Renáta Maršálková

Renáta Maršálková

Pochádza z Trenčína. V roku 2014 skončila Lekársku fakultu UK v Bratislave a začala pracovať v Trnave - v Rezidentskom programe. Je vydatá a má jedno dieťa.