktuálna výzva, aby sme obnovili svoju vieru v spasiteľný Boží plán pre muža a ženu.


Arcibiskup Mark Coleridge z Brisbane v Austrálii

Pokiaľ ide o efektivitu jazyka učenia Cirkvi („jazyk, ktorým hovoríme, nič nekomunikuje“), je potrebné rozlíšiť niekoľko vecí. Komunikácia je neefektívna, keď poslucháč slovám nerozumie. Keď však slovám rozumie, efektívna je, hoci by aj poslucháč pravdivosť posolstva odmietal. Pokiaľ ide o morálne učenie Cirkvi, problémom pre mnohých dnes nie je jeho nezrozumiteľnosť, akoby nedokázali pochopiť, čo Cirkev učí. Skôr je to tak, že učeniu rozumejú veľmi dobre – a odmietajú ho.

Problémom pre mnohých dnes nie je nezrozumiteľnosť, akoby nedokázali pochopiť, čo Cirkev učí. Skôr je to tak, že učeniu rozumejú veľmi dobre – a odmietajú ho. Zdieľať

Nejde teda o neúspešnú komunikáciu, ale o úspešné odovzdávanie nepríjemného poznania. Cirkev je poslaná volať hriešnikov k pokániu, čo sa začína ohlasovaním pravdy evanjelia, akokoľvek by bola v rozpore so životným štýlom, ktorý si zvolili poslucháči tohto ohlasovania. Absolútna istota o pravdivosti náuky Cirkvi a viera v účinnosť Božej milosti nám hovoria, že hnev alebo smútok, ktoré u človeka spôsobuje výzva žiť podľa Božieho plánu, sú spasiteľné – a mnohorakým spôsobom potrebné.

Inzercia

Arcibiskup Coleridge však tvrdí nielen to, že jazyk nič nekomunikuje, ale i to, že „v živote mnohých ľudí, ktorí potrebujú pomoc, spôsobuje hlboké odcudzenie“. Dostávame sa tak k základnej otázke, čo vlastne odmietajú odcudzení ľudia, ktorí potrebujú pomoc: odmietajú dosiaľ neodhalenú dezinterpretáciu skutočných Kristových slov o manželstve a sexuálnej morálke, pričom táto dezinterpretácia sa nachádza v náuke sv. Jána Pavla II. a Benedikta XVI.? To asi sotva.

Vinu na odcudzení ľudí oddelených od Krista z dôvodu nedostatočného jazyka nemá náuka Cirkvi, ako ju v poslednej dobe ohlasovali títo pápeži. Tí hovorili jasným jazykom, ktorý je všeobecne uznávaný ako verný Písmu a Pokladu viery. Odcudzuje ich hriech. Jazyk použitý vo Familiaris consortio a v Katechizme Katolíckej Cirkvi netreba upravovať. Skôr si treba jasne uvedomiť, že smútok v dôsledku hriechu (čiže odcudzenia) zastiera myseľ (spôsobuje duchovnú slepotu) a privádza ľudí k tomu, že sa búria proti Božiemu plánu naplnenia človeka.

V prípade, že formulácia náuky Cirkvi nevyjadruje krásu a pravdivosť Božieho Slova presne a s istotou, treba ju možno vylepšiť. Podľa mňa sa to však nedá povedať o tom, čo Cirkev neprestajne učí o Božom pláne pre manželstvo a rodinu. Keby synoda toto učenie smelo znovupotvrdila, predstavovalo by to jasnú výzvu tento plán prijať.

Toto je skutočný liek na odcudzenie sa Bohu a Cirkvi.

P. Gerald E. Murray, J.C.D.
Autor je farár vo farnosti sv. Rodiny v New Yorku a kánonický právnik.

Pôvodný text: What “Alienates” People from the Church?, medzititulky redakcia, ilustračné foto: TASR/AP, brisbanecatholic.org.au.

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame

Stratený a nájdený: Marťan Ridleyho Scotta

Stratený a nájdený: Marťan Ridleyho Scotta

Kedykoľvek sa Hollywood vzopne a vzlietne do vesmíru, berie so sebou na palubu pozemskú záťaž. Inak to ani nemôže byť. Dráma je vždy ľudskou drámou, dokonca aj vtedy, keď sa týka zelených bytostí so špicatými ušami pochádzajúcich z Marsu. Alebo ľudí, čo idú tam.

Zlé správy z Nemecka

Zlé správy z Nemecka

5. –18. októbra sa v Ríme uskutoční tretie mimoriadne generálne zasadnutie biskupskej synody, ktoré má riešiť Pastoračné výzvy pre rodinu v kontexte evanjelizácie.  5505516898_5d7ef66f2f_b2.jpg Sekretariát synody vo Vatikáne vypracoval Prípravný dokument, ktorý obsa...