Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
09. 03. 2018, 09:00

Bozk cez Dunaj

Existuje množstvo príbehov lásky zmarených politickou situáciou v krajine, kde sa odohrávali.
Bozk cez Dunaj

Mnoho z nich je prikrášlených filmovými scenáristami, hranými emóciami, skutočnosť však býva mnohokrát triviálnejšia, aj keď rovnako krutá. Hranice a politika stáli aj za príbehom Aleny a Otta Č., rozvedenými manželmi, ktorým osud ponúkol druhú šancu a nádej začať nový život za Železnou oponou. Proti však boli „tajní z hranice“ – spravodajskí dôstojníci 11. brigády Pohraničnej stráže, pôsobiaci v Malackách, Bratislave a Komárne.

22-ročný Otto v roku 1979 spolu s kamarátom Tiborom emigroval z Československa. Ešte predtým sa rozviedol so svojou 24-ročnou manželkou Alenou. Môžeme špekulovať, či z dôvodu, aby jej svojím útekom nepriťažil. Na rodiny utečencov pozeral režim ako na podozrivé elementy a potenciálnych utečencov. Alena však ďalej žila bežný život železničnej úradníčky v Komárne.

O päť rokov neskôr dostala IV. Spravodajská skupina Komárno, spadajúca pod 11. brigádu Pohraničnej stráže Bratislava, operatívnu informáciu, že sa Otto a Tibor zdržiavajú v Maďarsku, kde ich navštevovali známi z Komárna. Čoskoro sa ukázalo, že sa Otto v maďarskom Györi a Komárome stretával aj s bývalou manželkou Alenou. Alena totiž disponovala pracovným povolením, zabezpečujúcim prechod do Maďarska v služobných záležitostiach a pomerne často ho využívala.

Na rodiny utečencov pozeral režim ako na podozrivé elementy a potenciálnych utečencov. Zdieľať

Náčelník spravodajskej skupiny podplukovník Štefan Kyseľ na Alenu založil zväzok preverovanej osoby AUSTRÁLIA a v polovici februára 1985 si nechal schváliť náčelníkom spravodajského oddelenia „Plán opatrení a kontroly osoby vedenej v spise“. Prvým krokom bolo zavedenie tzv. blokácie Aleny na Odbore pasov a víz v Komárne. Znamenalo to, že jeho pracovníci získali vedomosť o záujme spravodajskej skupiny Komárno o jej osobu a zároveň predišli prípadnému stretu záujmov týchto dvoch štátnobezpečnostných zložiek.

Na Alenu nasadil Kyseľ agenta s krycím menom FRENK, ktorý mal preveriť, prečo sa stretáva s bývalým manželom, čo si myslí o emigrácii a či nekriticky neobdivuje život v západných krajinách a nepropaguje ho.

Agenta s krycím menom IVO chcel využiť na sledovanie Otta – s kým sa stretáva na výmenníkovej stanici v maďarskom Komárome a ako sa vyjadruje medzi zamestnancami železníc po stiahnutí exmanželky z pracovného zaradenia, umožňujúceho jej cestovať služobne do Maďarska.

Kyseľ chcel osobne zistiť v mieste bydliska Aleny medzi miestnymi kriminálnikmi a známymi jej exmanžela, s kým sa ešte stretáva. Na Ottových dobrých známych a Alenu plánoval vyžiadať previerku korešpondencie.

Rozhodenie sietí prinieslo výsledky. Spravodajská sieť zistila, že Otto nahováral exmanželku na spoločný útek do zahraničia a navrhol jej, že sa opäť zosobášia. Súhlasila a 4. apríla 1985 sa zobrali v Györi. Po druhom sobáši si začala vybavovať vysťahovalecké povolenie do Austrálie, ale úrady jej manželstvo uzavreté na území Maďarska neuznali kvôli údajnému falšovaniu dokladov zo strany Otta.

Alena po tomto tvrdom strete s realitou nepokračovala vo vybavovaní vysťahovania, zmenila zamestnanie a prerušila všetky styky s (ex)manželom Ottom. Štefan Kyseľ ju kontroloval do júla 1988, keď zväzok uzavrel s konštatovaním, že „menovaná riadne pracuje, vedie riadny život a neprejavuje záujem o odchod do zahraničia“.

„Tajní z hranice“ sa pri výkone služby riadili rovnakými smernicami ako Štátna bezpečnosť. Ich prvoradým záujmom bolo udržanie obyvateľov s úmyslami na emigráciu v republike. Na dosiahnutie tohto cieľa využívali všetky dostupné spravodajské prostriedky. Výsledkom boli neraz nenávratne zničené rodinné väzby a medziľudské vzťahy. Ako to s Annou a Ottom po roku 1989 nakoniec dopadlo, nevieme, isté však je, že dnes by sa ich túžba po novom začiatku v zahraničí dala uskutočniť jednoduchšie.

Foto a dokumenty: Archív Ústavu pamäti národa

Odporúčame