Strašidlo náboženstva

Sú Vianoce. V kostoloch postavili betlehemy, v nich jasličky s Jozefom, Máriou a dieťatkom. Nikto ich nechcel prijať, Mária musela porodiť v stajni.

Sú Vianoce. V kostoloch postavili betlehemy, v nich jasličky s Jozefom, Máriou a dieťatkom. Nikto ich nechcel prijať, Mária musela porodiť v stajni.

Môj spor s Lutherom

Blíži sa 500. výročie reformácie. Protestantský kazateľ Daniel Pastirčák píše, prečo dnes treba zdôrazňovať viac Erazma než Luthera.

Blíži sa 500. výročie reformácie. Protestantský kazateľ Daniel Pastirčák píše, prečo dnes treba zdôrazňovať viac Erazma než Luthera.