Camino vyskúšal naopak: So Španielmi putoval do Levoče

Camino vyskúšal naopak: So Španielmi putoval do Levoče

Medzinárodná komunita z Madridu sa vybrala pred dvomi rokmi na púť do Levoče (Foto: archív Š. Žarnaya)

Ak chcete putovať k svätému Jakubovi, netreba ísť až do španielskej Compostely. Do Levoče vedie viacero ciest. 

Celkom originálne putovanie do Levoče zažil pred dvomi rokmi Štefan Žarnay, ktorý študuje za kňaza v Madride. Je členom rehoľnej komunity Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie (DCJM). Púť do Compostely je súčasťou ich spirituality, sám Štefan putoval do Santiaga päťkrát.

Ako vznikol nápad ísť peši do Levoče? 

Súčasťou spirituality Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie je púť. Púť do Compostely je súčasťou nášho noviciátu, každoročne ponúkame viacero pútnických akcií pre našich mladých. Púť má totiž veľa paralel so životom. Lepšie povedané, púť má dynamiku života.

Na púti kráčaš za cieľom a práve ten ti pomáha robiť správne rozhodnutia, dáva ti silu vytrvať a nenechať sa zviesť z cesty, keď prídu nové lákadlá. Navyše sú tu značky, ktoré často musíš hľadať s veľkou námahou. Ale časom sa naučíš čítať tieto znamenia a logiku cesty. Stáva sa mi často, že si spomeniem na putovanie, keď v živote prídu ťažkosti či nechuť. Púť do Compostely je, samozrejme, púťou par excellance.

Prečítajte si:
Ako sa buduje camino na Slovensku Zdieľať

Počas môjho pobytu v Španielsku som sa pokúsil viackrát ponúknuť slovenským mladým spoločnú jeden- až dvojtýždňovú púť do Compostely. Avšak Slováci idú do Compostely väčšinou na mesiac, v čase, keď plánujú veľké rozhodnutia. A tak nám po dvoch rokoch napadla myšlienka, prečo neskúsiť to isté na Slovensku. Bolo to v roku 2014.

Malo to byť niečo ako slovenské camino? 

Presne tak. Chceli sme, aby to bola pešia púť, na významné pútnické miesto, krásnou krajinou, s duchovným programom, ktorý sa dotýka života.

Kto sa na púti zúčastnil? 

Treba hneď povedať, že v to leto sme putovali do Levoče dvakrát. V júli so skupinkou mladých Slovákov a v septembri s mojou španielskou komunitou.

Prvú púť sme nazvali „So svätým Jánom Pavlom II. do Levoče“. Asi desaťčlennú skupinu tvorili manželia, snúbenci, kňaz aj slobodní. Každý deň sme venovali prezentácii nejakého aspektu života a učenia pápeža Wojtylu. Jednotlivé prezentácie pripravovali účastníci.

Inšpiroval nás práve on, keďže ako kňaz a biskup vždy v lete chodieval s rodinami do hôr, aby tam spolu putovali, študovali, oddýchli si a spolu si vykonali duchovné cvičenia. Okrem nezabudnuteľných zážitkov sa medzi nami vytvorilo pekné spoločenstvo, s ktorým sme ďalší rok pokračovali v štúdiu Wojtylovej teológii lásky.

"Pútnik nie je turista. Zatiaľ čo turista očakáva kvalitné služby a sťažuje sa na nedostatky, pútnik je vďačný za všetko, čo dostane." Zdieľať

Druhú púť sme využili na predstavenie Slovenska našej formačnej komunite, ktorá tradične, vždy v septembri, putuje na nejaké významné európske pútnické miesto. Keďže sme v komunite dvaja Slováci, nemohli sme si nechať ujsť túto príležitosť. Bolo nás dvanásť.

Kadiaľ ste šli? 

V oboch prípadoch išlo o púť hrebeňom Nízkych Tatier a ďalej cez Slovenský raj. Začínali sme v prvom prípade na Magurke, v druhom na Trangoške.

Kde ste nocovali? 

Nocovali sme, kde sa dalo. Samozrejme, mali sme ubytovanie dopredu vyhliadnuté a dohodnuté. Plánovanie etáp je dôležitým aspektom púte. Okrem tradičných ubytovní a útulní na hrebeni sme zabočili na Kláštorisko, kde sme dostali okrem vynikajúceho pohostenia a guláša aj výnimočný výklad od archeológa Michala Slivku.Pútnici išli aspoň dve hodiny denne v tichu (Foto: archív Š. Žarnaya)

Koľko ste putovali?

Celé to trvalo päť až sedem dní. Išli sme po značkovaných turistických chodníkoch, vďaka čomu poslúžili na orientáciu turistické mapy. Možno to vyznie paradoxne, ale väčšiu časť púte sme prešli Cestou hrdinou SNP.

Mali ste počas púte aj duchovný program? 

Áno, púť je sama osebe duchovným programom. Cesta hovorí k pútnikovi. Modlíš sa celým telom, jeho utrpením aj radosťou z krásy a pohybu. A najmä zdolávaním mét. Obe púte mali tiež dennú svätú omšu, hodinu až dve putovania v tichu (spolu sa putuje šesť až desať hodín denne), ranné chvály, prípadne vešpery, či predpoludňajšie spytovanie svedomia.

Počas púte s mladými sme mali denne dve hodiny putovania v tichu, pred ktorými dostali biblické body na meditáciu inšpirované ignaciánskymi duchovnými cvičeniami. Púť je, samozrejme, časom na premýšľanie o veľkých otázkach a rozhodnutiach, ideálny čas na duchovné rozhovory aj spoveď.

„Poznám ľudí, ktorí nechceli vkročiť do Compostely. Avšak cieľom nie je byť večným pútnikom, ale vrátiť sa do každodenného života a žiť ho ako púť.“ Zdieľať

Púť do Levoče má okrem toho silný mariánsky rozmer. Keďže je bazilika na Mariánskej hore zasvätená Navštíveniu Panny Márie, dáva jej to silný pútnický rozmer. Mária šla navštíviť Alžbetu do hornatého kraja a jej cesta mohla mať podobnú dĺžku ako tá naša. Naša púť napokon vyvrcholila svätou omšou na Mariánskej hore.

Čo na to hovorili španielski spolubratia? 

Boli nadšení. Veľmi sa im páčilo prostredie a pohostinnosť. Čo sa týka pútnickej stránky, nechýbalo nič oproti iným pútiam, či už do Lúrd, alebo do Compostely. Mariánsky rozmer je pre nás dôležitý, a tak bolo veľkou radosťou oddýchnuť si u Panny Márie priamo na hore a predložiť jej úmysly, ktoré sme si niesli v batohoch. Prekvapilo ich, že sme stretávali len málo Slovákov a nízka udržiavanosť inak krásnych hrebeňov.

Keď porovnáš vašu púť do Levoče s caminom do Compostely, vidíš podobnosti? 

Samozrejme. Ako som už spomínal, pri púti je dôležité mať cieľ, denné etapy a značkovanú cestu, ktorá je vždy plná prekvapení. Ďalej je dôležité mať skupinu, ktorá kráča spolu, úmysly, na ktoré sa púť obetuje a čas na zdieľanie.

Pútnik nie je turista. Zatiaľ čo turista očakáva kvalitné služby a sťažuje sa na nedostatky, pútnik je vďačný za všetko, čo dostane. Na Slovensku máme tradíciu veľkých odpustov, ktoré sa dejú v konkrétny deň, s mnohopočetnou účasťou a pri ktorých ľudia putujú vo veľkej skupine iba niekoľko dní.

Púť do Compostely sa robí zvyčajne v menšej skupine, kedykoľvek počas roka, s dôrazom práve na pútnickú časť. Nie je to isté prísť do Compostely lietadlom, ako prejsť 600 kilometrov po vlastných. V druhom prípade sa camino stane časťou života. Poznám ľudí, ktorí nechceli vkročiť do Compostely. Avšak cieľom nie je byť večným pútnikom. Cieľom púte je vrátiť sa do každodenného života a žiť ho ako púť.

Štefan Žarnay bol v Compostele päťkrát. (Foto: P. Rábara) 

Putovanie sa stáva u mladých veriacich čoraz populárnejšie. Akú máš skúsenosť zo svojho okolia? 

Mladí, s ktorými sme šli do Levoče, mali všetci chuť opakovať púť aj na ďalší rok.

Čo sa týka Compostely, sám som ju spravil päťkrát. Raz v celej dĺžke a štyrikrát v týždňovej či dvojtýždňovej podobe. Ľudia, ktorých som videl, boli nadšení, že absolvovali túto skúsenosť. Zvlášť mladí milujú púť. Je to čas námahy, ktorá prináša ovocie. Netreba sa nechať odradiť tým, že by to bolo drahé, alebo náročné. Netreba ani špeciálnu výstroj.

Spomínam si na kamaráta, ktorý prešiel púť krížom cez jedno španielske pohorie v sandáloch. Do Compostely putujú ľudia všetkých vekových kategórií a telesných kondícií. Telo sa prispôsobuje púti putujúc. Po dvoch - pre telo neľahkých týždňoch - sa človek zrazu ráno prebudí, a „mód-pútnik“ je na svete. Ten sa potom dokáže aktivovať aj po rokoch.

Išiel by si znovu do Levoče? 

Samozrejme. (úsmev)

Kto sú Učeníci sŕdc Ježiša a Márie?

Táto rehoľa vznikla v roku 1987 ako odpoveď na túžbu žiť spoločne priateľstvo s Kristom. „Kontemplujúc s Máriou ukrižovaného Krista, v ktorom sa zjavuje nesmierna láska Boha Otca, učeník počuje hlas Učiteľa, aby sa stal s Ním jedno. Toto priateľstvo nás potom posiela slúžiť Cirkvi, najmä v službe rodinám, vo vzdelávaní, na univerzitnej pôde či vo farnosti,“ hovorí Štefan Žarnay. 

Momentálne majú rehoľné domy v Španielsku, v Ríme a v Spojených štátoch amerických. „Aj keď máme formačnú komunitu v Madride, treba povedať, že je naozaj medzinárodná. Ja osobne som sa dostal k Učeníkom cez štúdium vied o manželstve a rodine v Ríme,“ dodáva Štefan.

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo