Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
16. december 2020, 15:06

Koronavakcína

Očkovanie ako prví dostanú zdravotníci

Očkovanie ako prví dostanú zdravotníci

Ilustračné FOTO TASR/AP

Plánovaných je 79 vakcinačných centier, každé má zvládnuť zaočkovať 500 ľudí denne.

Vakcíny voči COVID-19 pre EÚ už čakajú len na schválenie Európskou liekovou agentúrou. Slovensko už má k dispozícii plán očkovania. Dnes ho odobrila vláda. Schválený bol s pripomienkami, tie ešte v najbližších dňoch prerokuje konzílium odborníkov.

Na vytvorenie dostatočnej kolektívnej imunity treba podľa plánu zaočkovať 60 až 70 percent populácie. S očkovaním by sa malo začať na začiatku budúceho roka po dodaní vakcín. Harmonogram očkovania je už zrejmý. Podobne ako v iných krajinách dostanú vakcínu ako prví zdravotníci. A najmä tí, ktorí pracujú s pacientmi chorými na COVID-19, či starší ako 65 rokov.

Podľa plánu obstarávania Európskej komisie by mali byť prvé vakcíny na Slovensko dodané v januári 2021. Ide o vakcíny od spoločnosti BioNTech/Pfizer – Slovensko ich má predbežne objednaných 2 407 086 kusov, Oxford/AstraZeneca s predbežnou objednávkou 3 638 830 kusov a Moderna, ktorých by sme mali dostať 962 917 kusov.

V prvom štvrťroku by ešte mal doraziť jeden milión vakcín spoločnosti Curevac. V druhom štvrťroku je v pláne aj dodávka vakcín od spoločností Johnson & Johnson a Novanax a v lete budúceho roka vakcína od Sanofi.

Z tých, s ktorými môžeme rátať ako s prvými, sú BioNTech/Pfizer a Moderna typu mRNA, ktoré takpovediac naprogramujú bunky imunitného systému na výrobu špecifického antigénu. RNA vakcíny sa nevyrábajú z častíc patogénu alebo inaktivovaného patogénu, takže nie sú infekčné. RNA sa neintegruje do hostiteľského genómu a reťazec RNA vo vakcíne sa degraduje, len čo sa vytvorí proteín.

Vakcíny sa dajú rýchlejšie vyrobiť v laboratóriu procesom, ktorý je možné štandardizovať, čo zlepšuje reakciu na vznikajúce ohniská.

Vakcína od Oxford/AstraZeneca je typ vírusového vektora. Antigény použité vo vírusových vektorových vakcínach sú oslabené formy baktérií alebo vírusov. Imunitný systém sa teda priamo stretne s vírusom, ktorý už však nie je schopný spôsobiť ochorenie a na základe toho pripraví imunitnú reakciu na stretnutie s aktívnym vírusom.

Výhodou tohto typu je jeho neschopnosť replikovať sa a šíriť cez telo, čo znamená, že sa môže použiť aj u jedincov so zníženou imunitou, a schopnosť vyvolať veľmi silnú imunitnú odpoveď, čo znamená, že nemusí byť potrebná ďalšia „posilňovacia“ dávka, teda preočkovanie.

Výhodou tejto vakcíny je aj skladovacia teplota od dvoch do ôsmich stupňov, čo uľahčuje distribúciu a znižuje jej náklady. BioNTech/Pfizer potrebuje skladovaciu teplotu mínus 70 stupňov a Moderna mínus 20 stupňov.

Ochota k očkovaniu

Podľa prieskumu agentúry Median pre RTVS, ktorý robila v dňoch 3. až 10. decembra, sa zaočkovať voči koronavírusu neplánuje 75 percent respondentov.

Tri štvrtiny respondentov odmietajú, aby bolo očkovanie povinné. Vláda však deklaruje, že očkovanie bude výlučne na dobrovoľnej báze. Z tých, ktorí očkovanie odmietajú, sa až 76 percent obáva nežiaducich účinkov, 38 percent nedôveruje farmaceutickým firmám a napríklad pre desať percent je dôvodom odmietnutia to, že COVID-19 je podľa nich výmysel.

U tých, ktorí by sa očkovať dali, najviac prevažujú dôvody ochrany svojej rodiny a blízkych (70 percent) a zastavenie šírenia koronavírusu (50 percent). Vidinu uvoľnenia opatrení ako dôvod očkovania uvádza 20 percent a možnosť cestovania 13 percent.

Očkovanie by malo prebiehať v štyroch vlnách

V prvej vlne sa budú očkovať zdravotníci, zamestnanci zariadení sociálnych služieb a kritickej infraštruktúry (policajti, hasiči a podobne).

1. Zdravotnícki pracovníci:

 • zdravotnícki pracovníci pracujúci priamo v nemocnici s COVID pacientmi v červenej zóne, zdravotnícki pracovníci podieľajúci sa na diagnostike COVID, pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
 • zdravotnícki pracovníci starší ako 65 rokov a s chronickými ochoreniami.
 • ostatní zdravotnícki pracovníci pracujúci s pacientom,
 • zdravotníci pracovníci, ktorí nepracujú priamo s pacientom (v nekovidovej zóne, pracovníci na manažérskych funkciách, pracovníci v zdravotných poisťovniach, ÚDZS a pod...),
 • študenti, ktorí spĺňajú kritérium zdravotníckeho pracovníka podľa platných predpisov,
 • ostatní študenti zdravotníckych lekárskych a nelekárskych odborov, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom,
 • zamestnanci obslužných organizácií, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocniciach – napr. upratovacie služby a pod.

2. Zamestnanci DSS, terénni sociálni pracovníci, pracovníci organizácií (napr. n. o.), ktorí sa podieľajú na ošetrovaní pacientov s COVID-19 a na zabezpečení očkovania

3. Zamestnanci kritickej infraštruktúry štátu:

 • silové zložky – vojaci, policajti, hasiči,
 • pracovníci inej kritickej infraštruktúry.

V druhej vlne budú očkovaní pacienti v domovoch sociálnych služieb, pacienti nad 65 rokov a chronicky chorí pacienti:

 • pacienti v DSS – aplikácia vakcíny prostredníctvom mobilných tímov,
 • pacienti nad 65 rokov,
 • imobilní pacienti – vakcinácia zabezpečená mobilnými jednotkami,
 • onkologickí pacienti,
 • dialyzovaní pacienti – aplikácia priamo na hemodialyzačných centrách,
 • transplantovaní pacienti,
 • pacienti s biologickou liečbou,
 • pacienti s autoimunitnými ochoreniami,
 • pacienti s poruchou imunity, pokiaľ nie je kontraindikáciou k podaniu vakcíny,
 • pacienti s diabetes mellitus,
 • pacienti s neurologickými závažnými chorobami – SM a pod...,
 • pacienti s kardiovaskulárnymi chorobami,
 • pacienti so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
 • ostatní pacienti s chronickými chorobami.

V tretej vlne prídu na rad učitelia, MRK, bezdomovci a azylanti.

Štvrtá vlna bude pre všetkých obyvateľov starších ako 18 rokov.

Inzercia

„Na Slovensku by malo byť zaočkovaných cca 3 300 000 obyvateľstva, teda približne toľko, koľko sa zúčastnilo na plošnom testovaní. Tento počet by mal byť rozložený v čase a je potrebné začať očkovať od najrizikovejších skupín. Čiže ak použijeme dvojdávkovú vakcínu – potrebujeme 6 600 000 dávok vakcín a plán očkovania musí obsahovať časový harmonogram a logistiku distribúcie a vykonania,“ píše sa v očkovacom pláne ministerstva zdravotníctva. Podľa prerozdeľovacieho kľúča Európskej komisie môže Slovensko cez centrálne európske obstarávanie nakúpiť až 17,4 milióna vakcín.

Vakcíny budú distribuované v úvodnej fáze do 25 vakcinačných miest. Počet vakcinačných miest sa bude zväčšovať s navyšovaním počtu dovezených vakcín na 79, pokrývajúc všetky okresy SR. Súčasne budú zriadené mobilné očkovacie tímy, ktoré budú očkovať klientov pobytových zariadení sociálnych služieb. Každý dodávateľ bude mať nastavené podmienky distribúcie a skladovania individuálne a tieto sa budú operatívne prerokovávať s dodávateľmi podľa aktuálneho stavu situácie a potrieb vakcinačných miest.

Ministerstvo zdravotníctva ešte vydá metodické usmernenie pre manipuláciu s vakcínou, prípravu očkovacieho roztoku, podávanie vakcíny podľa oficiálne schválenej produktovej charakteristiky výrobcov vakcín.

Postup očkovania

Samotné očkovanie bude mať takisto presne stanovený postup. Občan dostane výzvu na zaregistrovanie sa. V prípade záujmu vyplní formulár na príslušnej webovej stránke. Vzápätí by mal dostať SMS notifikáciu s potvrdením registrácie.

Administratívny pracovník registrovanému človeku pridelí dátum, čas a miesto očkovania a zaregistrovaný záujemca o očkovanie dostane túto informáciu takisto SMS správou. Jeden deň pred očkovaním dostane SMS s upozornením na blížiaci sa termín.

Pred očkovaním bude potrebovať maximálne 24 hodín starý negatívny antigénový test. Záujemcovia s pozitívnym výsledkom testu budú zaradení do zoznamu a o 90 dní dostanú SMS výzvu, že sa môžu na očkovanie zaregistrovať.

Pred samotným očkovaním ešte vyplnia dotazník o zdravotnom stave a absolvujú lekársku prehliadku. Vytvorí sa aj zoznam pacientov, ktorí nemôžu byť zaočkovaní z dôvodu kontraindikácie.

Každý z očkovaných podpíše vopred informovaný súhlas. Po samotnom očkovaní sa údaje o názve vakcíny, vendore, dátume očkovania a šarže zapíšu do systému elektronického zdravotníctva a zároveň sa naplánuje preočkovanie podľa typu vakcíny.

Ako bude vyzerať samotné očkovanie

V deň očkovania pacient príde na daný čas na očkovanie s certifikátom o negatívnom AG teste na báze mRNA, platným maximálne 24 hodín. Tam sa identifikuje a zaeviduje.

Následne sa overí vykonanie a negatívny výsledok antigénového testu a pacient vyplní dotazník o svojom zdravotnom stave. Overí sa, že nie sú iné kontraindikácie k očkovaniu, najmä že pacient nemá prejavy akútnej infekcie (horúčku, nádchu, kašeľ, bolesti hrdla).

Pacient podpíše informovaný súhlas s očkovaním a preočkovaním, pacient dostáva potvrdenie o podaní očkovacej látky. Súčasne je upozornený, že po podaní vakcíny musí ostať v čakárni pre pacientov s podanou vakcínou minimálne 30 minút. Zároveň je informovaný o predpokladaných vedľajších účinkoch – bolestivosť, začervenanie v mieste vpichu a eventuálne celkové prejavy – mierna horúčka, myalgie.

Podanie očkovacej látky sa eviduje v určenom elektronickom informačnom systéme. V ambulancii pracujú vždy dvaja zdravotnícki pracovníci – jeden vykonáva rozhovor (anamnézu) pacienta so zameraním na kontraindikácie a podáva vakcínu, druhý ju môže pripravovať v čase anamnestického rozhovoru.

Špeciálne priestory na očkovanie

Ministerstvo zdravotníctva odporúča vytvoriť trakt, v ktorom sa nachádza priestor pre očkovanie minimálne 3 osôb, ktorý spĺňa štandard ambulancie vhodnej na vakcináciu, s jednosmerným pohybom pacientov, pričom sa predpokladá, že v priestoroch samostatného traktu sa bude nachádzať minimálne 5-6 pacientov na vstupe do čakárne, minimálne 3 pacienti v ambulancii, minimálne 8-10 pacientov v sledovacej miestnosti po vykonaní vakcinácie. Takisto sú definované minimálne materiálno-technické požiadavky na vybavenie očkovacej „ambulancie“.

Vo všetkých tímoch musí byť prítomný aspoň 1 lekár, pričom realizáciu samotného očkovania môžu vykonávať pod dohľadom lekára aj zdravotné sestry. Personál je potrebné zabezpečiť v dostatočnom predstihu, pričom sa predpokladá, že celá dĺžka realizácie vakcinácie bude minimálne do konca roka 2021, pričom v prvých mesiacoch nasledujúceho roka budú počty vakcinovaných pacientov narastať podľa aktuálnych dodávok vakcín.

Pri odhadovanom počte 500 očkovaných denne na jednom očkovacom mieste, napr. v dvoch 6-hodinových zmenách, je pre optimálny chod pracoviska odhadovaná potreba prítomnosti 1 lekára, 4 sestier, 2-4 administratívnych pracovníkov v jednej zmene.

Každú šaržu vakcín bude zvlášť registrovať aj kontrolovať Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Táto inštitúcia bude slúžiť aj na zber hlásení o nežiaducich účinkoch po podaní vakcíny. Tie môžu hlásiť buď ošetrujúci lekári, alebo samotní očkovaní pacienti.

Dnes treba vedieť

pred 8 hodinami
pred 9 hodinami

V koncomesačnom súhrne diania v kresťanskom svete, ktorý tradične pripravil Imrich Gazda, sa dozviete:

 • ktorí kardináli v Rímskej kúrii čakajú na svoj koniec,
 • ako pokračuje neslávny koniec slávneho mnícha Enza Bianchiho,
 • kto sa stal novou hlavou Srbskej pravoslávnej cirkvi.