Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
27. 02. 2018, 21:05

Opustite svoje malé dieťa alebo plaťte devastačnú pokutu!

Sme lekárky a matky. Chceme pracovať v obvodných ambulanciách pre dospelých a pre deti. V sektore, kde je kritický nedostatok lekárov. Ministerstvo zdravotníctva si na nás pripravilo pascu.
Opustite svoje malé dieťa alebo plaťte devastačnú pokutu!

Foto: Flickr.com/FRANCIS JIMENEZ MECA

V politickej snahe dostať nás čo najrýchlejšie do vyprázdnených ambulancií likviduje naše možnosti mať deti a starať sa o ne.

Ministerstvo zdravotníctva s veľkou slávou spustilo v októbri 2014 Rezidentský program pre ambulantných lekárov v odboroch všeobecné lekárstvo pre dospelých a pediatrov.

Odborná verejnosť sa zhoduje v tom, že ide o jedno z mála systémových riešení problémov v zdravotníctve. Tento program má riešiť katastrofálnu situáciu s nedostatkom obvodných lekárov, často vo vysokom dôchodkovom veku, ktorých nemá kto nahradiť. Lekári a najmä lekárky zaradené do tohto programu sa po 3 až 4 rokoch praxe a štúdia ukončeného skúškou stanú obvodnými lekármi pre dospelých alebo obvodnými pediatrami.

Výhodou programu pre lekára bolo vytvorenie miesta v nemocnici a zabezpečenie plynulého vzdelávania, výhoda pre nemocnicu spočívala v tom, že získala zadarmo prácu lekára, pretože celý plat tohto lekára nemocnici preplácalo ministerstvo. Tieto špecializácie boli inak pre nemocnice nezaujímavé. Nemocnice pred zavedením tohto programu odmietali  prijímať lekárov, ktorí im po nadobudnutí špecializácie odišli preč do obvodných ambulancií.

Pre ženy matky, ktoré v drvivej väčšine mali záujem o toto povolanie (aktuálne 90 % lekárov v rezidentskom programe sú ženy), bola  výhodou aj možnosť polovičného úväzku. Po 3 rokoch od spustenia programu na ministerstve zistili, že sa im nedarí doplniť stavy v ambulanciách tak rýchlo, ako politické záujmy kážu. Dôvod je jednoduchý – veľká časť lekárok zaradených do programu sa úplne prirodzene vzhľadom na vek rozhodla časom založiť si rodinu a mať deti.

Na túto situáciu ministerstvo zareagovalo krátkozrakým nátlakovým spôsobom, a to novelou zákona č. 92/2017 Z. z., ktorá zmenila podmienky nielen pre nových rezidentov, ale aj pre tých, ktorí do programu vstupovali za iných podmienok. Čiže touto retroaktivitou porušuje základné princípy právneho poriadku. Nemá totiž ani zmysel uzatvárať nejakú zmluvu, ak podmienky zmluvy bude jedna strana svojvoľne kedykoľvek meniť.  

Táto novela spravila na dlhé roky z lekárok – rezidentiek druhotriednych občanov. Pretože ak chcú mať viac detí alebo s nimi chcú ostať doma tri roky rovnako ako iné slovenské matky, musia sa z „programu“ vykúpiť. Podľa danej novely zákona totiž žena nemôže zostať doma s dieťaťom na materskej a rodičovskej dovolenke súvisle dlhšie ako 2 roky, inak bude nútená vrátiť všetky mesačné superhrubé mzdy za reálne odvedenú prácu v nemocnici a za školenia, čo môže dosiahnuť až sumu do 70-tisíc eur. Ak lekárka skončí lekársku fakultu ako 25-ročná, musí absolvovať špecializačné štúdium v dĺžke 3 – 4 roky s jediným súvislým prerušením na maximálne 2 roky. Čiže je obmedzená porodiť jedno dieťa, s ktorým môže zostať doma ani nie do jeho druhých narodenín.

Po nastúpení do ambulancie lekárka musí pre zmenu už „súvisle“ poskytovať zdravotnú starostlivosť počas ďalších 5 rokov. Žiadna možnosť prerušenia sa už nespomína, teda sa zdá, že počas týchto piatich rokov lekárka nemôže porodiť dieťa či ochorieť. Teda môže, ale hrozbou je vrátenie všetkých miezd za odvedenú prácu a štúdium až do výšky 70-tisíc eur.

Podľa danej novely lekár alebo lekárka po skončení štúdia musí začať pracovať v ambulancii do 6 mesiacov od ukončenia štúdia znova pod hrozbou tých istých najvyšších sankcií. Pričom dôvody na nenastúpenie do praxe môžu byť znovu objektívne – starší kolega po čase odmietne ambulanciu „pustiť“ a lekárka si musí založiť novú ambulanciu so všetkou byrokraciou pri vybavovaní, lekárka môže zostať dlhodobo PN, OČR či porodiť dieťa. Z informácií od už zatestovaných kolegov, ako aj zo Slovenskej zdravotníckej univerzity máme potvrdené, že tento termín je šibeničný. Nezdá sa nám ale vôbec spravodlivé, ak napr. lekár nestihne z objektívnych príčin začať pracovať v ambulancii do šiestich mesiacov od ukončenia štúdia, aby vracal celú superhrubú mzdu za svoju štvorročnú vykonanú prácu! 

Zákon musí rozlišovať situácie porušenia záväzku a miery jeho porušenia. Samozrejme, v prípade porušenia nejakého záväzku, je pochopiteľné isté sankcionovanie, ale nie návrat mzdy za odvedenú prácu , ktorú sme predsa odpracovali. O tom, že tieto sankcie nie sú v súlade so zákonom, svedčí aj fakt, že ich v Českej republike, kde je história rezidentského programu dlhšia, úplne zrušili.

V mojom prípade som sa rozhodla pre rezidentský program aj kvôli možnosti polovičného úväzku, ktorý mi dovoľoval skĺbiť prácu lekárky s rodinou. Popri starostlivosti o svoje deti som začala na polovičný úväzok aj pracovať ako lekárka, avšak pravidlá rezidentského programu sa zrazu vyššie spomínanou novelou zmenili a tento polovičný úväzok mi bol zo dňa na deň zrušený. 

A tak som bola nútená vrátiť sa na rodičovskú dovolenku, kde však podľa nových pravidiel nemôžem zostať dlhšie ako 2 roky, a vrátiť sa na polovičný úväzok už tiež nemôžem. Rezidentský program, samozrejme, opustiť môžem, ale podľa súčasne platnej novely zákona by som musela zaplatiť okolo 8-tisíc eur. Teda musím zaplatiť aj odvody a pritom je možné, že nemocnica odvody zamestnávateľa za zamestnanca ani neuhradila – ako sa to deje napríklad v zadlženej Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Podľa našich informácií už asi 5 rokov neplatí odvody za zamestnávateľa.

Do podobných ťažkostí sa dostala naša kolegyňa (meno máme k dispozícii), ktorá nastúpila do programu vyše 2 roky pred novelou zákona – teda podmienky, na ktoré pristúpila pri vstupe do programu, boli o dva roky úplne iné. Porodila dieťa a keďže sa jej nedalo vrátiť od 1,5-ročného dieťaťa do práce, tak sa musela „vykúpiť“ vystúpením z programu sumou 12 965 eur, ktorú bola donútená uhradiť.

Na všetky tieto skutočnosti sme ministerstvo opakovane upozorňovali niekoľko mesiacov bez reálnej odozvy – skupina lekárok, ako aj cestou Lekárskeho odborového združenia. 

V osobnom kontakte niektorí zamestnanci MZSR a Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) ubezpečovali rezidentky, že novela zákona platí len pre „nových rezidentov“ a od skôr zaradených nič vymáhať nebudú. Rovnaké vyhlásenie poskytla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. S úsmevom sa zaručila, že nič sa retroaktívne vymáhať nebude. K dispozícii však máme vyjadrenie právničky Slovenskej zdravotníckej univerzity, že zákon platí retroaktívne – teda aj pre tých, ktorí nastupovali za úplne iných podmienok. 

Ministerstvo našej kolegyni, ktorú spomíname vyššie a ktorá už zaplatila takmer 13-tisíc eur, v písomnej komunikácii vyčíta, že neskončila 5-ročné špecializačné štúdium za 4 roky, počas ktorého mala pracovnú zmluvu. A toto berú za porušenie jej povinnosti a nutnosť platiť. Preto ministerstvo hovorilo (riaditeľ Ing. Tomáš Kuča), že si bude od nej vymáhať návrat prostriedkov do nej vložených. 

SZU jej ju vyčíslilo podľa nového zákona (retroaktívne) a vymáhalo od nej superhrubú mzdu za odvedenú prácu. Pokiaľ by pani Eliášová s úsmevom nezavádzala o retroaktivite, tak by mala kolegyňa platiť podľa svojej zmluvy (a starého zákona) iba za 5 dní náhrady mzdy za poskytnuté voľno počas vzdelávania a pár sto eur za poplatky na škole.

A navyše, podľa starého zákona a svojej zmluvy by kolegyňa mohla byť na rodičovskej dovolenke rovnako ako ostatné ženy na Slovensku. Pokiaľ vieme, nútili ju nastúpiť do práce, čo nemohla. A práve toto bolo dôvodom, prečo pani kolegyňa ukončila rezidentský program. Toto je podľa vás dobrovoľnosť, pani Eliášová?

V každom prípade platí zákon, a nie ústne vyhlásenie ministra alebo jeho hovorkyne do kamery. A ten hovorí jasne: „Špecializačné štúdium začaté pred 1. májom 2017 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2017.“ Teda zmeny v programe podľa súčasne platnej legislatívnej úpravy platia pre všetkých lekárov bez ohľadu na to, kedy do programu vstúpili.

Zároveň podľa vyjadrenia hovorkyne ministerstva zdravotníctva lekárky neplánuje ministerstvo nijako diskriminovať a súčasne platné obmedzenie materskej dovolenky plánuje predĺžiť na 3 roky. Položme si však otázku, či to nie je to isté len v bielom? Koľko detí môže žena porodiť za 3 roky? Ak tak „stihne“ maximálne dve, no od druhého bude musieť odísť pred dovŕšením 3 rokov. A čo, ak by chcela 3 deti? Alebo druhé dieťa po 3 rokoch od prvého? Naozaj to nie je žiadna diskriminácia, pani hovorkyňa?

Oficiálny výklad novely plánovaný na august 2017 ministerstvo doteraz nepripravilo, pretože avizovalo nutnosť komplexnejšieho prepracovania legislatívy – ďalším zákonom, ktorý je údajne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Desiatky lekárok na materskej a rodičovskej dovolenke sa nachádzajú v neistej situácii, či môžu naďalej zostať doma so svojimi maloletými deťmi, či a kedy môžu porodiť ďalšie dieťa. A aké obmedzenia prinesie ďalšia legislatívna úprava?

Hoci rezidentský program pokladáme za kľúčový pre riešenie alarmujúceho nedostatku obvodných lekárov, musíme konštatovať, že súčasné ministerstvo zdravotníctva na čele s ministrom Druckerom tomuto programu zasadilo smrteľné údery.

Mladí lekári a hlavne lekárky by si mali vstup do rezidentského programu dobre premyslieť. Inak môžu skončiť ako naša kolegyňa – matka troch detí. S takmer 13-tisícovým dlhom na krku.

Odporúčame