Daniel Pastirčák

Daniel Pastirčák

Kazateľ Cirkvi bratskej, spisovateľ, básnik a prekladateľ.

Strana 1

Strašidlo náboženstva
Strašidlo náboženstva

Sú Vianoce. V kostoloch postavili betlehemy, v nich jasličky s Jozefom, Máriou a dieťatkom. Nikto ich nechcel prijať, Mária musela porodiť v stajni.

Môj spor s Lutherom
Môj spor s Lutherom

Blíži sa 500. výročie reformácie. Protestantský kazateľ Daniel Pastirčák píše, prečo dnes treba zdôrazňovať viac Erazma než Luthera.

Strana 1