Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Komentáre a názory
19. september 2015

Amerika nemá s anuláciami manželstiev dobrú skúsenosť

Nové motu proprio pápeža Františka, ktoré zjednodušuje proces anulácie, si vyslúžilo chválu i kritiku.

Amerika nemá s anuláciami manželstiev dobrú skúsenosť

Chválu za to, že vyzerá ako ďalší skutok štedrosti a milosrdenstva zo strany tohto pápeža a ako dobrodenie pre tých, čo sú v zlých manželstvách. Teraz môžu mať rýchly proces anulácie a opäť sa zosobášiť v Cirkvi. Kritiku za to, že niektorí ho vidia ako ďalší krok podkopávajúci nerozlučnosť manželstva a cirkevnú disciplínu.

Niektorí z jeho podporovateľov si tiež asi myslia, že pápež šikovne predišiel niektorým sporom očakávaným na nadchádzajúcej synode o rodine, pričom podľa kritikov im predišiel tak, že jednoducho dal ďalšie rýchle riešenie pre rozvodový proces a prijímanie. Podľa nich je to extrémna liberalizácia, ktorá prakticky zaručuje rýchlu a jednoduchú anuláciu. Tento názor sa pokojne môže oprieť o skúsenosť americkej cirkvi.

Americká cirkev rozšírila anulácie už v roku 1971, Ján Pavol II. to zrušil

V roku 1971 povolil Pavol VI. národnej konferencii katolíckych biskupov využívať v manželských kauzách experimentálne predpisy. Tie sa v Spojených štátoch stali zákonom. O aké predpisy šlo? Po prvé, vo väčšine prípadov mohol rozhodovať manželské kauzy samosudca. Po druhé nebola povinnosť odvolať sa na ďalší tribunál. Po tretie, každá časť celého procesu mala určené krátke časové úseky, takže celá kauza mohla trvať od začiatku do konca osem mesiacov. Znie to povedome? Prakticky to boli naše „nové“ postupy, hoci tie idú ešte o krok ďalej a celý proces skracujú ešte viac – v niektorých prípadoch len na 45 dní.

Presne tieto postupy však zámerne zrušil sv. Ján Pavol II., keď sa osobne zaoberal manželskými kánonmi v Kódexe kánonického práva z roku 1983 (a americké experimentálne predpisy zjavne považoval za nevyhovujúce). Dôvod naznačuje vo svojich každoročných príhovoroch Rímskej róte, v ktorých často varuje, že príliš laxný proces anulácie by mohol podkopať nerozlučnosť manželstva.

Nikdy nespomenul americké experimentálne predpisy ako také, no veľmi dobre si uvedomoval, že po ich zavedení počet anulácií v tejto zemi explodoval. Na konci 60-tych rokov (pred zavedením nových predpisov) sme tu mali menej ako 400 anulácií, v nasledujúcich rokoch počet anulácií vyletel na desiatky tisíc. Dnes sa polovica anulácií na celom svet udeľuje v rámci Cirkvi v Spojených štátoch, hoci je v nej len 6 percent katolíkov na svete. Človek by musel byť naozaj slepý, aby nevidel, ako tieto predpisy súvisia so spomínanou explóziou: a sv. Ján Pavol II. bol všetko, len nie slepý.

Anulácia nie je rozvod, no chápe sa tak

Spojené štáty sú dnes svetovým lídrom v počte potratov a americká cirkev je svetovým lídrom v počte anulácií. Cirkev si môže hovoriť, koľko chce, že anulácia nie je rozvod, čo je zjavne aj pravda, pokiaľ ide o katolícku náuku, no bežná populácia, vrátane veľmi veľkého percenta katolíkov, chápe proces anulácie jednoducho ako katolícky rozvod. V 70-tych rokoch mi jeden anglikánsky priateľ vyčítal: „my anglikáni tomu hovoríme rozvod a vy katolíci anulácia, ale v konečnom dôsledku je to to isté, lebo to má úplne rovnaký dopad na životy ľudí.”

Oni majú rozvodovú mentalitu, my máme teraz anulačnú mentalitu. Táto nová mentalita možno vysvetľuje, prečo sa dnes prepadá počet uzatvorených manželstiev a postupne klesá aj počet anulácií. Mnohí katolíci sa spýtajú: „načo aj?“ Ak toto nenaznačuje, že sa nejako podkopala permanencia manželstva, potom neviem, čo by to mohlo naznačovať.

Pápež František má určite tie najlepšie úmysly, no celkom zjavne odmietol opatrné a obozretné rozhodnutie svojho predchodcu, ktorý nám dal Kódex z roku 1983. Akoby si myslel, že experimentálne americké predpisy boli úplne v poriadku a mali by sa rozšíriť na celý katolícky svet. Je však pripravený aj na dôsledky, ktoré nastali v Spojených štátoch?

Ak si naozaj myslí, že urýchlenie procesu anulácie pomôže chudobným a nebude mať za následok podkopanie permanencie manželstva ako takého, tak len dúfam, že sa nemýli. No skúsenosť americkej Cirkvi nedáva veľké dôvody na nádej.

Inzercia


Pápež František so sudcami Rímskej róty

Dôsledky rozšírenia vo svete ukáže čas

Za explóziou anulácií u nás nie je čisto len uvoľnenie kánonických predpisov. To samozrejme tiež zohralo svoju úlohu, no je za tým ešte viac. V skutočnosti sa stalo to, že sa navyše aj veľmi rozšírili dôvody pre anuláciu, takže obsahujú všetky možné psychologické prekážky zabraňujúce platnému súhlasu. Väčšina anulácií sa dnes obvykle udeľuje z dôvodu nedostatočného chápania podstatných povinností v rámci manželstva.

O aké podstatné povinnosti ide? Bývali to tri dobrá manželstva, ktoré identifikoval sv. Augustín a ktoré sú primerane objektívne: potomstvo, vernosť a nerozlučnosť či permanencia. Aj s nimi súvisiace dôvody boli dostatočne objektívne, hoci nie vždy ľahko overiteľné: úmysel jedného z partnerov nemať deti, úmysel nezostať verným a úmysel vstúpiť do manželstva, ktoré nie je trvalé.

Nové experimentálne predpisy pridali neschopnosť vytvoriť „životné spoločenstvo“, ktoré manželstvo predstavuje. „Životné spoločenstvo“ je však veľmi subjektívny a neurčitý pojem, podobne ako psychologické prekážky vytvorenia tohto spoločenstva. Subjektívnosť tohto dôvodu mala navyše nevyhnutne za následok ešte väčšiu subjektívnosť na strane sudcu: ako on osobne chápal psychologickú prekážku, na základe psychológie, ktorú on osobne prijímal.

Kombinácia subjektívnych dôvodov a subjektívnosti procesu vytvorila výbušnú zmes a nevyhnutným následkom bola explózia. Povedie tá istá kombinácia, ktorú teraz pápež František rozšíril na celý svet, k inému dôsledku? To ukáže len čas. Pápež František však niekoľkokrát povedal, že polovica manželstiev na svete je podľa neho neplatná, tak by som sa na to veľmi nespoliehal.

P. Mark A. Pilon
Autor je kňaz arlingtonskej diecézy vo Virginii, získal doktorát posvätnej teológie na Univerzite Santa Croce v Ríme. Pôsobil na katedre systematickej teológie v seminári na Mount St. Mary, pravidelne prispieval do časopisu Triumph a je bývalým a stále externe vyučujúcim profesorom na Notre Dame Graduate School of Christendom College. Pravidelne píše pre littlemoretracts.wordpress.com.

Pôvodný text: The New Annulment Norms and the American Experience, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, flickr.com (CC BY 2.0).

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame

Čo zapríčinilo modernú kultúrnu revolúciu? Antikoncepcia

Čo zapríčinilo modernú kultúrnu revolúciu? Antikoncepcia

Nemecký filozof G. W. F. Hegel na začiatku 19. storočia popísal vo svojej Fenomenológii ducha (vychádzajúc z Diderota), ako francúzske osvietenstvo nebadane zapríčinilo masívnu zmenu vo svetonázoroch: Osvietenstvo sa ako neviditeľný a nebadaný duch zakráda pomedzi ctihodné časti nič netušiaceho bôži...

Denník Svet kresťanstva