Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
20. máj 2016

Najvyšší súd vyšiel v ústrety rehoľníčkam v spore s Obamom

Verdikt Najvyššieho súdu USA v spore o antikoncepciu je v prospech Malých sestier chudobných.
Najvyšší súd vyšiel v ústrety rehoľníčkam v spore s Obamom

Pro-liferi sa modlia pred Najvyšším súdom USA vo Washingtone (Foto: P. Rábara)

Najvyšší súd USA rozhodol tento týždeň v spore medzi rehoľou Malých sestier chudobných a vládou Baracka Obamu. Predmetom sporu je tzv. antikoncepčný mandát, ktorý je súčasťou Obamovej kontroverznej reformy zdravotného poistenia.

Antikoncepčný mandát ukladá poskytovateľom zdravotného poistenia povinnosť preplácať prostriedky, ktorých užívanie je v protiklade so svedomím kresťanov i členov iných vierovyznaní.

Na Najvyšší súd prišlo podanie viacerých navrhovateľov, ktoré súd združil do jedného prípadu. Ten má názov Zubik vs. Burwell, v ktorom odporca nesie meno ministerky zdravotníctva Sylvie Burwellovej.

Jedným z navrhovateľov je ženská rehoľa Malých sestier chudobných (Little Sisters of the Poor). Podporu v zápase s antikoncepčným mandátom vyjadril rehoľníčkam aj pápež František, keď neplánovane návštívil ich komunitu vo Washingtone D. C. v septembri minulého roku.

Verdikt Najvyššieho súdu komentuje pre Postoj Ján Dolný:

Najvyšší súd v Spojených štátoch v tomto týždni vydal uznesenie v spore Zubik vs. Burwell, ktorým zrušil predchádzajúce rozhodnutia nižších súdov potvrdzujúcich povinnosť poskytovateľov zdravotného poistenia riadiť sa tzv. antikoncepčným mandátom zakotveným v balíku vládnych nariadení vo veci zdravotníckej služby (Obamacare).

Súd tým nepriamo vyšiel v ústrety sťažnosti navrhovateľov, medzi ktorých patrí i ženská rehoľa Malých sestier chudobných, že mandát ich núti podieľať sa na preplácaní služieb a prostriedkov v rozpore s ich náboženským presvedčením.

Antikoncepčný mandát zahrnul do povinného plánu zdravotného poistenia sterilizáciu a antikoncepciu vrátane niektorých prostriedkov vyvolávajúcich potrat. Prevádzkovatelia prevažne katolíckych organizácií odmietli návrh ministerstva zdravotníctva využiť tzv. výnimku (accommodation), na základe ktorej môžu prepísať zdravotné poistenie pre svojich zamestnancov na iného poskytovateľa.

Tento zdanlivý ústupok v ich očiach neriešil principiálny problém, ktorým je výhrada svedomia. Ako v skratke vysvetľuje na príklade právny zástupca navrhovateľov Becket Fund for Religious Liberty, ak si zakladatelia školy v priestoroch svojej inštitúcie neželajú automaty vydávajúce nejaké sporné predmety, je druhoradou záležitosťou, kto tieto technológie zabezpečuje.

Rozhodnutie uvítali biskupi aj Obama

Najvyšší súd sa v uznesení zo 16. mája vyhol rozhodnutiu samotného predmetu sporu. Nariadil však jeho opätovné prerokovanie na úrovni súdov nižšej inštancie, ktoré majú zohľadňovať deklarované úsilie vlády nájsť spôsob, ako sprostredkovať antikoncepciu bez nátlaku na zdravotný plán katolíckych zariadení.

Súd zároveň zrušil všetky finančné pokuty za nedodržiavanie antikoncepčného mandátu navrhovateľmi, ktoré sa v prípade Malých sestier chudobných vyšplhali až do výšky 70 miliónov amerických dolárov ročne.

Predseda americkej konferencie biskupov arcibiskup Joseph Kurtz vyjadril potešenie z rozhodnutia Najvyššieho súdu ako otvorenia cesty k riešeniu, ktoré nebude nútiť katolícke inštitúcie podieľať sa na morálne nežiaducej činnosti.

Inzercia

V podobnom duchu sa vyjadrili zástupcovia žalujúcich strán v spore Zubik vs. Burwell. Pozitívna reakcia na súdny výrok však zaznela aj z úst prezidenta Obamu, ktorý prijal súdne rozhodnutie ako potvrdenie zásady všeobecnej dostupnosti antikoncepcie cestou zdravotného poistenia.Pápež František vyjadril rehoľníčkam podporu návštevou vlani v septembri. (Foto: Little Sisters of the Poor)

Americké médiá na rozdiel od prezidenta v prevažujúcej miere hodnotia túto správu ako víťazstvo odporcov antikoncepčného mandátu. Výzvou hľadať ďalšie riešenia Najvyšší súd hovorí nie súčasnej právnej úprave opierajúcej sa o výnimku z antikoncepčného mandátu. Tým zdanlivo dáva odporcom väčšie šance na úspech v ďalšom pokračovaní sporu.

Prezidentova reakcia však dáva vyniknúť podstate sporu ako zápasu protichodných princípov v záujme o spoločné dobro. Podľa názoru, ktorý predstavuje súčasný americký prezident, patrí každému nárok na antikoncepciu ako súčasť „reprodukčného zdravia.“

Katolíci tvrdia, že plodnosť nie je choroba, ktorú treba liečiť, ale známka zdravia a dar, ktorý požaduje zodpovednosť v kontexte manželskej a rodičovskej lásky. Spor tak možno charakterizovať ako pokračovanie kultúrnej vojny.

Obama trvá na antikoncepčnom mandáte, hoci v krajine dostupnosť antikoncepcie nepredstavuje problém a existuje veľa spôsobov, ako ju vláda môže zabezpečiť zamestnancom katolíckych inštitúcií bez zasahovania v tejto veci do ich plánu zdravotného poistenia.

Viera v antikoncepciu

Ako uviedla Dr. Helen Alvare z právnickej fakulty George Mason University pre Catholic News Agency, viera v antikoncepciu ako nepostrádateľný prostriedok „reprodukčného zdravia“ vychádza z predstavy populárnej od 70. rokov minulého storočia, že nechceným tehotenstvám a sexuálne prenosným chorobám sa dá zabrániť zvýšením dostupnosti antikoncepcie.

Táto predstava však nedosiahla očakávané výsledky. „Ľudia zachádzajú do väčšmi rizikového správania, keď si myslia, že sa im nič zlé nemôže stať.“ Podľa Alvare ničím nerušená viera v antikoncepciu tiež ignoruje skutočnosť, že „jej výrobcovia platia každoročne miliardy dolárov ženám, ktoré [v dôsledku používania antikoncepcie] prišli o zdravie alebo život.“

Vzhľadom na tvrdošijný postoj prezidenta Obamu vo veci antikoncepčného mandátu označujú viacerí komentátori rozhodnutie Najvyššieho súdu iba za dočasné riešenie a špekulujú, že vyhýbavý postup je dôsledkom patovej situácie v zostave súdu po smrti sudcu Antonina Scaliu.

Predpovedajú tak opätovný návrat sporu na pôdu Najvyššieho súdu v budúcnosti. Možnosť iného vývinu udalostí sa pripúšťa zmenou prístupu k antikoncepčnému mandátu nástupom novej vládnej garnitúry po nadchádzajúcich prezidentských voľbách.

Odporúčame