JP2 ŠPECIÁL: Spolitizované blahorečenie?

Známy americký vatikanista John Allen, Jr. v piatich bodoch spochybňuje odôvodnenosť rýchlosti beatifikačného procesu Jána Pavla II. Stáva sa tak hovorcom katolíckych „neocons“. Vnútrocirkevná kritika blahorečenia poľského pápeža sa stupňuje.

John Allen vo svojom komentári publikovanom na portáli National Catholic Reporter syntetizuje päť dôvodov, ktoré mali podľa neho prispieť k urýchlenému procesu beatifikácie.

Dôvod č. 1

Ako prvý z dôvodov uvádza, že to bol práve zosnulý pápež, kto výrazne uľahčil procesy blahorečenia a svätorečenia. „Rýchlosť blahorečenia Jána Pavla II. je prirodzeným vedľajším produktom jeho vlastnej politiky svätosti, ktorou zvýraznil poukazovanie na skutočnosť, že svätosť je živo prítomná tu a teraz,“ píše Allen.

Práve norma Jána Pavla II. Novae Leges Pro Causis Sanctorum stanovuje známu lehotu piatich rokov, ktoré musia ubehnúť, aby sa proces blahorečenia mohol začať. Hoci je Ján Pavol II. spolu s bl. Matkou Teréziou z Kalkaty jediný, u koho bola táto lehota skrátená, po roku 1983 došlo k viac než 20 prípadom, kedy bol kandidát blahorečený do tridsiatich rokov po svojej smrti. Ako príklad uvádza Allen Jr. pátra Pia, zakladateľa hnutia Opus Dei Josemaríu Escrivu de Balaguer či fokolarínsku laičku Chiaru „Luce“ Badano.

„Existencia diablovho advokáta by možno úplne zabránila blahorečeniu Jána Pavla II.“ Zdieľať

Práve spomínaný rok 1983 bol pre budúcich „ašpirantov svätosti“ kľúčový. V tomto roku, 25. januára, totiž Ján Pavol II. schválil apoštolskú konštitúciu Divinus perfectionis magister, ktorou výrazne reformoval podobu beatifikačných a kanonizačných procesov. Práve táto konštitúcia mala pápežovi uľahčiť povyšovanie cnostných osôb na úctu oltára. Súdny proces, ktorý bol dovtedy jedinou formou posudzovania svätosti kandidáta, bol nahradený teologicko-historickým posudzovaním. Tzv. advocatus diaboli (diablov advokát, oficiálne promótor viery), ktorého úlohou bolo vznášať dôvody proti blahorečeniu a svätorečeniu „i celé jeho zápolenie s obhajcami kandidáta bolo zrušené“, ako objasňuje v biografii Svedok nádeje znalec života Jána Pavla II. George Weigel (s. 469). Podľa mnohých príspevkov, ktoré sa objavili v rámci diskusie k Allenovmu článku, existencia diablovho advokáta by možno zabránila Wojtyłovmu blahorečeniu úplne.

Dôvod č. 2

Druhým akceleračným momentom je podľa Allena globalizovaná povaha dnešného sveta. Samotná beatifikácia je odrazom súčasnej tendencie všetko urýchľovať. Navyše zdôrazňuje, že „svätosť je považovaná za demokratický proces, začínajúci ľudovým presvedčením o tom, že daná osoba žila svätý život a je hodná nasledovania“. Nepriamo tak – treba upozorniť, že nie veľmi správne – zamieňa sensus fidelium, nadprirodzený zmysel veriacich pre vieru, s popularitou kandidáta či väčšinovým princípom, ktorý je vlastný demokratickému spôsobu prijímania predovšetkým politických rozhodnutí.

Dôvod č. 3

Radi by ste čítali viac podobných článkov, ktoré nenájdete v iných médiách? Zdieľať

Po tretie, napriek reformám Jána Pavla II. ostávajú procesy mimoriadne náročnými, a to aj na finančné prostriedky. Práve príklady zakladateľa Opus Dei alebo Chiary „Luce“ Badano poukazujú na fakt, že lobing a silné finančné zázemie sú v súčasnosti nevyhnutnými pre to, aby sa beatifikačný či kanonizačný proces mohol dotiahnuť do úspešného konca. V prípade Karola Wojtyłu to podľa Allena nie je inak. „Infraštruktúra Katolíckej cirkvi v Poľsku, ako aj rímskej diecézy, stoja pevne za procesom uisťujúc, že netrpia nedostatkom inštitucionálnej podpory,“ konštatuje. Ináč povedané: nikto v oficiálnych cirkevných štruktúrach nemá záujem o to, aby Ján Pavol II. nebol beatifikovaný.

Dôvod č. 4

Štvrtou otázkou súvisiacou s celý procesom je osobná zainteresovanosť kľúčových postáv cirkevnej hierarchie, Benediktom XVI. počnúc a kardinálom Dziwiszom končiac. Podľa vatikanistu Allena tí, ktorí dnes rozhodujú o najdôležitejších otázkach v cirkvi, majú nejaké osobné prepojenie s postavou budúceho blahoslaveného. Prinajmenšom preto, že to bol práve on, kto ich uviedol do úradu, menoval do funkcie a otvoril dvere pre ďalší kariérny rast. Autor dokonca poznamenáva, že pre krakovského arcibiskupa, horlivého propagátora kultu Jána Pavla II., bude beatifikácia darčekom k jeho 72. narodeninám, ktoré dovŕšil práve dnes. „Niet najmenších pochýb, že by rád videl kanonizáciu predtým, než dosiahne úroveň dôchodkového veku osemdesiat rokov,“ dodáva.

Dôvod č. 5

K téme:
Prečo by Ján Pavol II. (ne)mal byť blahoslavený?
Ako „vzniká“ svätý?
Zdieľať

„Il papa santo“, svätý pápež. Tak pomenúva svoju špeciálnu prílohu o Jánovi Pavlovi II. taliansky časopis Epoca. Vzhľadom na veľkú popularitu a náklonnosť svetovej, aj nekresťanskej (ba dokonca i protikresťanskej) verejnosti k osobe poľského pápeža, nie je takýto titulok ničím prekvapujúcim. Všeobecná obľúbenosť jeho osoby je podľa vatikanistu Allena ďalším z dôvodov rýchlosti procesu. Fenomén „Ján Pavol Superstar“ však narúšajú početní kritici jeho pontifikátu, ktorí ho nekritizujú len „zľava“, ale aj „sprava“. Podľa niektorých hlasov aj volanie „Santo subito!“ počas pohrebu nebolo spontánnou aklamáciou Božieho ľudu, známy Vox Dei, ale dobre organizovanou kampaňou.

Manifest svätosti

Tohtoročný 1. máj bude pre milióny katolíkov manifestom osobnej svätosti nepochybne výnimočného zjavu nedávnych dejín. Pre inú, tiež dosť početnú skupinu veriacich sa tento dátum stane „novým Woodstockom“, ktorý pred očami takmer celého sveta znovu potvrdí, že Ján Pavol II. patril medzi najpopulárnejšie hviezdy ako dalajláma, lady Diana či Michael Jackson. A tak je možné, že ten, ktorého poslaním na Zemi bolo „posilňovať svojich bratov vo viere“ (porov. Lk 22,32), sa stane „kameňom úrazu a skalou pohoršenia“ (porov. 1 Pt 2,8). Znova.

Marián Sekerák

Foto: www.fara.sk/surany, niedziela.pl

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo