KOMENTÁR: Misie v Blave

Evanjelium nádeje nemôže sklamať. Pod týmto mottom prebiehali v Bratislave od 11. do 24. októbra mestské a farské misie. Mnohí si možno na začiatku kládli otázky, na čo sú dobré misie na kresťanskom Slovensku a čo môžu priniesť. Otázkou je, čo misie priniesli a ako sa pripraviť, aby nasledujúce boli ešte lepšie a efektívnejšie.

Zmerať duchovný efekt, teda ako sa podarilo misiami osloviť ľudí mimo cirkvi a na jej okraji, je predčasné, a takmer nemožné. Aj dnes platia slová apoštola Pavla: „Niekto seje, niekto zalieva ale Boh dáva vzrast.“ (1 Kor 3, 6-8). Každopádne, to čo dnes vieme povedať je, že webovú stránku Bratislavských misií od začiatku septembra 2010 navštívilo 19 651 jedinečných návštevníkov, čo svedčí o záujme ľudí o misie.

K téme:
ANKETA: Čo priniesli bratislavské misie Zdieľať

Farské misie, ktoré sa v Bratislave konali pred desiatimi rokmi, mali veľmi dobrý ohlas. Mali za cieľ osloviť najmä ľudí v kostoloch. Tohtoročné mestské misie, ktoré prebiehali týždeň pred farskými misiami, boli jedinečné v tom, že sa konali mimo farských budov a kostolov, na námestiach, v galériách, nákupných centrách a boli ponukou aj pre tých, ktorí nie sú veriaci alebo nechodia do kostola. Všetky aktivity počas mestských misií boli zamerané na neveriacich ľudí, ktorým sa mnohokrát v cirkvi nevenuje pozornosť a ktorých ani nevieme osloviť. Mali podobu rôznych, prevažne kultúrnych podujatí - spev, tanec, hovorené slovo, výstavy a ďalšie formy umenia, ktoré sa snažili nenásilnou formou osloviť ľudí posolstvom Evanjelia. Dôležitým duchovným efektom bol aj ekumenický rozmer misií. V rámci akcie Rok kresťanskej kultúry boli oslovení a zapojení kresťanskí umelci z viacerých kresťanských cirkví.

"Nezištná ochota nasadených mladých ľudí je veľkou nádejou pre šírenie Evanjelia v Bratislave a na Slovensku ." Zdieľať

Je veľmi povzbudivé, že popri rehoľných misijných tímoch bolo v bratislavských misiách zaangažovaných mnoho mladých ľudí, najmä z laických spoločenstiev. Je dobrou správou, že sa v cirkvi dáva priestor mladým laikom, ktorí dlhé mesiace pred a počas misií popri práci a iných povinnostiach obetovali skoro všetok svoj voľný čas a mnoho nocí, aby misie boli dobre zorganizované a Evanjelium sa hlásalo čo najefektívnejšie. Ich príklad a nasadenie je povzbudením hodným nasledovania pre nás ostatných ako laikov, tak aj kňazov a rehoľníkov. Táto nezištná ochota nasadených mladých ľudí je veľkou nádejou pre šírenie Evanjelia v Bratislave a na Slovensku.

Organizátori misií mysleli aj na čas po misiách. Pre ľudí mimo alebo na okraji cirkvi, ktorých misie zaujali, pripravili jedinečnú možnosť, ako spraviť osobnú skúsenosť s Ježišom Kristom. V spolupráci s Christlife – katolíckou službou pre evanjelizáciu z Baltimorskej arcidiecézy priniesli na Slovensko Kurz objav Krista, ktorý má schopnosť osloviť neveriacich ľudí dnešnej doby a formovať aj katolíkov k dennodennému aktívnemu ohlasovaniu Evanjelia.

Čo je treba zmeniť, aby nasledujúce misie boli ešte lepšie a efektívnejšie?
Na Slovensku funguje vo farnostiach pomerne úspešne pastorácia už pokrstených. Značné medzery však máme v základnom ohlasovaní Evanjelia pre neveriacich.

Prvou výzvou na zmenu k lepšiemu je, aby sme my katolíci, ako laici, tak aj kňazi a rehoľníci, mali väčšiu vieru a odvahu systematicky ohlasovať Ježiša Krista neveriacim priateľom, rodine, kolegom, susedom a iným. Keď sa ohlasovanie Evanjelia stane pre katolíkov životným štýlom, môžeme ako ovocie očakávať pozitívnu zmenu klímy v každej oblasti spoločenského života.

Druhou výzvou je potreba vylepšenia prezentácie misií a Evanjelia v najsledovanejších sekulárnych médiách. Na to, aby sme nielen držali krok s dobou, ale udávali krok, je potrebné vopred vyčleniť dostatok financií na pútavú prezentáciu Evanjelia. Inak dnes nie je možné masovo osloviť ľudí, ktorí sú mimo cirkvi. V kréde sa modlíme: „Verím v katolícku – apoštolskú cirkev“. Apoštoli chodili a chodia práve na miesta, kde Boh nemal miesto a tam ho prinášali. Tých miest, kde Boh nie je vítaný, je v dnešnej spoločnosti dosť. Ako ukázali bratislavské misie, zmena týchto miest je potrebná a možná.

Marek Nikolov
Šéfredaktor portálu mojpribeh.sk a predseda občianskeho združenia Pastor bonus.
Foto: cssr.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo