KOMENTÁR: Načo sú liberáli, ktorí si nectia slobodu?

Prezidentskú kampaň Ivety Radičovej pred druhým kolom sprevádza hysterické pohoršovanie sa jej stúpencov nad rozhodnutím Františka Mikloška neodporúčať ju v druhom kole. V liberálnych médiách i na blogoch, ba dokonca aj v niektorých katolíckych kruhoch sa pretláča názor, že konzervatívci by ju automaticky mali podporiť. Ak už nie z presvedčenia, tak aspoň ako menšie zlo. Kto to odmieta urobiť, je „netolerantný“ (názor samotnej kandidátky), „ultrakonzervatívny katolík“ (takto nás nálepkuje dokonca katolícky kňaz na blogu) alebo priam podporovateľ Ivana Gašparoviča.

Ľudia z jej tábora však ignorujú dve veci: Radičovej hodnoty nie sú zlučiteľné s katolíckou morálkou a už vôbec nie je isté, či jej svet je lepší ako ten Gašparovičov.
Františkánsky spolubrat z Bratislavy vo svojom stanovisku, ktoré už spokojne môžem v schránke zaradiť medzi spam, argumentuje najmä jej slušnosťou a čistou minulosťou. Táto mantra má však vážne trhliny. Slušnosť je vágny pojem. Široký úsmev a uhladené vystupovanie nestačí, aby bol niekto slušným človekom. Slušnosť bez mravnosti je pretvárkou, ktorá zakrýva prázdno. A pri všetkej úcte, ako katolícky kňaz nemôžem o Ivete Radičovej povedať, že žije mravne. Jej verejný konkubinát je najviditeľnejším, ale nie jediným dôkazom.

Radičovej nevadí legálne zabíjanie nenarodených detí. Genocídu židovského národa oprávnene odsudzujeme, avšak masové zabíjanie nevinných nevadí. Už vidím, ako na tento argument s bolestínskym výrazom na tvári vyjadruje svoju ľútosť a zároveň, že treba urobiť všetko preto, aby sa žiadna žena nemusela takto rozhodnúť. Takto prejavený alibizmus a falošný súcit rozhodne odmietam. Uvedomujem si, že väčšine Slovákov (vrátane mnohých katolíkov) sú potraty ukradnuté. Veď prečo ich zakazovať, keď raz môžu poslúžiť aj pre nás ako zadné dvierka, no nie? Tento fakt beriem na vedomie. Nech však nikto odo mňa nežiada, aby som tento Radičovej názor zľahčoval alebo ignoroval. Zvlášť v situácii, keď svätý otec Benedikt XVI. viac krát pripomenul, že postoj k zákazu interrupcií je v súčasnosti jedným z kľúčových indikátorov príslušnosti ku Katolíckej cirkvi.

A ešte k tej minulosti. Gašparovičova minulosť v komunistickej strane a spoluúčasť na rozoberaní demokracie na Slovensku sú dostatočne známe a netreba ich ďalej rozoberať. Radičovej minulosť však tiež neoslňuje. Možno nič neukradla, ale viaceré jej verejné vystúpenia pomáhajú v tejto krajine vytvoriť atmosféru, ktorá prehlbuje neúctu k ľudskému životu a jeho dôstojnosti či tradičnej rodine. Podpísala petíciu Možnosť voľby, kde sa hovorí o práve ženy narábať s vlastným telom podľa ľubovôle; nerozumie gynekológom, čo nechcú asistovať pri potratoch. Svoj vnútorný svet v plnej nahote odhalila výrokom, že morálka je vecou spoločenskej dohody.

Toto všetko odmietam. Radičová neprijíma moje hodnoty a mnohí jej stúpenci sa z týchto hodnôt, mojej viery i cirkvi, do ktorej patrím, pravidelne vysmievajú. Ak za týchto okolností liberáli (i niektorí katolíci) na mňa naliehajú , aby som ju volil v druhom kole, odpovedám rezolútne nie.

Slovenskí liberáli si nectia slobodu iných. Konzervatívci a cirkvi sú pre liberálov zaujímaví len do tej miery, do akej im pomáhajú dostať sa k moci. Ináč v ich očiach stále zostávame úbohými spiatočníkmi, ktorí nerozumejú dnešnému svetu. Zdieľať

Nepôjdem hlasovať proti vlastnému svedomiu. Viem, že moja neochota bude okamžite onálepkovaná podporou neslušnosti, vulgárnosti a komunizmu. Už si zvykám, že slovenskí liberáli si nectia slobodu iných. Tento rozmer prezidentskej kampane si dobre všimnime. Konzervatívci a cirkvi sú pre liberálov zaujímaví len do tej miery, do akej im pomáhajú dostať sa k moci. Ináč v ich očiach stále zostávame úbohými spiatočníkmi, ktorí nerozumejú dnešnému svetu.

Takáto je prítomnosť. Presne tak neúctivo, ako sa správa Radičová a spol. ku konzervatívcom a cirkvám teraz, bude sa správať aj v budúcnosti. Nerobme si ilúzie. Neberú nás ako rovnocenných partnerov. Ešte tak oportunisticky zneužiť (ako biskupa Baláža). Jedinou zábranou je blížiace sa druhé kolo, kde sú potrebné aj naše hlasy.

Mikloško hovoril o dvoch svetoch, ktoré sú rôzne. Trocha ho poopravím. Druhé kolo je stretnutím troch svetov. Svety dvoch kandidátov sú na míle vzdialené od kresťanstva. Ten tretí svet, žiaľ, nemá kandidáta. Prvé dva však s čistým svedomím podporiť nemôže. Svet starého pána sa pokúšal Cirkev likvidovať štyridsať rokov. Keď to nevyšlo, stali sa z nich rýchlo pečení demokrati, ktorí kradli, kde sa dalo. A presviedčali, že sú naši. Svet šarmantnej vdovy sa nás ešte len pokúša likvidovať. Príkladov zo západnej Európy je viac ako dosť. Dnes od nás chcú, aby sme si tento morálny relativizmus sami odhlasovali a ešte si pritom s dojatím v očiach aj zatlieskali.

Nech sa páči, volebné miestnosti budú o chvíľu otvorené. Druhého kola sa nezúčastním.

Anton Ziolkovský

Foto: roja-sk.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo